Eterniment

Statul păgân vrea bir pe mântuireMarian Scarlat-Ghițeanu 17.08.2018

”Dar cu banii strânși de la marii evazioniști cum rămâne?”

De mai mult timp, periodic, apar voci – în presă, în parlament, în guvern – care, sub diverse forme, în discursuri cu spume la gură sau în articole fals argumentate şi cu ton aparent liniştit, cer impozitarea Sfintei noastre Biserici. Recent, unul dintre reprezentanţii periculoşi ai acestui curent anti-B.O.R. s-a arătat a fi... Orlandino. Periculos, pentru că se pretinde un fel de șef în... mlaștina finanţelor publice.

citește articolul


Aniversarea marelui Mitropolit Irineu MihălcescuMarian Scarlat-Ghițeanu 05.04.2018

Pe 24 aprilie se împlinesc 144 de ani la naşterea părin­telui Irineu Mihălcescu, per­sonalitate proeminentă a te­ologiei ortodoxe române şi a culturii din vremea sa, unul dintre cei mai mari dogmatişti ai Bisericii Ortodoxe Române.

Despre marele mitropolit şi om de cultură Irineu Mihăl­cescu, Preafericitul Părinte Pa­triarh Daniel spune că a fost „un mare apărător al credinţei creş­tine în general, al credinţei orto­doxe în special, un mare educa­tor şi un mare iubitor de viaţă li­turgică şi de misiune ortodoxă“.

citește articolul


Lacrimile Basarabiei creștineMarian Scarlat-Ghițeanu 05.03.2018

Nesfârșita suferință a ținutului devorat de Marile Puteri

27 martie 2018. Un veac de la Unirea cu Țara a Basarabiei (partea din Moldova răpită de ruşi). Nu se prea aude ceva des­pre această aniversare. Se aude, în schimb, lătratul dodonilor. Din Basarabia şi din Ţară. Dodo­nii din Basarabia latră a furie şi spaimă că, treptat sau brusc, Mol­dova “independentă şi neutră” s-ar putea uni cu România.

citește articolul