„Înţelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu!” (I Cor. 3, 19)

Prostia distruge omenia!Vlad Mușat 10.01.2017

„Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun .” (I Tes., 5, 21)

Hristos ne-a îndemnat să fim buni, smeriţi, să putem moșteni Împărăţia Cerurilor. Totuși, prin felul în care Fiul Lui Dumnezeu   S-a revelat, prin parabolele rostite, Iisus ne-a deschis nu numai sufletul, ci și mintea, din dorinţa de a ne ajuta să conștientizăm prezenţa divină în viaţa noastră.

Să nu fim proşti!

A fi inteligent este o calitate esenţială pentru un creştin, trezvia și cunoaşterea deschizȃnd ușa Mȃntuitorului, care nu intră neinvitat. Așa cum Sfȃntul Apostol Pavel a spus, omul are libertatea de a le cerceta pe toate, dar pentru a se mȃntui, trebuie să culeagă ce e mai bun, împărtășind aproapelui din bucuria cunoașterii. Întărind cele spuse de Sfȃntul Apostol, Nicolae Steinhardt afirma: “Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proşti. Ne cheamă să fim buni, blânzi, cinstiţi, smeriţi cu inima, dar nu tâmpiţi.”

Demascaţi păpuşarii!

Pornind de la acest citat mă duc cu gȃndul la sistemul educaţional din România, care a ajuns sub nivelul mediu, din cauza atȃtor reforme inutile, care au bulversat mintea tinerilor, nevoiţi să înveţe după manuale alternative, ce conţin mai mult poze decât informaţii utile și adevărate. Din ‘90 pȃnă în prezent fiecare generaţie a fost de sacrificiu. Încet, încet pofta de lectură a dispărut, în locul ei instalȃndu-se o lene generală, presărată cu prostie. Acesta este în principiu scopul celor ce azi au preluat frȃiele ţării, pentru că un popor care nu gȃndește este un popor ușor de manipulat. Tinerii care au observat firele păpușarilor au ales străinătatea pentru a se putea dezvolta într-un alt mediu.

Occidentul poate fi o soluţie din punct de vedere financiar, dar există riscul de știrbire a identităţii, există riscul ca sufletul să treacă prin etape involutive. Şi atunci, ce rămâne de făcut? Simplu! Dezvoltarea proprie, indiferent de locul în care te afli, indiferent de meseria pe care o ai, conștientizarea rădăcinilor, asimilarea informaţiilor benefice pentru suflet și minte.

Menţine-te sănătos: citeşte!

În fiecare zi apar vindecători, șamani, astrologi, vraci, numerologi, falși profeţi care prostesc milioane de oameni. Dorinţa de cunoaștere este încă vie, numai că arderea anumitor  etape, urcarea a câte trei trepte odată  atrage repercusiuni grave. Pȃnă şi în ceruri există ierarhii...

Un factor care contribuie astăzi la îndobitocire este programul televiziunilor comerciale, acolo unde în emisiunile de scandal, oamenii nuli sunt prezentaţi ca modele pentru societatea românească. Se preferă un mediu toxic, lipsit de valoare, superficial, în locul unuia sănătos, bazat pe bune maniere, moralitate și credinţă. Vina se împarte cu părinţii, care preferă să-și lase odraslele multe ore la televizor, sau să le pună laptopul în braţe, în loc să le dăruiască o carte de valoare, care, odată citită, poate contribui fericit la educaţia copiilor. Ce bine ar suna o reclamă de genul: “Pentru sănătatea dumneavoastră, citiţi zilnic!”

Fiii torţionarilor ne educă

Am găsit pe internet o știre în care se descria situaţia României, ţara noastră aflȃndu-se pe primul loc în Europa în ceea ce privește analfabetismul. Paradoxal, dăm și cele mai multe genii din lume!

Cred că ar fi necesară o reformă în adevăratul sens al cuvântului, dar e greu să se întȃmple așa ceva când la noi au fost dezbateri pe tema scoaterii religiei din școli. Probabil următoarea dezbatere va fi scoaterea biologiei din “cauza” lui Darwin, sau a matematicii din “cauza” lui Pitagora…

Aș propune modelarea tȃnărului român în primul rȃnd cu pagini de istorie adevărată, de la daci și pȃnă la martirii din închisorile comuniste. Un străbunic de-al meu preot și-a dat viaţa pentru simplul fapt că era slujitor al Domnului. În acele închisori, la Pitești, Sighet, Aiud, etc. a murit elita intelectualităţii din România. Acolo s-a încercat scoaterea fiecărei vertebre din coloana infinitului acestui neam. Încă se tace, voit, pentru că fiii torţionarilor se ocupă astăzi de “modelarea” României, inclusiv de sistemul educaţional.

Puterea din Cuvânt

Arsenie Boca afirma: “Omul nu se trage din maimuţă, dar tinde spre acest lucru.” Sfântul Ardealului a trasat apăsat graficul omului secolului 21, secolul vitezei, al informaţiei nedigerate, nefiltrate. Lipsa culturii duce la o maimuţăreală a individului, la o inversare a valorilor și, în final, la o degradare sufletească. Părintele Arsenie Boca, la fel ca marii duhovnici și Sfinţi, a fost un om luminat la suflet și minte, iar misiunea lui în lume are ecou și în zilele noastre, datorită puterii cuvȃntului.

Ne plȃngem că ţara a ajuns unde a ajuns, dar nu ne educăm copiii, nu ne cultivăm pe noi înșine, vrem ca totul să pice din cer, să curgă lapte și miere. Ţara noastră va înflori când ne vom dumiri că suntem un popor ce a răzbit veacuri la rȃnd prin inteligenţă, bunătate, credinţă.

Cât priveşte nevoia de lectură, poate că nu întȃmplător Cuvȃntul Lui Dumnezeu a fost scris într-o carte…

“Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proşti. Ne cheamă să fim buni, blânzi, cinstiţi, smeriţi cu inima, dar nu tâmpiţi.” (Nicolae Steinhardt).

De același autor