Arma bacteriologică și Neo-Marxismul în profețiile martirului Nil DorobanțuSilviu Alupei 06.05.2021

Astăzi, în anul de grație 2021 (al regimului mondial de dictatură politico-sanitară COVID19), mulți creștini încep să conștientizeze că ofensiva neo-marxismului (cu derivatele sale numite: progresism satanist/ateist, globalism anti-creștin, transgender-ism diabolic etc.) are caracter apocaliptic. Bună dimineața, omenire! Te-ai trezit?

Acestor „creștini de secol 21” le indicăm acum paginile teribile, scrise de ava Nil Dorobanțu sub cruntă prigoană ateist-marxistă, între 1957-1977.

Genialitatea gândirii teologice și clarviziunea martirului-ieroschimonah Nil Dorobanțu le observăm azi în lucrarea sa intitulată „Profeții”.

Un nou sac de manuscrise – redactate cu litere de sânge de ava Nil – a fost tipărit recent la Editura ”Floarea de april”, prin grija diortositorului preot Ionel D.Adam din Arhiepsicopia Romanului și Bacăului, parohia cătunului BORȘANI (detalii pe www.nildorobantu.ro).

„Creștinii de secol 21” vor descoperi în acest zguduitor (de conștiințe) volum și referiri (profeții, intuiții, anticipări etc.) despre vremurile din urmă.

Subiecte tulburătoare, iată, abordate de ava Nil în mii și mii de pagini, precum cele din care am selectat pasajele/citatele din documentarul „Antihristul și Apocalipsa în opera lui Nil Dorobanțu” (Revista Conștiința, nr 180-181, septembrie-octombrie 2020).

Generații ateiste

„Exemplul clasic de proorocie falsă este tot ce spune orice materialist, economist și politician ateu, demagog, gog sau magog, căci cuvântul lor îndeamnă la revoluție și la crimă, ca să se îndeplinească totul prin dictatură și prin forță, prin siluire, samavolnicie, tiranie, furt sau uzurpare.”

„Ca religiile mincinoase, fataliste, ca islamul mahomedan, arabo- turc, tot astfel și ateismul militant sub formă de hegemonie mondială.”

”Voi, ateii, cu toate armele cele mai înșelătoare, vreți să cuprindeți lumea, declarând dușmani pe creștinii ortodocși, în primul rând. (...) Dar azi ați ieșit pe arena mondială încât nu trebuie să fie cineva sfânt sau creștin ca să priceapă intenția detractoare ucigașă.” (pp. 9-10)

”Toți ați făcut revoluție împotriva lui Dumnezeu. N-ați vrut să vă îndreptați și n-ați luat seama la urgia divină ce vine.(...) O, neam rău de oameni! O, generație ateistă de azi! Vă considerați slobozi, demni și liberi peste voi înșivă, dacă nu vreți să vă întoarceți la Dumnezeu? Voi ați uitat pe Hristos de zile fără număr” (p.16).

Năpârci marxiste

„O, șerpilor, v-ați făcut cuib în Sionul nou, ați pus ouă comuniste, ați clocit, ați scos pui hulitori, atei, corbi mincinoși, apostați și v-ați întovărășit toți cu fiara și cu antihristul! Vai vouă! Cercetați profețiile lui Hristos, citiți, nimic nu lipsește!”

„Noi mai mult să ne întărim în Hristos, să luăm mai mult har, văzând cum cădeți de-a dura în vanitate de dreapta și în păcate de stânga. Să strângem rândurile și să ne întărim în Sfântul Duh, să luptăm contra satanei mai cu putere, să fim martirii și sfinții de la urmă (...) când toți ne urâți, ne huliți și vă lepădați” (p.66).

„Clociți ouă de șarpe ateu, balaur roșu apocaliptic și urziți pânze de păianjen în știința voastră deșartă, materialistă. Cine mănâncă din ouăle voastre moare, iar din ouăle sparte ies năpârci marxiste și leniniste. (...) Aruncați, ighemonilor, gunoiul peste moaștele sfinților din închisori, dar înșivă sunteți disprețuiți. O, vanitoșilor și fudulilor!” (p. 109)

Pământul bolește

„Din rădăcina șarpelui ateu s-a născut vipera comunistă și din urmașii ei se va naște șarpele zburător antihrist. (...) Deci, pocăiți-vă! Toate se plinesc, deși sunt profețite de 3000 de ani, reluate de Apocalipsă de 2000 de ani și revelate din nou, azi, teofanic.” (p.32)

„Pământul întreg va fi pustiit de ateism, exploatat și jefuit. Hristos a grăit cuvânt ceresc, cum ne și vorbește. Suferim toți la un loc pe Terra, însă din același pat, moară, câmp, acoperiș unul se va lua și altul se va lăsa. Ne mântuim fiecare în sectorul lui, precum vrea Hristos. Sfinții de la urmă sunt mai mari decât cei dintâi.” (p. 42)

„Pământul jelește, bolește, lumea se prăpădește și este în cumpănă mare. Cerul împreună cu pământul nu vor mai fi. Pământul e pângărit sub locuitori, fiindcă voi, ateilor, ați călcat Legea lui Iisus Hristos, ați frânt orânduiala și legământul l-ați stricat pe veci. Pentru asta blestemul mistuie pământul și chiar locuitorii creștini îndură pedeapsa.”(p. 43)

„Ateii își pun NUMERE (s.n.) de fiare în locul NUMELOR (s.n.) după cum își neagă ei suflet și veșnicie. Dar vor fi morți în iadul veșnic. Iată, totul se plinește! Doamne, arată-Te mare în teofanii, întinde toate marginile pământului! Către Tine am strigat în scârba noastră și pe Tine te-am căutat în vreme de nevoi, când ne-ai pedepsit sub atei. (...) Pământul va arăta sângele martirilor creștini.” (p. 47)

„Cetățile au ajuns pustii de suflete, că sunteți urâciunea pustiirii, iar pământul materialist e sec, unde nu mai locuiește niciun om de omenie. Hristos ne-a scos din mijloc vostru, ca să-și mântuiască fiecare sufletul de flacăra mâniei Lui. Că mânia este peste tot. Nu vă înspăimântați, creștinilor, deasupra tuturor este Puternicul Dumnezeu! Ateii vor muri, se vor incinera (...) Cum ei au zdrobit pe sfinți, așa vor fi și ei doborâți.” (p. 214)

Vacarm apocaliptic

Teologul-martir Nil Dorobanțu a profețit (și în această fenomenală lucrare) utilizarea armelor biologice (virusologice, bacteriologice) într-o epocă de VACARM APOCALIPTIC (sintagmă cu mare forță semantică, repetată în lucrare):

„La fel voi, în ateism, ați decăzut în fiare și în bestialitate. De la Dan te vinde antihristul și vine în ropotul cailor și kilowaților-putere, al rachetelor ateiste și armăsarilor atei de montă, cutremurând pământul cu ARME BACTERIOLOGICE (s.n.) și nucleare spre masacrare. Au venit asupra creștinismului șerpi atei și scorpii marxiste împotriva cărora nu-i descântec și vă vor mușca.” (p. 140)

„Toate profețiile se împlinesc și nu putem scăpa. Ne-a certat Domnul, dar morții nu ne-a dat. Ne-a bătut ca să ne izbăvească de iad. Sunteți vase și pietre de necinste și de urgie și de pustiire, precum și pustiiți cu arma nucleară, fotonică, BACTERIOLOGICĂ (s.n.)”.

„S-a ridicat steagul Sfintei Cruci și praporul Sfintelor Icoane și trâmbița clopotului tineretului apocaliptic și s-au înaripat popoarele. Se cutremură pământul și tremură materia toată ca piftia, că se împlinesc asupra voastră gândurile lui Hristos de a vă face pustietate fără locuitori, după cum vreți să rămâneți doar unul la teleghidarea iadului biblic.” (p.212)

Logos și Euharistie

„Va zdrobi Hristos tot paiul de grâu și va fi foamete, și molimă și sânge. Iată, s-a plinit, că muriți atâția prin spitale, cazărmi, orfelinate, azile, nedezlegați și neîmpărtășiți și vă duceți în iad. Și pământul nu va mai rodi și veți muri și de foamea materială, iar desfrânata și fiara babilonului vă vor  pecetlui pe mâna cu care vreți să vă hrăniți. Dar încă și așa tot spurcăciuni, antibiotice, platice, nylonice vă vor da spre distrugere, și înșelare, și pierdere fizică și psihică.”

„Iată de ce păstrăm Euharistia și aghiasma și Biserica vie, întreagă cu Sfânta Cruce pe calvar, ajutând pe semeni să se mântuiască în anii durerii și ai persecuției religioase.”

„(...) În orice caz, purtați-L pe Hristos și în suflet și la sân, și euharistic și teofanic, ca și Maica Domnului și Hristos să vă poarte și să rămână întru voi.”

„Nu primiți urâciunea pustirii în suflete, în inimi, pe frunte, pe mână, precum pecetea antihristului. Faceți-vă cruce la orice pas și clipă și lucrare, ca să învingeți puterile întunericului prin Logos și Euharistie. Că se numesc feciorelnici și învingătorii fiarei.” (pp. 234-235)

Molimă bacteriologică

„Vedeniile astro-cosmonautice, termo-foto-nucleare, radio-televizionare ce le-ați văzut, nu sunt ele deșarte, iar prevestirile materialiste, ce le-ați rostit pe spinarea muncitorilor creștini, nu sunt oare ele mincinoase? Ziceți că Dumnezeu a spus? Dar El nu a spus nimic unor prooroci atei, ci vorbește direct cuvânt ceresc, fără a avea nevoie de creatură, ca intermediar.”

„Duceți poporul român, creștin, în rătăcire, spunând pace, tocmai acum când nu-i pace, ci e revoluție, război, prigoană, temniță, iconoclasm, molimă bacteriologică de obște, vânzare, pâră, ațâțarea fratelui contra fratelui creștin.” (p. 253)

În preajma Parusiei

„Faraonii comuniști cu toată puterea lor cea mare nu vor face nimic pentru voi în acest veac apocaliptic, că vor ridica valori de IRADIAȚIE, BACTERIOLOGIE (s.n.) și vor zidi turnuri de împresurare a altarelor și a multor suflete. ”(p.265)

„Noi să fim fierbinți în iubirea de Hristos și să lucrăm cu timp și fără vreme pentru mântuirea noastră, că vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Suntem prigoniți și de cei de aproape și de departe și nu avem nicio putere dacă nu apelăm la mijloacele lui Hristos.”

„Iar Hristos lucrează direct, imediat, fără mediatori, precum nu a mai lucrat decât la crearea Cosmosului și la Întrupare, că e în preajma venirii PARUSIEI, eshatologiei sfârșitului spațiului, timpului și începutul veșniciei Infinitului.” (p. 257)

 

De același autor