„Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu!” (Psalmul 45, 10)

Rostul lucrurilorSabina Ene 05.10.2016

Descoperirea ştiinţifică demonstrează că materia se poate transforma în lumină.

Fiecare dintre noi, în funcţie de credinţa şi de pregătirea sa, speră să înţeleagă realitatea în care trăieşte, această realitate dublă,  fizică şi spirituală, în totalitatea ei, în unitate şi totodată diversitate - coincidentia oppositorum, în sensul celor scrise de  Heraclit : “cele  opuse se acordă şi din cele discordante rezultă cea mai frumoasă armonie”.

Materia poate fi transfigurată!

chemistry of lightDorinţa omului de a se apropia de taina supremă, de a înţelege rostul lucrurilor şi sensul vieţii, se poate împlini dacă gândirea, cunoaşterea şi credinţa se întâlnesc şi împreună reuşesc să urce „mintea omului care a lucrat virtuţile la înălţimea lui Dumnezeu prin asemănare”, după afirmaţia Sfântului Maxim Mărturisitorul.

Între spirit şi materie există o legătură intrinsecă, ce poate duce la transfigurarea materiei din interior prin lucrarea Duhului Sfânt. În fizica cuantică, aspectul de particulă și cel de undă sunt  elementele complementare ale singurei și unicei realităţi. Descoperirea ştiinţifică demonstrează că materia poate fi transfigurată, că materia se poate transforma în lumină, aşa cum a fost convingerea teologiei patristice, după cum notează Părintele Dumitru Popescu.

Roagă-te, gândeşte, acţionează!

Omul duhovnicesc, înainte de a acționa, se gândește și se roagă, spunea Părintele  Dionisie de la muntele Athos, fiindcă atunci când cineva acţionează fără să gândească şi fără să se roage, acţionează satanic. Asfel, trebuie să înțelegem cum să-L lăsăm pe Dumnezeu să intervină în faptele noastre, nu să acționăm  fără să ne rugăm, uneori fără să ne gândim chiar.

În același sens, din învățăturile  Sfântului  Antonie  cel  Mare, aflăm că trebuie să acționăm cu încrederea că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile  și limitează ispitirile diavolilor:  “Câteodată diavolii se prefac a cânta și pornesc cuvinte din Scripturi, dar nu se cuvine a lua aminte la dânșii, că nu pentru evlavie sau adevăr le fac toate acestea, ci pentru a aduce pe cei proști la deznădejde, iar pustnicia să o facă nefolositoare. De-ar fi avut putere asupra noastră nu ne-ar fi lăsat să trăim,  căci urâciune este păcătosului cinstirea de Dumnezeu. Ei nici  asupra vietăților nu au putere, de vreme ce citim în Sfânta Evanghelie că ei au zis: “Dă-ne nouă voie să ne ducem în turma de porci!”.  Și dacă nici asupra porcilor nu au putere, cum vor avea asupra oamenilor, care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu?”

Crucii îi urmează Învierea!

Și Sfântul  Efrem Sirul ne învață să prețuim virtutea răbdării: ”Că  nu ispitește vicleanul cât voiește, nici nu necăjește pe suflet, ci cât îi dă voie Dumnezeu. Numai sufletul să rabde cu vitejie și să țină  nădejdea cea întru credință, așteptând ajutorul și sprijinul de la El și este cu neputință să fie părăsit.”   Și Domnul zice : ”Întru răbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre!”

“Căutarea și descoperirea sensului în viață este și preocuparea creștinului“, scria Părintele Galeriu, “pe când lipsa sensului e tragedia lui, e absurdul. Venim potrivit unei chemări și unui rost în lume şi plecăm din lume căutând de asemenea o rațiune, un rost acestui sfârșit, care e moartea.“  Trebuie să mori pentru a renaşte în nemurire, altfel spus, cum plastic scria Părintele  Galeriu, “crucii îi urmează Învierea …”

În fizica cuantică, aspectul de particulă și cel de undă sunt  elementele complementare ale singurei și unicei realităţi. Descoperirea ştiinţifică demonstrează că materia poate fi transfigurată, că materia se poate transforma în lumină, aşa cum a fost convingerea teologiei patristice.

De același autor