Amprenta „CRAINICI” – o matrice a Ortodoxiei carpatine 45 de ani de la martirizarea părintelui-apologet NIL DOROBANȚUSilviu Alupei 26.05.2022

  • Pelerinaj mistic, cu sute de credincioși ortodocși din toată țara, a fost în ziua de 27 martie 2022, la mormântul părintelui-martir Nil Dorobanțu (n.1920, †1977) din satul CRAINICI, comuna BALA (județul Mehedinți).
  • S-au împlinit 45 de ani de la asasinarea sa (prin torturi cumplite) de către Securitate R.S.R. din Focșani (Vrancea). Acolo, schiarhiereul Nil Dorobanțu spovedea, în martie 1977, și împărtășea credincioșii în... clandestinitate, aflându-se în al douăzecilea an de misionarism (1957-1977) secret (mereu cu „Biserica-n spinare”).
  • A fost slujbă arhierească la Crainici, în același foișor în care s-au oficiat sfânta  Liturghie și pomenirea marelui mucenic Nil în vara anului 2020 (la 01 august), când se împlinea Centenarul nașterii inegalabilului apologet al secolului 20 (cu doctorat la părintele Prof. Dumitru Stăniloae).
  • După parastas (și după predica zguduitoare a preotului Ionel D. Adam – diortositor al operei martirului Nil Dorobanțu) au fost lansate noi apariții editoriale: „Predici la Penticostar” și „Predici la Octoih” (două volume). Cele trei cărți (apărute la Editura „Floarea de april”, la sfârșitul anului 2021 – www.nildorobantu.ro) reprezintă o nouă serie de manuscrise ale martirului apologet și predicator Nil Dorobanțu.
  • Dincolo de calitatea de predicator genial, părintele Nil a profețit în textele sale (scrise cu litere de sânge, în prigoană amară) vremurile de PRE-PARUSIE și de START-PARUSIE pe care omenirea le va trăi în secolul 21. În plus, „testamentele sale de catacombă” ne-au lăsat scris că Euharistia ne va ține tari în vremurile antihristice ale mileniului III.

Considerat de exegeții operei sale drept „un teologhisitor de cuvinte cerești și un euharistic păstor al catacombelor din prigoana comunistă”, părintele Nil Dorobanțu aduce mângâiere și întărire sufletească și pentru creștinii epocii post-comuniste:

„În zilele din urmă Tatăl ceresc toarnă din Sf. Duh peste orice făptură [...]. Deși suntem sub teroarea voastră antihristică, fremătăm de Duh Sfânt și vedem sus, în Cer, semnele lui Hristos; iar jos, pe pământ, minunile teofanice și euharistice prin Sfântul Sânge și foc ceresc, pe când RACHETELE (s.n.) voastre cad în vârtej de fum, cum veți cădea și voi (ateii moderni – n.r.)” („Predici la Penticostar”, p.40).

„Voi, creștinilor, nu mai zăceți la porțile țintirimelor din afară, cerând milă trupească de la om, ci veniți la ușa altarelor să luați mila Domnului, Euharistia. Veniți la Poarta cea Frumoasă, la Hristos, ca să vă împărtășiți” (p. 58).

Materialism decadent

Vizionar cu pătrundere adâncă în rosturile materiei, științei și a civilizației progresiste/ateiste, ava Nil Dorobanțu face societății moderne un rechizitoriu necruțător:

„De mii de ani proorocește Hristos și ne avertizează despre venirea actualelor cuvinte cerești, pe când știința voastră – cu TELEVIZIUNE, RADIOACTIVITATE (s.n.) civilizație, cultură – nu este anunțată, deși mila lui Hristos v-a descoperit acestea. În loc să fiți recunoscători lui Hristos, căci cu rațiunea Logosului pe care El v-a dat-o, ați progresat, voi întrebuințați toată știința contra Dumnezeirii. Vai vouă!” (p. 79).

„Ochiul, urechea, zborul păsărilor etc. le-ați realizat prin radio, fotografie, megafon, telefon, televiziune, cibernetică etc. Dar înălțarea ca îngerii la ceruri chiar de o veți efectua în astronave, totuși veți cădea cu sunet în foc și în tăciuni stinși ca lucifer. Ba chiar și aerul, electricitatea, norii și cele patru stihii, și astrele, planetele și microbii infimi vă întrec pentru că zboară, pe când voi vă târâți prin mocirla răului și a materialismului decadent etc.” (p. 79).

„Toată civilizația voastră, cu opacitatea materialistă și containere, sicrie, scafandre sau zburătoare, este o mare înmormântare și o pompă funebră cosmică, dar zidurile cad înaintea lumii nevăzute precum cele ale Ierihonului [...]. Eliberați pe Dumnezeul Cel răstignit din voi! Ieșiți din caverne și din fundăturile rațiunii și din sicriele concepțiilor strâmte, și ridicați ochii spre ceruri [...]. Faceți din casele voastre biserici! Și voi fiți biserici vii, purtând pe Hristos la sân și lucrând în via lui Hristos” (p. 113).

Pecete pe mână

„[...] Azi voi aveți farmece, bani, pungi, cuțite, arme de foc, tutun, alcool, PECEȚI APOCALIPTICE (s.n.) și purtați pretutindeni păcatul, biletul de intrare, de călătorie, ștampila de vânzare și de cumpărare, identitatea și încadrarea ca membri atei, ba chiar PECETEA (s.n.) stelei roșii pe frunte și lucrarea demonică pe mâna dreaptă. Dar nimeni nu vă avertizează că-i păcat. Însă când Hristos spune să-I purtăm crucea, icoana și Sfintele Taine, voi, ca fariseii vă împotriviți, hulind că e păcat să te împărtășești și să porți pe Dumnezeu. Dar nu-i păcat să te închini la ateu!” (p. 117).

N.R. Aceste rânduri, scrise acum 60 de ani de ava Nil Dorobanțu, par azi lovituri de baros date ateismului modern și post-modern, civilizației avansate în pecetluirea globalistă, electronică, tip laser, pe care o definitivează (în secolul 21) „Guvernul Mondial”, prin tehnologiile de CIP-uire ale lui „Big Brother” (care au început a se impune omenirii apostate).

„[...] Semnele sfârșitului v-au fost proorocite: Veți mânca (Euharistia) și vă veți sătura și veți lăuda numele lui Hristos, care va face minuni cu voi [...]. Voi face să se vadă semne în ceruri (poate și sateliți, eclipse, cicloni, uragane, vedenii pe cer) și pe pământ sânge (Euharistia, dar și războaie), foc și stâlpi de fum; soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni Ziua Domnului. Atunci, oricine va chema Numele Domnului (și se va cumineca) va fi mântuit. Că mântuirea va fi pe Muntele Sionului (altare-antimise, munți, catacombe, temnițe). [...] Soarele e și Hristos, Care azi pare acoperit, dar și stelele ateiste, care se vor întuneca [...] Altarele ortodoxe creștine aduc mântuirea prin Euharistie” (p. 179).

Zeul veacului

Războiul mondial, care se prefigurează (prin recenta invazie cu genocid între două popoare slave), a fost presimțit în plan duhovnicesc de teologul-martir Nil Dorobanțu. În „Predici la Octoih” (vol. I) punctează (cu precizie fantastică și detaliere incredibilă a evenimentelor premergătoare conflictului global):

„Bombe nucleare și moartea și dărâmarea ne lasă fără casă și fără cort pe Terra, dovedindu-ne că falsul nostru creștinism a uitat de Hristos și că trebuie întoarcere la cuvânt viu, etern, în care omul să-și caute «casă nefăcută cu mâna, veșnică, în ceruri», dacă prin spovadă și prin Euharistie ni s-au acoperit păcatele” (p. 85).

„Azi, zeul acestui veac este satan și antihriștii care sunt mulți; dar Hristos a și început să strice domnia regilor și a împăraților, stăpânirea oligarhilor, tiranilor și despoților, toată puterea dictatorilor, ighemonilor, antihriștilor, morții, satanei. Toți acești falși stăpâni au puterea în moarte, că ucid, chinuiesc, răstignesc, pironesc, biciuiesc, împung, râd, umplu lumea de sânge, sudoare, muncă și lucruri grele. Însă, Hristos, Preot, Profet și Împărat, va împărăți veșnic [...] În același timp, zilnic se sfințește Euharistia și ne cuminecăm la Sf. Liturghie” (p. 91).

Pâinea euharistică

„[...] Domnul spune să luăm zilnic Pâinea veșnică, iar noi luăm pâinea cartelată; iar Pâinea euharistică o luăm la an, zeci de ani, la moarte. Parcă ar fi pâinea morților, nu a celor vii![...] Domnul spune să credem în spirit și în Duh Sfânt; iar noi credem numai în materie și lut. [...] Domnul spune să ne îmbătăm de Sf. Duh; iar omul se îmbată de alcool, mânie, ură etc. Domnul ne cheamă să-L urmăm, iar noi fugim de teofanie, Euharistie, Biserică, Sfinte Taine, fericiri, virtuți [...] Dar cea mai mare contradicție e cea euharistomahă și teofanoclastă de azi: să nu te cumineci și că Dumnezeu nu Se vede, nu Se aude, nu Se revelează; că doar S-a revelat odată deistic” (pp. 157-158).

N.R. Criza alimentară mondială, anunțată deja chiar în unele state occidentale (încă prospere), pentru anii 2023-2025 (!) va însemna „raționalizarea unor alimente de bază” (am citat din declarația unui „elitist/globalist/ateu”). Ava Nil Dorobanțu ne-a avertizat că refuzul Pâinii lui Hristos (euharistice) omenirea va duce la „Pâinea cartelată” pentru omul modern, care fuge de Biserică.

„[...] Dacă nu ne adunăm în unire mistică și nu adunăm cu Hristos comoara crucială în ceruri, risipim babilonic, apocaliptic. Păcatul împotriva teofaniei și Euharistiei, precum și Apostazia nu se vor ierta niciodată. Acesta este păcat contra Sfântului Duh” (p.204).

Pacea demonică

„[...] Fiindcă pervertirea și coruperea sunt azi apocaliptice, generale, antihristice, e necesar imperios să revină Logosul divin prin teofanie și Euharistie. Iată semnul vremurilor sfârșitului!” (p. 243).

„Dincolo de împărățiile și republicile oamenilor deșerți, există Împărăția lui Dumnezeu, ce va fi la sfârșitul tuturor puterilor pământești. Și iată, acum, este spre sfârșit. Toate STATELE (s.n.) au VEȘTI RELE (s.n.) de războaie sau pace demonică; dar Împărăția Cerurilor are Evanghelia, vestea cea bună a lui Hristos” (p.259).

N.R. Aprilie 2022: toate STATELE au vești rele de războaie sau pace demonică! S-a împlinit profeția avei Nil Dorobanțu! Scrisă acum 60 de ani! Războiul dintre Rusia și Ucraina a pus pe tapetul diplomației internaționale tocmai „PACEA DEMONICĂ”, anticipată de teologul-martir Nil Dorobanțu. Azi, toate puterile mari ale lumii (SUA, UE, Rusia și China) plănuiesc o ... „pace demonică”, pentru a se masca un conflict mondial cu caracter apocaliptic.

„[...] V-au profețit odinioară că veți plânge la ușile bisericilor și veți muri pe ulițele cetăților de foamea EUHARISTICĂ (s.n.), teofanică și a cuvântului ceresc, că se va strica sarea și se va întuneca lumina. Și iată, azi așa este! Dar va veni vremea când nu se va mai putea deloc să se lucreze. [...] Toate condițiile scripturistice ale sfârșitului s-au plinit [...] Scripturile s-au umplut peste mal. „[...] Adevărul bate la uși și ne va lua prin surprindere dacă asistăm impasibili la evenimente.

[...] Mântuirea vine prin Euharistie, teofanie și ascultarea de Logosul divin” (pp. 125-127, vol. II, Predici la Octoih).

Magie peste noroade

„[...] Vrednicia de chemarea lui Hristos ne-o asigură Euharistia și teofania [...] Și noi din iadul și vacarmul acestei lumi știm nașterea teofaniei și a cuvântului ceresc, direct, vorbit. Și așteptăm a Doua Venire, împărtășindu-ne des, purtând pe Hristos la noi, predicând sau scriind, slujind sau lucrând în via lui Hristos mereu cu dor. Privim spre norii Răsăritului să-L vedem venind și-L chemăm în mijlocul fiarelor, spinilor, scorpiilor. Amin, vino Doamne Iisuse!” (p. 121 – vol. II).

„[...]Azi e un foc aruncat pe Terra, în timpurile apocaliptice [...] De altfel, azi toată omenirea este vârâtă dintr-o școală universală în care gustă un zvon de iad, în prigoana sub forme felurite și în nedrepte osândiri.[...] Cum ne-am găsit, noi, oamenii, judecători înainte de Hristos? Antihriștii sunt specialiști în a inversa lucrurile anarhic” (p. 131).

„Ierusalimele toate au fost înconjurate de ostași[...] Necaz mare pe pământ și magie peste noroade [...] Biserica e călcată în picioare de păgâni, până s-a împlinit și vremea neo-păgânilor, că propriu-zis ei conduc toate treburile și prigoanele sistematice în Biserică de la locul cel sfânt. Prigoana cea mai organizată și premeditată, calculată statistic, electronic, e în acest veac atomic. Cu multe capete de balaur și fiare de multe soiuri și mulți antihriști, înșeală pe nesimțite până aduc necredința pe toate căile” (p. 219 – vol. II).

Foame de Euharistie

„Cu Euharistia scăpăm pe toți de neo-păgânism. Că azi toți sunt contaminați de boala ateismului; deci trebuie tratați cu Euharistia lui Dumnezeu spre a se însănătoși” (p. 352).

„Vor veni vremuri grele. Cine vă va mai da Euharistia? Cine vă va mai izbăvi? Durerea, întristarea și plânsul vă vor aduce pocăință. Râsul și bucuria cea lumească trebuie să se prefacă în plâns, smerenie și întristare, în sărăcie, milă și curăție. Va fi o foame de Euharistie și o sete de Logos divin cum n-a mai fost niciodată” (p. 362).

„Toată lumea e cuprinsă de întuneric, azi și nimeni nu vede orbia, chiar cu atâtea electrificări și aparate electronice fotonice. Deprinderea în evlavie nu se poate face decât prin teofanie și Euharistie. Poruncile și învățăturile lui Dumnezeu sunt: iubirea și împărtășirea. Tinerii azi sunt atei, iar bătrânii au albit în păcate negre [...] Iată tragedia.” (pp. 369-370 - vol. II, Predici la Octoih).

 

De același autor