„Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu!” (Psalmul 45, 10)

StructuriFizician dr. Sabina Ene 18.07.2018

”Un Principiu al Graţiei guvernează ordinea creativă a naturii”

Prezentarea fizicii atomice, a teoriei elaborată de Niels Bohr despre structura atomului, a fost făcută de Werner Heisenberg în cartea sa, intitulată Partea şi întregul.

Fizica și mistica numerelor

Bazându-se pe experimentele decisive ale lui Rutherford, Bohr reprezintă atomul drept un sistem planetar în miniatură, în al cărui centru se află nucleul atomic ce conţine aproape întreaga masa a atomului, deşi este mult mai mic decât atomul şi înconjurat de electroni, asemenea planetelor. Pentru a explica stabilitatea ciudată a materiei faţă de acţiunile din exterior, traiectoriile electronilor trebuie să fie determinate de condiţii suplimentare, numite condiţii de cuantificare (numele vine de la lucrarea lui Planck din 1900). Iar aceste condiţii aduc în fizica atomică acel element de mistică a numerelor. Anumite mărimi calculate pornind de la traiectorie trebuie sa fie multiplii întregi ai unei unităţi de bază, cuanta de acţiune a lui Planck. Asemenea reguli amintesc de observaţiile vechilor pitagoreici, conform cărora două corzi oscilante sună împreună în mod armonic atunci când, la tensiune egală, lungimile lor se află într-un raport de numere întregi. În problema emisiei luminii de către atom, electronul emiţător trebuie să facă un salt de pe o traiectorie cuantică pe alta, iar energia eliberată prin acest salt se regăseşte ca pachet, numit cuantă de lumină, în radiaţia emisă. Werner Heisenberg a întregit teoria atomică cuantică cu relaţiile de nedeterminare, care îi poartă numele: produsul nedeterminărilor pentru poziţie şi impuls (produsul dintre masă şi viteză) nu poate fi mai mic decât constanta de acţiune a lui Planck.

”Un Principiu al Grației”

Explorările ştiinţifice au dus la înţelegerea structurii raţionale cu care Dumnezeu a înzestrat universul. Unele din misterele universului au fost descoperite, altele se vor descoperi în viitor, dar realitatea este reprezentată de toate acestea împreună.

Un “Principiu al Graţiei” guvernează ordinea creativă a naturii, spunea N. H. Gregersen în cartea intitulată, Dumnezeu într-o lume evoluţionistă, argumentând: „Teoria autoorganizării sugerează că Dumnezeu nu este un creator îndepărtat, a-cosmic, ci un Dumnezeu binevoitor care creează, dând naturii o capacitate de autodezvoltare productivă, chiar dacă riscantă. Transcendenţa lui Dumnezeu acţionează în interiorul lumii. Dumnezeu creează lumea, acordându-i benevol libertate deplină. Dumnezeu creează prin crearea creativităţii.”

Dumnezeu, la îndemână

Descoperirile cele mai recente ale fizicii au arătat că timpul şi spaţiul absolut nu există; o particulă poate fi detectată în două locuri în acelaşi timp; realitatea fundamentală nu e cognoscibilă…Adică se poate spune că descoperirile ştiinţifice au confirmat incertitudinea.

O “religie a incertitudinii este creştinismul, e o religie în care depinzi numai şi numai de har, şi-l poţi pierde oricând”, așa cum prezenta Părintele N. Steinhardt în cartea intitulată Primejdia mărturisirii. Părintele continuă caracterizarea religiei creştine, despre care spune că e religia verbului a fi: “...în  creştinism dăm, spre surprinderea şi încântarea noastră, de un Dumnezeu apropiat nouă, ştiind că mesajul pe care-l trimitem va fi recepţionat de o Persoană”.

Legea Proniei

Şi înţelegem că Dumnezeu Persoană ne ajută răspunzând rugăciunilor noastre, ţinând cont însă şi de faptele noastre, să înţelegem că nu există determinism, predestinare în viaţa noastră creştinească. În acest sens, Părintele Rafail Noica sublinia: „Dacă nu avem putere să facem ceea ce voim să facem, Dumnezeu, pentru rugăciune, ne dă acea putere...Cu noi nu există predestinare, există Pronie, care este o gândire liberă a unui Dumnezeu liber faţă de un om liber … care nu transgresează libertatea pe care o are omul.”

Lumea în care trăim e ceva ordonat, nu haos, pentru că sub fața vizibilă a realului acţionează Logosul - cum îi spuneau grecii, responsabil de ordinea în univers.

”Dacă nu avem putere să facem ceea ce voim să facem, Dumnezeu, pentru rugăciune, ne dă acea putere...Cu noi nu există predestinare, există Pronie, care este o gândire liberă a unui Dumnezeu liber faţă de un om liber … care nu transgresează libertatea pe care o are omul.” (Rafail Noica)

”Lumea în care trăim e ceva ordonat, pentru că sub fața vizibilă a realului acţionează Logosul

De același autor