Manastirea dintr-un text

Prefectul cu haine ponosite21.06.2017

Avva Iosif Pelusiotul ne-a povestit: Pe când trăiam la Sinai era un frate destoinic, nevoitor și frumos la trup. Venea în biserică, la slujbă, îmbrăcat într-o haină veche, strâmtă și peticită în mai multe locuri. Văzându-l de fiecare dată venind așa pentru liturghie, l-am întrebat: „Frate, uită-te la ceilalți călugări, parcă-s îngeri când vin la liturghie în biserică. Tu de ce vii mereu îmbrăcat așa?”. El mi-a zis: „Iartă-mă, avva, dar nu am alte haine”: Atunci l-am luat în chilia mea, i-am dat un leviton și tot ce-i mai trebuia și a început să vină îmbrăcat ca și ceilalți frați și părea un înger. Odată, părinții au fost nevoiți să trimită zece frați la împărat, cu o treabă, și l-au ales și pe el între dânșii. Dar el cum a auzit s-a închinat părinților și le-a zis: „Iertați-mă, pentru numele Domnului, dar nu pot merge, pentru că sunt sclavul unui mare dregător de la curte și dacă mă recunoaște, îmi ia rasa și mă pune din nou în robie”. Părinții, înduplecați, l-au lăsat acasă, dar pe urmă au aflat de la cineva care-l cunoștea foarte bine că în viața lumească fusese prefectul pretoriului. A inventat acel motiv, ca să nu fie recunoscut și sâcâit de oameni. Atât de mult se străduiau părinții să fugă de slava și de tihna acestei lumi”.


Avva și tâlharul27.04.2017

Povesteau, despre avva Macarie, că, odată, el fiind plecat, i-a intrat un hoț în chilie și când s-a întors, l-a găsit pe hoț încărcându-și cămila cu lucruri. El a intrat în chilie și a început să-l ajute pe acela să care lucrurile. După ce a încărcat tot, hoțul s-a apucat să bată cămila, ca să se scoale în picioare, dar cămila nu vroia și pace. Văzând că nu se scoală, avva Macarie a intrat în chilie și a căutat o săpăligă. A luat-o și a pus-o pe cămilă zicând: „Uite, frate, asta căuta cămila”. După care bătrânul a bătut-o peste un picior și i-a zis: „Scoală-te”. Îndată cămila s-a sculat și, datorită vorbei lui, a mers câțiva pași. Apoi iar s-a așezat și nu s-a mai sculat până când nu s-a descărcat toate lucrurile furate. După aceea a plecat.


Dacă vrei să te mântuieşti06.04.2017

Un frate s-a dus la avva Macarie Egipteanul și l-a rugat: „Avva, spune-mi un cuvânt”. Bătrânul îi zice: „Du-te în cimitir și ceartă morții!”. Fratele s-a dus, i-a certat și a aruncat cu pietre, apoi s-a întors să-i spună bătrânului că a îndeplinit porunca. Acesta l-a întrebat: „Și ce ți-au spus?”. „Nimic.” Bătrânul îi zice: „Du-te iarăși mâine și laudă-i”. Fratele s-a dus și i-a lăudat făcându-i „apostoli”, „sfinți” și „drepți”. Apoi s-a întors la bătrân și i-a zis: „I-am lăudat”. El l-a întrebat: „Și nu ți-au răspuns nimic?”. Fratele a zis: „Nu”. Bătrânul îi zice: „Ai văzut, așadar, cât i-ai certat și cât i-ai lăudat, iar ei nu ți-au spus nimic. La fel și tu, dacă vrei să te mântuiești, fii mort, neluând în seamă nici nedreptatea oamenilor, nici lauda lor, precum morții. Astfel vei putea să te mântuiești”.

citește articolul


Rugăciune01.03.2017

Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare, departe, Dumnezeul nostru, Care ai rânduit prin Legea cea veche și prin cea nouă aceste zile de post la care ne-ai învrednicit să ajungem, de la Tine cerem și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim cu înțelepciune, spre slava numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păcatelor noastre, pentru omorârea patimilor și stârpirea a tot păcatul, ca prin pocăință împreună cu Tine răstignindu-ne și îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună plăcere înaintea Ta în toate zilele noastre. Că Ție Ți se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă Îți înălțăm, deopotrivă și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului, bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!


Avva şi „foloasele necuvenite”23.02.2017

Odată, avva Agathon călătorea împreună cu ucenicii săi. Unul dintre ei a găsit o păstaie verde pe drum și-i zice bătrânului: „Părinte, poruncești s-o iau?”. Bătrânul s-a uitat lung și cu mirare la el și-l întreabă: „Tu ai pus-o acolo?”. „Nu”, răspunde fratele. Bătrânul: „Atunci cum vrei să iei ce n-ai pus?”

***

citește articolul