Focus

Ofensiva apocaliptică asupra școlii, copilului, familiei și moralei creștineSilviu Alupei 16.08.2018

  • Trăim vremuri de PRE-PARUSIE? S-ar părea că da, luând în considerare evenimentele apocaliptice ale primei jumătăți de an 2018, mai precis lunile iunie și iulie, timp în care M.E.N. a pus în dezbatere publică abominabilul proiect ˮSNEP 2018-2025ˮ.
  • Ce este ˮSNEP 2018-2025ˮ? După scandalul mostru declanșat în comunitățile creștine din România de mai multe asociații cu scop de apărare a valorilor tradiționale, majoritatea părinților (creștini responsabili!) au aflat… adevărul.
  • ˮStrategia Națională de Educație Parentală 2018-2025ˮ, cu dezbatere publică până pe 10 iulie 2018, ar însemna cursuri obligatorii pentru 2.553.861 de părinți!!! Scopul ascuns al SNEP ar fi acela de a forja mințile taților, mamelor și copiilor, astfel încât aceștia să accepte (probabil de la ˮACCEPTˮ!) – cităm din SNEP - ˮstimularea interesului pentru o nouă cultură familialăˮ. Numai în primul an se vor cheltui 63 de milioane de euro.
  • La o studiere atentă a perfidelor sintagme din documentul SNEP, mulți jurnaliști, psihologi, educatori, teologi, sociologi, juriști, și chiar academicieni (fideli valorilor tradiționale) au constatat că textul MEN promovează ideologia ˮL-G-B-T-Tˮ.
  • Federația ONG-urilor pentru Copil, Alianța Familiilor din România, Platforma creștin-ortodoxă ÎMPREUNĂ, dar și Academia Română și Patriarhia BOR au reacționat prin comunicate, proteste, avertizări. ˮDiversitateˮ în loc de ˮfamilie tradiționalăˮ și ˮînlăturarea stereotipiilor de genˮ - iată miezul SNEP.

Ideologie ˮL-G-B-T-Tˮ

citește articolul


Avertismentul episcopului vizionarSilviu Alupei 14.06.2018

■ După 45 de ani de comunism și alți 28 de ani de post-comunism, Bi­serica Ortodoxă Română (B.O.R.) dă semne, tot mai vizibile, prin anumiți ierarhi deosebit de curajoși, că își recapătă statutul de forță spirituală într-un spațiu geo-politic și militar vânat (și azi) de “toate marile imperii ale lumii”.

■ P.S. Gurie Georgiu, Episcopul De­vei și al Hunedoarei, a publicat un text de-a dreptul uluitor, intitulat “Portretul ideal al liderului religios în era mutațiilor structurale”.

citește articolul


In Memoriam – Pr. Prof. Univ. Adrian Gabor Apostolat Intelectual, Teologie LuptătoareSilviu Alupei 23.05.2018

■ În data de 02 iu­nie 2018, se împli­neşte un an de la tre­cerea la cele veşnice a reputatului profe­sor de „Istorie Bise­ricească” preot dr. Adrian Gabor, consi­derat de colegii săi de generaţie (Semi­nar, Facultate, Şcoală Doctorală), drept o inteligenţă sclipitoa­re, un teolog viu, un intelectual adevărat, un universitar in­transigent.

■ Dar şi un luptă­tor anticorupţie, în rândurile B.O.R. – imposibil de intimidat şi imposibil de înşelat atunci când acţiona pentru binele învăţământului teologic post-comunist, pentru apărarea Ortodoxiei, pen­tru asanarea comportamentelor şi mentalităţilor comu­nist-securistoide din viaţa clericală, pentru de-KGB-iza­rea structurilor B.O.R. şi a Facultăţilor de Teologie, pen­tru deconspirarea informatorilor şi agenţilor (ofiţeri de Securitate) din viaţa religioasă a României post-decem­briste.

citește articolul


Dispărem sau înviem? Genomul poporului românSilviu Alupei 12.04.2018

■ Acum, în luna aprilie 2018 a Sfintelor Paști, când ÎNVIE­REA Mântuitorului Hristos ne trezește la viață – fiind și anul sărbătoririi primului Centenar al ROMÂNIEI UNITE – să ne întrebăm, ca moștenitori ai jertfelor Marelui Război de ÎN­TREGIRE , cum ar fi cu putință:

1. ÎNVIEREA Neamului;

citește articolul


1918-2018: Centenar sau parastas?Silviu Alupei 08.03.2018

Disoluția societății post-comuniste și degene­rarea (iremediabilă?) a Neamului Românesc sunt fenomene psiho-socio-politice mai mult decât vizi­bile.

Sunt fenomene TRAGICE, adică premergătoa­re sucombării noastre ca națiune, în secolul XXI. Mai precis, sunt avertizări asupra dispariției biolo­gice a Poporului Român din spațiul carpato- danu­biano-pontic.

citește articolul