Un idealist eshatologicSilviu Alupei 27.07.2023

Fragmente din prefața semnată de pr. prof. univ. Gheorghe Petraru (de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași), pentru volumul „APOLOGETICA” (nr.3) scris, sub prigoană, de martirul Nil Dorobanțu (carte apărută la Ed. „Floarea de April” – 2023/www.nildorobantu.ro)

Pr. Prof. Dr. Gheorghe Petraru

„Hristos este totul”

Apologetica pe care Părintele Nil Dorobanțu a scris-o în cele trei volume, apărută prin purtarea de grijă a Asociației cu același nume, la editura „Floarea de April”, restituie posterității o operă ce nu a fost accesibilă publicului, o operă apologetică ortodoxă scrisă în perioada totalitarismului comunist din România, atât cel stalinist, dar și cel de după anul 1965, care a fost de factură mai naționalistă. Stilul autorului este unul al unui monah „nebun pentru Hristos”, unul polemic, un dialog viu cu un interlocutor absent, care este sistemul comunist în special, dar și structuri religioase necreștine oponente lui Hristos și Bisericii, el deplângând faptul că Apologetica a fost exclusă din sistemul de învățământ teologic postbelic. Apologetica pe care o scrie este specifică unei perioade mai vechi, cea interbelică, una mai critică, pamfletară, persiflantă, dar și dinamică, antrenantă, ce are la bază mărturisirea plenară a lui Hristos și a Bisericii, cu o declanșare de nemiloasă și necruțătoare canonadă la adresa adversarului de orice fel, ateu, eretic, schismatic, necreștin. Scrisul și mărturia sa denotă o viziune în context specific comunist și destructiv al libertății și alternativei de gândire alta decât cea oficială, una creștină, conform căreia Hristos este totul, Logos, Rațiune, Persoană divină și, de aceea, orice știință umană are temei absolut în El, adevăr bine fundamentat teologic și metafizic în Apologetica de astăzi.

„Cauza primă”

Teologia este știința adevărată și reală pentru că se ocupă de cauza primă cu referință la cele spirituale și eterne, iar științele la care face referință autorul, începând cu Microfizica, continuând cu Electronica, Fizica și Chimia până la Axiologia sacră - 22 la număr -, arată erudiția și preocuparea pentru cunoaștere în Apologetica Vol. 3 5 general a sa și reflectă în structura și limbajul lor adevărul transcendent și veșnic. Doar această perspectivă și viziune integrală este valabilă pentru o gândire creștină, cu temei în Teofanie, Liturghie, Euharistie. Credința și mărturia trinitară mărturisitoare entuziastă și luminată a autorului, care nu ține cont de restricțiile impuse pe nedrept de un regim ateist persecutor al credinței creștine, mai mult trimite la închisoare în regim exterminant pe cei ce se opun ideologiei false și dezumanizante.

„Conclave de măști”

Român și patriot sunt două coordonate al creștinului ortodox care, deși aparține Bisericii universale, este în același timp fiu și membru al unei Biserici locale, respectiv Ortodoxia românească. Părintele Nil critică universalismul ideologic comunist, „geniul satanic și rațiunea luciferică” ce promova pacea și extinderea sistemului peste tot în lume și, în același timp, nega universalismul creștin și în lagăre închidea, persecuta și extermina elitele intelectuale, politice, militare, religioase, pe care le considera incompatibile cu gândirea ateistă. Critică și respinge categoric internaționalismul comunist, dovedindu-le că nu au patrie și manifestându-se în „conclave de măști”, prin falsitatea ideologiei promovate și ura, lupta de clasă împotriva firii omului și comunității.

Lectura Apologeticii este foarte actuală, prin deschiderea spre dialog real și constructiv, fundamentat științific și nu propagandistic, teologic, profetic, pentru că este în logica minții, gândului lui Hristos care recapitulează toate, avertizând asupra unor aspecte negative periculoase pentru umanitate, datorită scientismului găunos”, precum pericolul robotizării omului, dirijarea climei, noul ateism, „scandalul secolului XX”, „monopoluri economice, agravarea problemelor piețelor, instaurarea urii și a dictaturii, reformismul,   societate   fără   clase,   dogmatism   ascuns   sub   fraze   de   stânga,   dispariția   statului, consumismul, control riguros”, pecetea fiarei” pe toate alimentele, inclusiv pe elementele euharistice, pâine și vin.

„Ca un profet...”

De aceea, Apologetica „nu polemizează numai cu atei, ci și cu fariseii apostați”, el acuzând eliminarea disciplinelor Ascetică și Mistică, Apologetică, din învățământul teologic universitar. Părintele Nil Dorobanțu a fost un mărturisitor în sens de văzător de Dumnezeu, pe Care Îl „vedem în teofanii, Îl auzim în Cuvânt ceresc, Îl gustăm cât este de bun în Euharistia zilnică”. Este un mărturisitor total al lui Hristos  prin  cuvânt  și  faptă,  prin  slujire  liturgică  și  experiență  mistică,  care  în  contextul  răstignirii neamului românesc prin dictatura comunistă a ales o opțiune personală curajoasă și martirică, să fie răstignit ca martirii primelor veacuri creștine și dintotdeauna - martorii spun ca pieptul i-a fost zdrobit, oasele pline de sânge ieșeau prin piept - pentru Hristos și credința poporului creștin, jertfa sa fiind cel mai bine cunoscută de Însuși Dumnezeu Care lucrează prin sfinții Săi. Este și un idealist eshatologic. Biserica nu este teocrație, ci ea reiterează spiritual calvarul hristic: „O, ce prozelitism ar face Ortodoxia dacă ar cere din nou darul tămăduirilor! N-ar mai exista spitale și doctori trupești și s-ar transforma toate, ca ale Sfântul Vasile cel Mare, într-o „Vasiliadă a României”. Este un mesianism românesc. Ca un profet a căutat sa taie răul de la rădăcină pentru a nu se extinde și întuneca orizontul existenței umane, conștient că până la urmă orice compromis eșuează în față intoleranței totalitariste atee.

„Umbla cu picioarele goale, rupt, zdrențuit...”

■ Săptămânalul LUMINA DE DUMINICĂ a publicat în nr. 13 (895), an XIX, 02 aprilie 2023 un amplu documentar dedicat vieții martirului schiarhiereu Nil Dorobanțu (n. 1920, †1977).

■ Probabil că și revista CONȘTIINȚA a contribuit, într-o oarecare măsură, la apariția acestui eveniment editorial, girat de Patriarhia BOR (ne referim la seria de documentare jurnalistice, publicate de revista noastră între 2020 – 2022), în care am mediatizat viața martirică și opera genială (apologetică, omiletică, filosofică, teologică, etc.) a părintelui Nil Dorobanțu.

■ Textul este semnat de filologul și publicistul ortodox dr. Sergiu Ciocârlan, unul dintre intelectualii creștini post-decembriști care a scris și editat numeroase lucrări despre „Sfinții Închisorilor”.

■ Eforturile extraordinare ale pr. Ionel D. ADAM, ca diortositor al manuscriselor lăsate de Părintele Nil Dorobanțu (zeci de saci cu foi și caiete, texte etc.) au dat roade. După ce, în 2015, editura „Floarea

de April” publica primul volum din opera „apologetului de geniu al sec. 20”, ava Nil Dorobanțu.

 

 

De același autor