„Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu!” (Psalmul 45, 10)

CoerenţăFizician dr. Sabina Ene 31.07.2017

În timpul rugăciunii, pe substanța timpului se poate scrie cu lumina de laser.

În ultima perioadă, vremea a avut un comportament sinusoidal: ploaie, canicula, ploaie, caniculă... Cel puţin frecvenţa să fie accesibilă, ne spunem, pentru ca organismul să se poată adapta şi să ne rugăm să nu mai fie inundaţii. Domnul să aibă grijă de noi!

Laser de rugăciune

Purtătorul nostru de grijă e aducătorul de bucurie şi dragoste în vieţile noastre, Căruia noi Îi adresăm rugăciunea noastră. În timpul rugăciunii, pe substanța timpului se poate scrie cu lumina de laser în care se materializează vibrația gândului, care apare sub forma rugăciunii permanente și trebuie să aibă coerența luminii de laser.

Un laser (“light amplification stimulated emission radiation”) este un generator de unde electromagnetice, în care fluxul de fotoni emişi este alcătuit din fotoni produşi prin procesul de emisie stimulată.

Radiaţia laser prezintă avantajul, faţă de lumina emisă prin tranziţii spontane, de a putea fi modulată, amplificată şi demodulată, la fel cu radiaţia hertziană, transmisă direct prin spaţiu sau prin dielectricul dintre conductorii liniei telefonice.

Înconjurați de taine

Proprietăţile unui astfel de fascicol de putere impresionantă sunt: monocromaticitatea (definirea cu mare precizie a frecvenţei, respectiv a lungimii de undă), direcţionalitatea şi coerenţa. În lumina coerentă, toate undele sunt sincrone şi toate vârfurile undelor se alătură şi se adună, obţinând efectul  maxim. Lumina incoerentă, în care undele sunt nesincrone,  prezintă posibilitatea ca un vârf şi un minim  să coincidă şi să se anuleze reciproc. ”La fel, rugăciunea explică ceva ce intuim ca fiind adevărat. Atunci când ne rugăm, noi dorim coerenţa laserului, între viaţa noastră şi Dumnezeu. Când ne rugăm, suntem chemaţi să ne angajăm faţă de ceea ce e adevărat în lume. Dumnezeu ne ia dorinţele în serios, dar ele nu depăşesc scopurile Sale binevoitoare. Există o taină în ursita fiecăruia, care este parte a vieţii spirituale, de a accepta voinţa lui Dumnezeu“, aşa cum scrie academicianul John Polkinghorne, în volumul intitulat Quarci, haos și creștinism.

Frumusețea arderii creștine

Şi să înțelegem că, pe lângă faptul concret al rugăciunii, e  nevoie să adăugăm acțiunilor noastre și următorul sens: să dorim permanent obținerea adevăratei libertăți, cu alte cuvinte, să fim pe calea îmbunătățirii, să urmăm modelele creștine și frumusețea arderii creștine, flacăra vie a vieții continuu înduhovnicite.

Stoicii spuneau  că ”omul care dorește ceea ce nu depinde de el, e un sclav”, iar Ortega y Gasset, că ”a trăi după plac înseamnă a trăi ca un plebeu”.   Pentru creștinul autentic, adevărata libertate a vieții înseamnă a fi robul lui Dumnezeu, deci robul Celui absolut liber, așa cum afirma Părintele Galeriu, care explica faptul că atunci când ești robul unuia robit, tu însuți devii robit. Spiritul este sufletul viu, adică purtător de lumină divină, de har. Și Părintele Galeriu continua argumentația astfel: ”Dacă spiritul va fi populat cu ce e muritor, cu imaginile supuse trecerii în lume (violență, droguri, sex...), îmi populez sufletul cu ce e muritor. Dar dacă spiritul (vasul sufletului) va fi populat cu credință, cu nădejde, cu dragoste, cu imagini ale sfinților, cu acte eroice ale sfinților, atunci vasul sufletului meu e plin, e populat cu ceea ce e etern, eu pregust de aici viaţa veşnică.”

Doar ”acum” ne aparține!

Niciodată să nu zicem „vom face mâine”, fiindcă secunda pe care o trăim, aceea ne aparține; altă secundă, alt minut mai încolo nu-i al nostru, nu ştim dacă-l ajungem, că „omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului”, după cum  afirma adesea Părintele Dionisie de la muntele Athos, atenţionând asupra importanţei „nerisipirii” timpului nostru în viaţă.

Stoicii spuneau  că ”omul care dorește ceea ce nu depinde de el, e un sclav”, iar Ortega y Gasset, că ”a trăi după plac înseamnă a trăi ca un plebeu”.   Pentru creștinul autentic, adevărata libertate a vieții înseamnă a fi robul lui Dumnezeu, deci robul Celui absolut liber.

Rugăciunea permanentă are coerența luminii de laser.

De același autor