„Că unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor.” (Matei 18, 20)

Referendum-ul CĂSĂTORIA NORMALĂ, sub asaltul L.G.B.T.T.-iștilorMarian Scarlat-Ghițeanu 26.09.2018

■ Pe 7 octombrie, duminică, toţi creş­tinii ortodocşi din România şi Diaspo­ra sunt chemaţi să voteze la Referen­dumul pentru modificarea articolului 48 al Constituţiei, referitor la Familie şi căsătorie.

■ Modificarea va fi „Familia se înte­meiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie (...)”, care va înlocui fraza “Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi (...)”.

■ Pe scurt, referendumul „pentru fa­milie” din 7 octombrie vă cheamă să apăraţi Ţara de asaltul perfid al noilor sodomişti ai începutului de veac.

Susţinută tenace şi aproape ero­ic de Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, de milioane de credincioşi creştin-ortodocşi, organiza­rea acestui Referendum “al normalităţii” este doar o primă bătălie dintr-o luptă care se prefigurează a fi lungă, anevoioasă şi contra unor grupări per­fide de sodomiţi, gomorei, legebetetişti, „analişti” şi alţi demonocraţi sau cum vreţi să-i mai numiţi.

Șocul „Istanbul“

Este vital pentru viitorul copi­ilor noştri şi al copiilor copiilor noştri ca acest referendum să stabilească în Constituţia Ţării că familia se întemeiază pe căsătoria între un bărbat şi o femeie. Prin această modificare, cred eu, apropiem, într-un fel, Legea fundamentală a Ţării de bunul Dumnezeu. Când a făcut Omul, Domnul a făcut pe Adam şi pe Eva, nu a făcut doi “gigei” care să se giugiulească pe străzi, îmbrăcaţi cu fustiţe în culo­rile curcubeului! Sau, cum îmi spunea o bătrânică în curtea Bisericii mele din cartier: “Doamne, s-a-ntors lumea cu fundu-n sus: auziţi, acuma vor să se mărite mascu­linii între ei! Doamne, apără şi păzeşte!”!!!

Referendumul este prima fortăreaţă în calea Răului. Un rău care porneşte de la aşa-numita Convenţie de la Istanbul, adică Convenţia Consiliului Europei privind pre­venirea şi combaterea violenţei împotri­va femeii şi a violenţei domestice. A fost adoptată la Istanbul la 11 mai 2011. Sub un titlu banal şi un scop generic frumos se ascund prevederi malefice, distrugătoare ale conştiinţei şi spiritului româneşti!

În România, Convenţia de la Istanbul a fost semnată şi asumată din partea Guvernului României la 27 iunie 2014, la Strasbourg, de Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din cabi­netul Ponta. După un an, în septembrie 2015, Guvernul Ponta, prin HG, supune preşedintelui spre aprobare, pentru a fi supus Parlamentului spre adoptare, proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei. În 13 octombrie 2015 adre-sa Preşedintelui şi adresa Guvernului ajung la Camera Deputaţilor şi peste doar o lună, pe 18 noiembrie, proiectul este adoptat de Camera Deputaţilor, cu una­nimitate de voturi: 204 deputaţi din 204 prezenţi (Camera are 329 deputaţi). Mai departe, în aceeaşi zi proiectul aprobat este înaintat la Senat, cameră care, pe 29 februarie 2016, cu 100 de voturi pentru, o abţinere şi un vot împotrivă adoptă proiectul.

În continuare, pe 8 martie legea este trimisă la preşedinte spre promulgare, iar apoi pe data de 16.03.2018 proiectul este promulgat prin decretul 306/2016 şi devine Legea 30/2016, publicată în Monitorul oficial nr 224 / 2016. De la adresa Guvernului din septembrie 2015 până la promulgare trecuseră doar cinci luni, în timp ce alte proiecte de legi cu adevărat necesare oamenilor stau cu anii prin sertare!

Băiețel = Fetiță?

Şi acum să cităm de pe site-ul Guvernului: “Convenţia este primul tra­tat internaţional care conţine o definiţie a genului şi recunoaşte că femeile şi bărbaţii nu sunt doar diferenţiaţi din punct de ve­dere biologic, ci că există o categorie a gen­ului, definită social, care le conferă aces­tora roluri şi comportamente specifice“. Practic se neagă existenţa diferenţelor naturale dintre cele două sexe biologice. Aşadar, te naşti băieţel, biologic, dar dacă, “definit social”, ţi se conferă, prin şcoală, prin media, prin propagandă, rol şi com­portament specific de fetiţă… “Ce ne fa­cem, fetelor?”. Eu, spre exemplu, în virtu­tea Legii 30/2016, aş putea să-i definesc social cu roluri şi comportamente specifice, pe ex-premierul Ponta (Victoriţa-Viorela) drept fetiţă fricoasă că a permis aşa lege, pe ministreasa Plumb (Rovanu) drept bărbat pentru că a dat cu pixu’ pe ratificare. Dar, pe domnul Preşedinte al românilor majoritar creştini şi majoritar ortodocşi, aş putea să-l definesc social, “eine, kleine, masculaine”, drept o fraulein…

Atac fără precedent

Terminând cu pamfletul trist, situaţia este cu adevărat gravă: în ar­ticolul 12, punctul 1, al Convenţiei adoptate de clasa politică a României se spune, foarte clar: „Părţile vor lua măsurile necesare pentru a promova schimbările în modelele sociale şi culturale de comportament al femeilor şi bărbaţilor, în vederea eradicării prejudecăţilor, obi­ceiurilor, tradiţiilor şi a altor practici, care sunt bazate pe ideea inferiorităţii femei­lor sau pe roluri stereotipe pentru femei şi bărbaţi.” De aici porneşte şi recentul proiect al Ministerului Învăţământului de Strategie Naţională de Educaţie Parentală (S.N.E.P.), care urmează să fie adoptat prin lege şi care a provocat deja un mare scandal în rândurile părinţilor şi dascălilor, scandal despre care vom scrie, în continuare, în numerele viitoare ale re­vistei.

Aşadar, cu umilinţă, vă rog să veniţi pe 7 octombrie la Referendu­mul pentru familie, să votaţi în spirit creştin-ortodox, cu gândul la Hristos, la Biserica noastră şi la vi-itorul co­piilor noştri! Să redevenim o societa­te normală, cu mintea în cap! Avem destule probleme grave de rezolvat în Ţară, dar aceasta despre care am scris acum ne poate pierde pentru totdeauna. Pentru că este un atac fără precedent, din toate părţile, asu­pra spiritului României!

P.S. Acronimul ˮL.G.B.T.T.ˮ înseamnă ˮLegile Gomorei și Bolile Trans-misibile Trans-sexualˮ.

 

De același autor