„Cine este vrednic să deschidă cartea?” (Apocalipsă 5, 2)

Scrisoarea unei mame-medic către o mamă-profesor29.01.2018

“Să ne rugăm ca să trăim cu Înțelepciune, Dreptate și Cucernicie.” (pr.prof. univ.Vasile Gordon)

Aseară m-am întors de la Mănăstirea V. și e pentru prima dată când Maica D. m-a îndemnat să ne rugăm pen­tru ea! Într-adevăr, sănătatea ei șchioapătă. Din acest motiv am simțit că se apropie mo­mentul… să preluăm… ștafeta.

Care?

Noi facem parte dintr-o generație cu rude care au murit sau care au “ trecut” prin închisorile comuniste sau cel puțin care au păstrat cu succes valorile fundamentale ale vieții (educație, familie, școală, biserică).

Până acum ne-am ocupat de profe­siile și familiile noastre, într-un fel stând liniștiți că aveam pe cineva în spate mai aproape de Dumnezeu decât noi și mai înțelept decât noi – de la care puteam cere oricând un sfat .

Din păcate, momentul despărțirii de maica D. se apropie. Și realizez că noi, cei conștienți cu ce s-a întâmplat cu Neamul Românesc după 1945 , va trebui să preluăm ÎN TĂCERE “ștafeta” înaintașilor noștri, de menținere a valorilor creștine și de păstrare a adevărului istoric, până ce Dumnezeu va vrea să ne descuie lacătele puse succesiv pe capul nostru.

Astfel, timp de 27 de ani, am văzut cum o parte din “înțelepții” neamului s-au lăsat țârâți în tot felul de conflicte aberante. Astfel: republicanii s-au cer­tat cu monarhiștii; liberalii cu țărăniștii; apoi, amândouă categoriile cu comuniștii; președintele cu primul ministru; simiștii cu codreniștii… Și lista poate continua.

Rezultatul a fost că NOI (NEAMUL ROMÂNESC) nu numai că nu am mai obținut DREPTUL de A DECIDE și de A CONDUCE, ci chiar mai grav: am pierdut DREPTUL DE A NE EXPRIMA LIBER, ÎN MOD DEMOCRATIC, printr-un soi de LEGISLAȚIE ce contrazice hotărârile Tribunalului Internațional de la Nurenberg .

Deci suntem, în continuare, în închisoare. Într-o ÎNCHISOARE SPIRITUALĂ…

De această dată, în schimb, nu mai avem o a două REGINA MARIA care să meargă în SUA și să ne ceară și să ne apere drepturile pe care EUROPA nu vrea sau nu e în stare să ni le recunoască…

Ce e de făcut?

Ideea care mi-a venit este următoarea:

Deoarece, acum, lupta nu se mai duce în plan fizic ca în 1916-1918 (când românii au zis “Pe aici nu se trece” și sângele a curs...), ci se poartă în plan moral și spiritual, atunci, noi Românii și mai ales Româncele, care avem familii, suntem îngrijorate de viitorul ce li se rezervă copi­ilor noștri.

Deci NOI (cei conștienți) să începem să ne rugăm la Maica Domnului, zilnic, seara, între orele 21 și 23, în funcție de pro­gramul pe care îl avem fiecare. Părintele nostru duhovnic zice că numai Maica Dom­nului ne mai poate salva!

Rugăciunile pe care propun să le facem, să fie Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Biserica Mihai Vodă din București, urmat de Acatis­tul Bunei Vestiri. Precizez că Biserica Mi­hai Vodă este un așezământ ortodox cu o SEMNIFICAȚIE UNICĂ în istoria noastră.

Scopul rugăciunii: “nimicirea zidu­rilor celor tari, ale celor fărădelege”, ca să fim eliberați de “ciuma roșie”, precum și de cea New Age-istă (ce se instalează lent și pe nesimțite în sufletul tinerilor).

Putem și noi să facem un ZID NEVĂZUT (așa cum înaintașii noștri l-au realizat pe cel văzut la Mărășești, de exem­plu) și să spunem:“Pe aici nu se trece!”

Într-un fel, e mult mai ușor decât în 1918. Ne trebuie doar CONȘTIINȚĂ, CONȘTIENȚĂ și VOINȚĂ !

Dacă ideea vi se pare bună, atunci părintele E. să ne dea binecuvântare și să stabilească ziua de începere. Iar noi să-i invităm în această acțiune pe toți Românii din țară și de pretutindeni care doresc să participe.

Este o șansă IREPETABILĂ ca în acest AN, care are o SEMNIFICAȚIE ISTORICĂ UNICĂ, să realizăm ceea ce înaintașii noștri nu au reușit : UNIREA TU­TUROR ROMÂNILOR ÎN ACELAȘI DUH (al sincerității și curajului de a fi și de a expri­ma adevărul în viața de zi cu zi, în fami­lie, în profesie și în societate). Pentru că aceasta e problema noastră, a românilor de bună credință (indiferent de confesi­une): căderea sub dominația principiului de conducere și manipulare “DIVIDE ET IMPERA”.

Noi am rămas despărțiți, iar urmașii “sovietelor” conduc... lejer și... detașat, cu... lejeritate și cu... detașare. Așa să ne ajute Dumnezeu! Nihil Sine Deo!

PS. Binecuvântarea a fost dată nu de un singur preot, ci de patru. Acțiunea a început în data de 15 ianuarie 2018. (Dr. Profira Ignat)