Întoarcerea Acasă. Ultima călătorie în LuminăPr. Bogdan-Costin Georgescu 23.09.2022

”Mitropolitul Kallistos Ware avea acea indescriptibilă „cetăţenie hristică” care depășea orice naţionalism… ”

L-am ascultat în Anglia, la o conferinţă, o singură dată… Dar a fost suficient!…Timothy Richard Ware devenise celebru pentru convertirea sa la Ortodoxie; fost anglican, un adept al creaţionismului teist, unul dintre aceia care au surprins decadenţa creştinismului contemporan prin agiornamento, viitorul Mitropolit Kallistos era pătruns de sensul creştinismului originar, adică de lupta pe drumul vieţii pentru mântuire!

Un reper al Ortodoxiei mondiale

S-a născut cu cinci ani înainte de invazia nemţilor hitlerişti în Polonia… Îi citisem cărţile, am avut o admiraţie pentru Dânsul din vremea studenţiei, mi-a plăcut ediţia King James a Bibliei la care a lucrat, ediţie pe care o folosesc ortodocşii vorbitori de engleză (şi eu, când relaţionez cu ei)… Un Om bun, cu simţul umorului foarte dezvoltat, dar riguros şi înţelept!… Glumele sale aveau iz de Pateric… Englez autentic, ajunsese să fie şi un reper al Ortodoxiei mondiale!… Avea acea indescriptibilă „cetăţenie hristică”, care depăşea graniţele filetismului accidental şi orice naţionalism… Era un creştin universal, dar, cum ar fi spus alt Părinte ortodox al Vestului, Fr. Michael Harper, întemeietorul Institutului pentru Studii Creştin-Ortodoxe de la Cambridge, era Acasă în Ortodoxie… Cred că de aici a preluat Profesorul David Frost celebrele cuvinte care au devenit deviza IOCS Cambridge, într-un proiect de educaţie creştină ortodoxă pentru convertiţi şi adulţi, la care lucra şi ilustrul Mitropolit Kallistos: „Drumul către Casă”… Pentru Mitropolitul Kallistos convertirea a fost ca în răspunsul dat de Preafericitul Ignatios, Patriarhul Antiohiei, anglicanilor care s-au convertit în 1993 la Ortodoxie (printre care şi distinsul Fr. Jonathan Hemmings, colegul nostru de redacţie): „Bine aţi revenit Acasă!…” Acum iubitul Mitropolit ajunge într-adevăr… Acasă în Rai!…

Chip de Apostol și elocință de filosof antic

Un artist al discursului teologic, un maestru al retoricii şi un catehet desăvârşit!… Nu puteai să nu-i sorbi cuvintele, fie că erau scrise sau vorbite… Câţiva prieteni care au studiat la Oxford mi-au povestit cum şi-au dezvoltat accentul britanic în practicarea englezei, doar ascultându-l pe acest artist al Cuvântului… Chip de Apostol şi elocinţă de filosof antic, maestru al maieuticii; acesta era Mitropolitul!… Avea ceva din grandoarea biblică a marelui Pavel, alt convertit de dincolo de timp şi spaţiu, din eternitatea hristică!…

Există în toate locurile de pe Pământ, chiar acolo unde Ortodoxia nu este caracteristică identităţii generale a comunităţii, oameni luminaţi care înţeleg spiritualitatea răsăriteană şi o asumă conştient, deşi prin formare şi educaţie aparţin Vestului…Ei fac acest pas, de trecere către Ortodoxie, din proprie convingere, din asumare, fermecaţi de patristica şi teologia răsăritene; este un miracol al acestui Acasă în creştinismul originar!… Mereu am avut veneraţie pentru aceşti oameni!…Aceştia sunt mult mai folositori creştinismului răsăritean decât mulţi dintre cei născuţi în ţările nativ ortodoxe… A fi ortodox adevărat nu înseamnă a te naşte în Grecia sau Rusia!…Nici a pleda haotic şi filetist pentru A Treia Romă, cum face astăzi Rusia, din păcate!… Nici măcar în România, Serbia, Bulgaria sau în statele est-europene nu poţi fi mai ortodox decât un occidental care alege Ortodoxia în deplină cunoştinţă de cauză… Părintele Serafim Rose, de pildă, american get-beget, era ortodox prin mărturisire…Iar mărturisirea serafimică i-a adus pe foarte mulţi neoprotestanţi americani pe Calea cea Strâmtă, dar luminoasă a Ortodoxiei… Şi lângă Părintele Serafim Rose se aşează astăzi Mitropolitul, vrednic de pomenire, KallistosWare, luminătorul Apusului!… Căci aşa mi-l imaginez pe marele Mitropolit, în aceeaşi Casă a lui Dumnezeu cu ilustrul Serafim Rose…

Un gheronda către ucenicul flămând

Cum spuneam şi mai înainte, Mitropolitul Kallistos avea un umor formidabil, contrar celor care cred că în Ortodoxie predomină tristețea. De fapt, marele biblist, marele lingvist biblic, întâmpina pe toată lumea cu un zâmbet unic care îl făcea deosebit de frumos, în ciuda rigorii pe care o practica în lucrările sale. Mi-aduc aminte de un episod cu mare tâlc povestit de Părintele Jonathan Hemmings de la Lancaster. Cu ocazia unei conferinţe despre spiritualitatea răsăriteană la Oxford, conferenţiar fiind şi Părintele Kallistos Ware, în sală erau prezenţi foarte mulţi studenţi. Mitropolitul avea un auditoriu bogat totdeauna. În pauza conferinţei urma să se facă un bufet suedez pentru participanţi, cu cafea şi mici delicatese, dar nu toate de post. Un student, ortodox practicant, se adresează Mitropolitului întrebându-l: “Înaltpreasfinţia Voastră, ce să servim de aici, că nu toate produsele sunt de post?!…” După un moment de gândire Mitropolitul îi răspunde: “Mâncaţi cât puteţi de mult şi orice pentru că voi, studenţii, sunteţi săraci!…Ăştia de aici au mulţi bani şi voi răbdaţi de foame ca să vă plătiţi studiile, iar ăsta este postul vostru!… Eu vă dau dezlegare!… Nu este păcat ce mâncaţi, ci ce gândiţi!…Mâncaţi tot!… Dar ţineţi post în sufletul vostru!…” Numai un spirit cu adevărat luminat putea răspunde aşa unui student sărac, numai un gheronda către ucenicul său flămând, ca în Pateric, în călătorie pe drumul prin deşert…

Artizan al englezei liturgice

Nu cred că este o obrăznicie din partea mea să-l compar pe ilustrul Mitropolit Kallistos cu Părintele Academician Doctor Dumitru Stăniloae, iar lucrul comun care îi uneşte este… Filokalia…Punctul de maximă încercare al unei culturi ortodoxe este traducerea Filokaliei în limbile naţionale!… Este piatra de temelie a verificării înţelepciunii unui teolog ortodox, indiferent de limba pe care acesta o vorbeşte! Aşa cum Dumitru Stăniloae îşi încununează viaţa cu această operă de traducere a Filokaliei în româneşte, tot astfel Mitropolitul Kallistos redă Filokalia şi culturii amero-britanice. Împreună cu G.E.H. Palmer şi Philip Sherrard, ilustrul Mitropolit Kallistos realizează o fascinantă traducere a Filokaliei în limba engleză (Palmer,G.E.H.; Sherrard, Philip; Ware, Kallistos (ed.şi trad.).1983 (1979). The Philokalia. The complete Text (compiled by St Nikodimos of the Holy Mountainand St Makarios of Corinth, London & Boston: Faberand Faber). Dar absolut neîndoielnic, cea mai importantă lucrare la care a contribuit este The Orthodox Study Bible!…

De-a lungul vremii Mitropolitul a diortosit foarte multe cărţi de aur ale liturgicii ortodoxe şi a contribuit la îmbogăţirea cultului creştin ortodox pentru creştinii vorbitori de limbă engleză. Dar The Orthodox Study Bible este o capodoperă, nu numai pentru amero-britanicii ortodocşi, ci şi pentru cei care studiază engleza ca limbă străină şi înţeleg foarte bine că există o engleză a comerţului, una a turismului, alta a ştiinţelor exacte, deci implicit şi una liturgică, pentru că exerciţiul de a reproduce exact spiritul răsăritean în limba Marelui Will nu este nici pe departe unul foarte simplu; bagajul de termeni teologici dintre care foarte mulţi sunt de sorginte latină, greacă, dar şi slavonă pun mari probleme oricărei eventuale traduceri. Astfel încât MitropolitulKallistos, evident alături de o pleiadă de intelectuali iluştri de la Comunitatea academică a Academiei Ortodoxe „Sfântul Atanasie” de la Santa Barbara din California, ierarhi înalţi, dar şi preoţi de mir, aparţinători diverselor Biserici Ortodoxe, în special Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol şi Patriarhiei Antiohiei, realizează o aducere către formele moderne ale englezei apropiate celebrei King James Version of the Bible (The Orthodox Study Bible, New King James Version [1993 1982, 1980, 1979], Thomas Nelson, Inc; St. Athanasius Orthodox Academy)… Aceasta din urmă este o capodoperă editorială din toate punctele de vedere: conţinând reproduceri după icoane bizantine canonice, în formulă grafică excepţională, traducerea actuală după King James Version devine astfel normativă pentru tot spaţiul vorbitor de engleză, pentru creştinii ortodocşi. Deci este o Opera Magna!…

Chemat Acasă

Spirit rector al creştinismului contemporan, Mitropolitul Kallistos rămâne un reper în lumea savantă şi un model de viaţă pentru clerul monahal ortodox de pretutindeni la începutul secolului XXI… Călăuzit de Lumina Adevărului, ieromonahul savant al Albionului se îndreaptă astăzi spre întâlnirea cu Cuvântul pe care l-a slujit cu credinţă şi smerenie o viaţă întreagă.

Înaltpreasfinţia Voastră, drum bun către Casa din Ceruri!

Axios! Vrednic este!

De același autor