ANTICIPĂ RILE REVISTEI „CONŞTIINŢA” DIN ANUL 2020: „Ne temem și ne «minunăm» de tehnologiile HAARP -Tesla” Silviu Alupei 22.03.2023

Eveniment MACRO-PLANETAR: cutremurul din TURCIA și SIRIA (februarie 2023), considerat de multe voci ca „semn apocaliptic”! „Așa ceva – o asemenea intensitate, succesivitate și replicile în număr de o sută, în 48 de ore – nu s-a mai înregistrat vreodată pe planeta TERRA!” – s-au exprimat mulți specialiști în seismologie, dar și unii teologi (ortodocși, catolici și protestanți), în plus de corifeii islamismului turco-arabi, speriați de faptul că „Allah nu a protejat mahomedanismul”.

■ Imediat, după mediatizarea efectelor mega-devastatoare ale acestui seism, a început să vuiască internetul cu opinii, comentarii, articole, dezvăluiri tip „Discovery”, texte „științifice”, interpretări „teologice”, analize geo-politice etc. Majoritatea acestor „narative” au vizat, însă, construirea și lansarea unui mesaj geo-militar/ geo-tehnologic: a fost o armă-tehnică/ geo-tehnologică și nu un „cutremur natural”?!

■ Spațiul virtual al internetului și lumea mediatică, planetară, au fost apoi saturate cu „dezvăluirea” (în diverse formule publicistice/lingvistice/științifice) că omenirea a asistat la utilizarea tehnologiei militare H.A.A.R.P. – Tesla, pentru a treia oară (în Turcia și Siria), după evenimentele geo-tehnice din Indonezia (acel teribil, incredibil tsunami oceanic, care a ucis 220.000 de oameni, cu distrugeri materiale inimaginabile!) și din Fukushima (acel zguduitor seism din Japonia, care a distrus parțial o centrală atomo-nucleară, cu efecte grave asupra mediului înconjurător).

■ Atenție, însă! Revista CONŞTIINŢA doar semnalează aceste evenimente care au marcat omenirea secolului 21, în sensul apocaliptic bănuit (sau intuit) de anumiți creștini (fie aceștia ortodocși, catolici sau protestanți).

■ Atenție, încă o dată! În urmă cu aproape trei ani, în ediția cu nr. 180/181 din 2020, revista Conştiinţa publica documentarul intitulat: „Apocalipsa şi Antihristul în opera martirului pr. Nil Dorobanţu”.

■ În scrierile sale martirice, apologetice, profetice, schiarhiereul Nil Dorobanţu, între anii 1960-1970, a anticipat (posibila) utilizare a „rachetelor după lucrarea satanei întru toată puterea[...]”, cu „foc din ceruri pogorât din sateliţi, astronave etc. [...]”, cu „vremi de ardere a armelor-rachete nucleare, cu hidrogen, balistice, bacteriologice (p. 65 a lucrării sale „Antihristul”, apărută la editura „Floare de april”, în anul 2017, sub diortosirea pr. Ionel D. Adam).

■ În pag. 13 a revistei noastre, ca autor al acelui terifiant documentar jurnalistic, am făcut următorul comentariu de simplu gazetar (inginer tehnolog, ca pregătire universitară): „Nota redacţiei: Astăzi, la final de an 2020, ne TEMEM şi ne minunăm de tehnologiile celulelor stem, de roboţii cu inteligenţă artificială, de super-computerele DICTATURII BIOMETRICE, de tehnologiile 5G şi HAARPTesla, de furtunile electomagnetice, de ARMELE GEOTEHNICE şi virusologice (gen Wuhan - China)”. Astăzi, o simplă accesare pe internet primeşte o avalanşă de date şi articole despre armele geo-tehnice „HAARP – Tesla”.

■ Reproducem mai jos parte din acea pagină a documentarului nostru, în care am semnalat că, în baza profeţiilor martirului pr. Nil Dorobanţu (de acum 60 de ani!), planeta TERRA se va confrunta cu posibila utilizare a tehnologiilor HAARP-Tesla, cu furtunile electro-magnetice, cu ARMELE GEO-TEHNICE. Deci, semnal unic, de pionierat, în anul 2020!

■ Nota bene: În anul 2020, când noi anticipam asemenea evenimente macro- planetare, pseudo-analiştii şi pseudo-jurnaliştii de azi se „luptau” cu aperitivul numit COVID-19 din „meniul” viitorului Guvern Mondial, intuit şi profeţit, sub diverse formule teologice de martirul Nil Dorobanţu. Atunci, în 2018-2019: vremuri de PRE-PARUSIE; între 2020-2022, vremuri de START-PARUSIE – aşa cum am tot repetat în revista CONŞTIINŢA.

„Năluciri cibernetice”

În lucrarea sa, intitulată chiar ANTIHRISTUL, părintele - martir Nil Dorobanțu (1920-1977) atenționa asupra utilizării celor mai avansate tehnologii industriale și militare pentru înșelarea și înspăimântarea „oamenilor civilizați” cu scopul impunerii ateismului antihristic: „Ați dat semne, rachete și «minuni » tehnico-economico-politicosociale etc. după lucrarea satanei întru toată puterea și semne și minuni mincinoase întru toată înșelăciunea și nedreptatea. Dar toate numai spre înșelăciunea ateistă comună” (p. 38).

N.R. Astăzi, la final de an 2020, ne temem și ne „minunăm” de tehnologiile celulelor stem, de roboții cu inteligență artificială, de super-computerele DICTATURII BIOMETRICE, de tehnologiile 5G și HAARP-Tesla, de furtunile electro-magnetice, de armele geotehnice și virusologice (gen Wuhan-China)”.

„E vremea de pe urmă și sfârșitul lumii, când tu, ATEULE (s.n.), stăpânești cotețul porcilor spre junghiere din cumplitele vremi de acum și de aici. Și de aici putem cunoaște sfârșitul și venirea Antihristului, prin necazuri, îmbulzeli, foamete, războaie, revolte, focuri, incendii, crime, vărsări de sânge, potop, secetă, nerodirea pământului, urâciunea pustiirii, vânzări și ucideri între frați, părinți, etc. judecăți, prigoane, păcate mai multe ca de la NERO, Maximilian, Dioclețian, Iulian Paravatul, Marx, Engels, Lenin etc., mai mult ca eresurile și iconoclasmul că «vremea cea de apoi este»” (p. 75).

De același autor