„Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu!” (Psalmul 45, 10)

ComplementaritateFizician dr. Sabina Ene 28.07.2020

Sufletul omului  încearcă  mereu  să  intre  în armonie  cu o parte din frumusețea Creației, într-o complementaritate aidoma ca între undă și corpuscul, ca între trup și suflet...

Viața, mereu surprinzătoare

Între spirit şi materie există o legătură intrinsecă, ce poate duce la transfigurarea materiei din interior prin lucrarea Duhului Sfânt, după cum scria Părintele Dumitru Popescu în volumul intitulat  Teologie și cultură. În fizica cuantică, aspectul de particulă și cel de undă sunt  elementele complementare ale singurei realităţi. Descoperirea ştiinţifică demonstrează că materia poate fi transfigurată, că materia se poate transforma în lumină, aşa cum a fost convingerea teologiei patristice. Pentru noi, creștinii, viața e mereu nouă și mereu surprinzătoare, în sensul  folosit de Paul Claudel, înțelegând mai bine îndemnul  Sfântului Gherman: “Din această zi, din această oră, din acest minut să-L iubim pe Dumnezeu mai presus de toate.” Altfel spus, să dedicăm majoritatea timpului nostru laturii sufletești, spirituale, alături de cea concretă, cu rezolvări  dorite, pentru că timpul este cel care ne crește și cel care ne desăvârșește.

Dincolo de granița materiei

Timpul este  caracterizat  de Hegel,în tratatul de Logică, în sensul concepției lui Heraclit, ca fiind prima formă a devenirii. Heisenberg, în cartea sa intitulată Pași peste graniță, se referea la următorul aspect: “toate particulele elementare sunt, pentru a spune astfel, alcătuite din acelaşi substrat, şi anume, dacă doriți, din energie, înglobând filosofia lui Heraclit, după care focul era substanţa primordială din care sunt realizate toate celelalte lucruri. Focul este forţa care  ţine lumea în mişcare şi s-ar putea să se identifice focul cu energia, în epoca noastră. Particulele elementare ale fizicii moderne pot, la fel ca şi cele ale filosofiei platoniciene (tetraedru- foc, cub-pământ, icosaedru-apa şi octaedru- aer, care se descompun în triunghiuri şi se recompun din triunghiuri) să se transforme unele în altele”. Și Heisenberg accentuează că  particulele elementare, ele însele, nu constau din materie, ci sunt ”singurele forme posibile ale materiei. Energia devine materie prin aceea că se transpune în forma unei particule elementare și se manifestă în această formă”. Conform formulei lui Einstein, E = mc2 , unde E reprezintă - energia, m - masa, c - viteza luminii în vid.

Când a demonstrat formula de mai sus, Einstein a precizat : ”Nu este exclus ca procesele radioactive, unde conţinutul de energie al corpurilor este modificat în mod semnificativ, să poată servi la stabilirea veridicităţii teoriei mele”. Şi, așa cum a prezis Einstein,  această ipoteză a fost confirmată: energia nucleară rezultă din conversia masei în energie, aşa cum prevăzuse teoria relativităţii.

Ne stă în putere să mutăm munții

Această energie “descătuşată dintr-un grăunte de materie” poate muta munţii din loc în sensul concret, fizic, așa cum credința“cât un  bob de muştar“ și rugăciunea permanentă, care reprezintă o lecție de viață, au  putere să ne ajute să mutăm munții de greșeli și păcate.

În acest sens găsim un exemplu în răspunsul dat de părintele Justin Pârvu la întrebarea ”cum să prindem puterea de a ne ruga”, în volumul intitulat  Ne vorbește Părintele Justin, apărut în anul 2011:  ”Dacă noi am avea starea rugăciunii cum se cuvine unui creștin, am avea puterea să întoarcem răul spre bine. Să facem din țara aceasta un Canaan de rugăciune. Iar dacă vom avea smerenie, dar o smerenie îmbrăcată în haina demnității, Dumnezeu ne va învrednici și de darul rugăciunii care să ridice solzii de pe ochii minții.”  După cum ne învăța Părintele Justin, nu trebuie să căutăm soluții lumești, dar fiecare să mărturisească  și să lucreze după putere la locul în care este și Domnul va da soluția.”Domnul e cel care aduce roadele și El le rânduiește pe toate. Izbânda e a lui Dumnezeu, nu a oamenilor.”

 

De același autor