„Că unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor.” (Matei 18, 20)

Cer deschisPr. dr. Claudiu Băzăvan 14.12.2016

În următoarele zile veţi fi copleşiţi de treburi. Veţi avea numeroase drumuri de parcurs, veţi bântui magazinele în căutarea celor mai bune oferte. Vă veţi planifica bugetul la sânge pentru ca, fără să rămâneţi în urmă cu plata deprimantelor facturi, să oferiţi daruri celor dragi şi să aveţi masa îmbelşugată, măcar de sărbători.

Dar grijile, drumurile, ofertele, darurile, bucatele asigură doar recuzita spectacolului. La urma urmei, un singur eveniment justifică sărbătoarea. Domnul se naște! Nu rataţi esenţialul!

Alergaţi nu doar după promoții, ci după supremul Dar care dă vieţii sens şi farmec.

Nu-i izgoniţi pe Mamă şi pe Prunc precum altădată locuitorii Betleemului. De două mii de ani caută găzduire, oferind în schimb pace, lumină, emoţie, bucurie. Şi găsesc mai degrabă suflete acre, înţepenite în propriile micimi, răvăşite, întunecate, împietrite, triste.

Număraţi-vă printre acei puţini pământeni care îşi redescoperă vocaţia zborului, deşi dintotdeauna li s-a spus că aparţin târâtoarelor!

Fiţi verticali! Priviţi cerul! Nu daţi satisfacţie celor ce ne vor pe toţi cocoşaţi de teamă, de frustrări, de tristeţi, de patimi.

Ascultaţi colinde! Nu cuvintele, ci cântecul descoperă frumuseţea inefabilă a lumii de sus.

Iertaţi celor ce v-au greşit, cereţi iertare celor cărora le-aţi greşit. Iertarea eliberează!

Fiţi buni! Nu îngăduiţi răului din jurul vostru să vă contamineze.

Zâmbiţi! Nu vă lăsaţi intimidaţi de chipurile schimonosite pe care le întâlniţi la tot pasul.

Bucuraţi-vă! Amărăciunea, disperarea, deznădejdea nu-şi fac loc decât în minţi înguste şi inimi pustii.

Iubiţi! La rândul vostru veţi fi copleşiţi de iubire.

Speraţi! Nimic rău nu vă poate sta împotrivă devreme ce de-acum cerurile ne sunt deschise.

Daţi slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Daţi-vă seama cât sunteţi de fericiţi!

Iar dacă fericirea nu vă este accesibilă încă, nu vă temeți! Căutați-o și o veți găsi! Chiar dacă nu o veți afla îndată, căutând-o cu încăpăţânare e foarte probabil ca ea să vă găsească la un moment dat, atunci când vă așteptați mai puțin.

Bucurați-vă deci! Cerul s-a deschis în dreptul vostru!

De același autor