"Știința fără conștiință este ruina sufletului" François Rabelais

Stelian Gomboş

INFORMAŢII PERSONALE

Gomboş Stelian Titus

Theodor Pallady nr. 24, bl. R11, sc. A, ap. 19, 032264 Bucureşti (România)

031/4292252 0745/265661

steliangombos@gmail.com

https://steliangombos.wordpress.com/ https://www.facebook.com/stelian.gombos

stelian_gombos@yahoo.com; steliangombos@hotmail.com

Sexul Masculin | Data naşterii 08/07/1977 | Naţionalitatea română

POZIŢIA

Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Activitatea mea profesională:

2000 – 2003 - Profesor de religie la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Oradea

2002-2003 – Preparator la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea

2005 – până în prezent – Consilier (superior) la Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României din Bucureşti.

2014 – 2018 - Epitrop – consilier la Biserica parohială „Sf. Ier. Nicolae şi Sf. Cuv. Antonie cel Mare” din cartierul bucureştean Titan.

2014 – decorat, de către Patriarhia Română, personal de către Părintele Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, cu ordinul comemorativ “Sfinţii Martiri Brâncoveni” şi conferit cu medalia jubiliară, închinată “Sfinţilor Martiri Brâncoveni”.

2017 – până în prezent – Membru în cadrul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR).

2017 – până în prezent – Membru al Asociaţiei Creştine “Lăcaşuri Ortodoxe” din România.

2017 – până în prezent – Membru al Fundaţiei Creştine “Arsenie Boca” din România.

2019 – până în prezent – Vicepreşedinte – Aria sector 4 şi Primvicepreşedinte – Aria Bucureşti în cadrul Ascociaţei Civilizaţia Ortodoxă din România (ASCIOR).

2017 – până în prezent – Membru în Departamentul Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice “Sf. Ioan Casian”din cadrul Universităţii “Ovidiu” din Constanţa.

1 Oct 05–Prezent  - Consilier superior Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC) Nicolae Filipescu nr. 40, 020962 Bucureşti (România)

www.culte.gov.ro

Activităţi şi acţiuni specifice cultelor religioase din România, optsprezece la număr, recunoscute, oficial, în conformitate cu Legea nr. 489/2006 privind "Libertatea religioasă şi regimul general al cultelor".

Consilier pentru Biserica Romano – Catolică, Biserica Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, Biserica Ortodoxă de Rit Vechi din România, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

– Cultul Mozaic i Organizaţia Religioasă “ș Martorii lui Iehova”

E-mail: stelian.gombos@culte.ro

Telefon: 021/3188154.

Tipul sau sectorul de activitate Activităţi specifice domeniului religios - Direcţia Relaţii Culte (DRC)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/1996–Prezent Diplome de licenţă, de master şi de doctor Nivelul 3 CEC

Facultăţi de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Drept; INA; CNAP din cadrul UNAP; IDR;

FCRP din cadrul SNSPA şi din cadrul Universităţii "Nicolae Titulescu", Oradea, Sibiu, Craiova, Bucureşti şi Tesalonic. (România şi Grecia)

Teologie, istorie, drept, psiho - pedagogie, economie socială, voluntariat, management public, comunicare, informaţii şi relaţii publice, geopolitică, geostrategie, siguranţă şi securitate naţională; diplomaţie şi protocol.

Studii:

1992 –1996 - Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Oradea

1996 - 2000 - Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea Oradea

2000 - 2001 - Masterat Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea Oradea

2003 - prezent – Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea „Aristotel” din Thessalonic – Grecia

2008 – 2012 – Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

2012 – 2013 – Doctorand, prin transfer, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova.

2006 - Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Managementul Informaţiilor în instituţiile publice”

2007 - Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Comunicarea intra şi inter instituţională în entităţile publice”

2008 – Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Transparenţa decizională şi liberul acces la informaţiile de interes public”

2008 – Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) „Carol I” Bucureşti – Colegiul Naţional de Apărare (CNAP) – Curs post-universitar de „Introducere în securitatea naţională”

2008 – Ministerul Afacerilor Externe – Institutul Diplomatic Român (IDR) – Curs post-universitar despre „România - relaţiile internaţionale şi integrarea ei în Uniunea Europeană”.

2009 - Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) „Carol I” Bucureşti – Facultatea de Comandă şi Stat Major – Masterat despre „Securitatea şi Apărarea Naţională”.

2010 – Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) – Masterat despre „Comunicare şi relaţii publice”.

2011 – Cursul european „Utilizarea calculatorului în şapte module – ECDL complet” – Bucureşti.

2013 – Cursul „Teorie şi practică diplomatică” la Şcoala Paleologu de „Studii umaniste şi diplomatice”.

2013 – Doctor in Teologie al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Craiova.

2014 – Cursul „Retorica adaptată la context” la Şcoala Paleologu de „Studii umaniste şi diplomatice”.

2017 – până în prezent – Student la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti.

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Capacitate de analiză, sinteză şi redare, de integrare, comunicare, relaţionare şi socializare, adaptabil la munca în echipă, abilitate în efortul de mediere şi negociere.

Competenţe

Capacitate de iniţiere, organizare, mediere, supraveghere, îndrumare, coordonare, soluţionare şi organizaţionale/manageriale gestionare.

Persoană receptivă, dinamică, spirit de echipă, abilitate în comunicare, mediere şi negociere.

Competenţe dobândite la locul de muncă

Capacitate de organizare, dezvoltare, îndemânare precum şi abilităţi concrete, eficiente sau practice.

Competen țele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea informaţiei Comunicare Creare de conţinut Securitate Rezolvarea de probleme

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluareCunoştinţe PC - Microsoft Office

Alte competenţe

Iniţiator, organizator, moderator, coordonator şi participant, activ, la foarte multe activităţi şi acţiuni sociale, de voluntariat, filantropice, educative, catehetice, culturale şi spirituale, materializate/concretizate în diferite seminarii, conferinţe, dezbateri, mese rotunde, colocvii şi simpozioane.

Îmi place foarte mult muzica, pictura, literatura, călătoriile, drumeţiile şi sportul.

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Publicaţii

Am o activitate publicistică foarte bogată, diversă şi variată. Am publicat o mulţime de articole, eseuri, studii, cronici, note şi recenzii, în domenii specifice, precum şi mai multe cărţi în domeniul Teologiei.

Activitatea mea publicistică:

În revistele:

„Studii Teologice”, „Orizonturi Teologice”, „Revista Teologică”, „Glasul Bisericii”, „Ortodoxia”, „Lumina”,

„Tabor”, „Altarul Banatului”, „Mitropolia Olteniei”, „Altarul Reîntregirii”, „Telegraful Român”, „Teologia”,

„Legea Românească”, „Lumea Credinţei”, „Renaşterea”, „Buna Vestire”, „Porunca iubirii”, „Rost”,

„Credinţa Străbună”, „Vatra Veche”, „Armonii Culturale”, „Lumină Lină”, „Constelaţii Diamantine”,

„Semne”, „Singur”, „Moldova Literară”, „Epifania”, „Învierea”, „Didahia”, „Apostolia”, „Argeşul Ortodox”,

„Ortodoxia Maramureşeană”, „Grai Românesc”, „Biserica Ortodoxă”, „Geopolitica”, „Familia Ortodoxă”, „Conştiinţa” şi „Familia Română”.

Cărţi publicate:

Mai 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerită încercare întru desăvârşirea începutului” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu.

Octombrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerite încercări şi începuturi” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu.

Noiembrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „De la începuturi la profunzimi” - la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu.

Iulie 2009 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Despre Biserică şi Stat între curs şi discurs” – la Editura „Top Form” din municipiul Bucureşti.

Octombrie 2010 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Euharistia – calea către Iisus Hristos, Dumnezeu” – la Editura „Agnos” din municipul Sibiu.

Octombrie 2010 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Vorbire şi convorbire cu oameni aleşi” – la Editura „Top Form” din municipul Bucureşti.

Aprilie 2011 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Dumnezeiasca Euharistie – centrul vieţii liturgice şi duhovniceşti a creştinului” – la Editura „Emia” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara.

Decembrie 2011 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Din cuvântul înţeleptului – la ceas de sfat şi sfătuire...” – la Editura „Bunavestire” din municipiul Beiuş, judeţul Bihor.

Septembrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Armonii culturale şi spirituale contemporane”, la Editura „Armonii Culturale” din municipiul Adjud, judeţul Vrancea.

Septembrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Armonii sacre în lumea contemporană”, la Editura „Armonii Culturale” din municipiul Adjud, judeţul Vrancea.

Octombrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Oameni şi cuvinte. Portrete şi descrieri”, la Editura „Top Form” din municipiul Bucureşti.

Aprilie 2013 – a apărut cartea cu titlul: „Omul subiect actual al dragostei lui Dumnezeu” – volum omagial, închinat Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae; autori: Stelian Gomboş şi Cristian Şerban, la Editura „Cristimpuri” din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova.

Mai 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „O remarcabilă personalitate a vieţii bisericeşti şi naţionale – Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei”, la Editura „România în Lume” din Bucureşti.

Iunie 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „De vrei să te mântuieşti cu întrebarea să călătoreşti...”, la Editura „Bunavestire” din municipiul Beiuş, judeţul Bihor.

Septembrie 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Frânturi de învăţături şi cunoştinţe: culegere de eseuri, meditaţii şi reflecţii asupra unor teme, subiecte şi cărţi”, la Editura „Aureo” din municipiul Oradea, judeţul Bihor.

Iunie 2014 – mi-a apărut cartea (lucrarea de doctorat) cu titlul: „Sfânta Euharistie – Taina Nemuririi. Rolul ei în creşterea duhovnicească a credincioşilor”, la Editura „Mitropolia Olteniei” din municipiul Craiova, judeţul Dolj.

Septembrie 2014 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Câteva spicuiri, sugestii şi recomandări…”, la Editura „România în Lume” din Bucureşti.

Mai 2015 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Minunat este Domnul Dumnezeu în tot lucrul mâinilor Sale - Culegere de articole, eseuri şi studii teologice", la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău.

Octombrie 2015 - mi-a apărut cartea cu titlul: „Împărtăşiri spirituale…”, Colecţia „Scrisul de azi”, Editura „Singur” din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.

Martie 2016 - mi-a apărut, cea de-a douăzecea carte, cu titlul: „Smerite şi sincere împărtăşiri”, la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău.

Noiembrie 2016 – cartea cu titlul: "Câteva sincere mărturisiri şi smerite împărtăşiri din rodul îmbelşugat şi tezaurul binecuvântat al Cuvântului - Culegere de articole, eseuri, studii, interviuri şi recenzii", Editura “Naţiunea”, Bucureşti.

August 2017 – mi-a apărut cartea cu titlul: “Despre Spritualitatea Răsăriteană Autentic Ortodoxă ca Trăire în Iisus Hristos - Fundamente, Realităţi, Perspective şi Trăsături - Mic ghid sau îndrumător apologetic, dogmatic şi moral”, la Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa.

Septembrie 2017 – a apărut cartea cu titlul: “Biserică, stat, societate în regimul comunist (1945-1989): intoleranţă şi deznaţionalizare în Harghita şi Covasna (1940-1972)”, autori: Stelian Gomboş şi Ioan Lăcătuşu, la Editura “Eurocarpatica” din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.

Mai 2018 – a apărut cartea cu titlul: “Certitudini, repere şi valori pentru omul contemporană” la Editura “Avrig&London”, din oraşul Avrig, judeţul Sibiu.

Iunie 2018 – a apărut cartea – culegere de eseuri, cu titlul: “România în şi din noi!”, la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău.

Conferinţe Domeniile:

Teologie, drept, ştiinţe istorice şi juridice, psiho - pedagogie şi socio-umane, asistenţă şi economie socială, voluntariat, caritate şi filantropie, diplomaţie şi protocol, geopolitică şi geostrategie.

 

Ultimele articole