Eterniment

Aniversarea marelui Mitropolit Irineu MihălcescuMarian Scarlat-Ghițeanu 05.04.2018

Pe 24 aprilie se împlinesc 144 de ani la naşterea părin­telui Irineu Mihălcescu, per­sonalitate proeminentă a te­ologiei ortodoxe române şi a culturii din vremea sa, unul dintre cei mai mari dogmatişti ai Bisericii Ortodoxe Române.

Despre marele mitropolit şi om de cultură Irineu Mihăl­cescu, Preafericitul Părinte Pa­triarh Daniel spune că a fost „un mare apărător al credinţei creş­tine în general, al credinţei orto­doxe în special, un mare educa­tor şi un mare iubitor de viaţă li­turgică şi de misiune ortodoxă“.

citește articolul


Lacrimile Basarabiei creștineMarian Scarlat-Ghițeanu 05.03.2018

Nesfârșita suferință a ținutului devorat de Marile Puteri

27 martie 2018. Un veac de la Unirea cu Țara a Basarabiei (partea din Moldova răpită de ruşi). Nu se prea aude ceva des­pre această aniversare. Se aude, în schimb, lătratul dodonilor. Din Basarabia şi din Ţară. Dodo­nii din Basarabia latră a furie şi spaimă că, treptat sau brusc, Mol­dova “independentă şi neutră” s-ar putea uni cu România.

citește articolul


Ne-am despărțit de un bun românGeorgeta Filitti 13.02.2018

”Neagu Djuvara ne-a învățat să gândim, să refuzăm produse culturale preambalate ce lenevesc mintea și înlesnesc manipularea.”

”Limba de lemn” am folosit-o mai toți. Am practicat-o și am ascultat-o ani de zile, ca parte din universul nostru cotidian. Și brusc, după 1990, au început să se audă și alte voci, răspicate, cuceritoare, cu un simț al limbii – această minunată unealtă de comunicare – încât părea că ne trezeam dintr-un somn adânc, bântuit de vise apăsătoare. Între acești mesageri ai normalității, Neagu Djuvara ocupă un loc aparte.

citește articolul