„Războinicii încercaţi se avântă peste ziduri!” (Ioil 2, 7)

Ce apostol alegem să fim?Vlad Mușat 29.04.2021

Se apropie Învierea Domnului și se amestecă sentimentele de tristețe, dacă ne gândim la patimi, cu cele de bucurie și speranță, dacă ne raportăm la Învierea Mântuitorului. Anul acesta pare că intrăm pe un făgaș normal. Sperăm ca prin respectarea regulilor și vaccinare (cine are recomandarea medicului, nu intru în detalii)  să scăpăm de acest dușman nevăzut care a intrat în viețile noastre. Să înălțăm o rugăciune pentru cei care nu mai sunt printre noi și să Îi mulțumim Celui de Sus că ne-a ferit de necazuri.

M-am gândit la un lucru în aceste zile, și anume  că Iisus Își poate găsi un apostol în fiecare dintre noi. Cred că fiecare are câteva trăsături comune cu cei care i-au urmat Fiului lui Dumnezeu. Fiecare apostol a avut marea lui importanță în istorie, dar îi vom pomeni pe cei mai prezenți în textele Evangheliei.

Sfântul Apostol Andrei

Ocrotitorul României, cel care a adus cuvântul Mântuitorului pe meleagurile noastre. De la el cu siguranță am moștenit capacitatea de a ne apăra credința. “Sfântul Apostol Andrei a primit moarte mucenicească în Patras, fiind răstignit pe o cruce în formă de X (crucea sfântului Andrei).”

SfântulApostol Ioan

Sfântul Ioan Evanghelistul (sauTeologul), a fost fiu al lui Zevedeu și frate al Sfântului Apostol Iacov cel Bătrân. În Sfânta Scriptură este prezentat ca apostolul cel iubit al Domnului, care s-a rezemat pe pieptul Lui și a stat lângă Sfânta Cruce cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Potrivit Sfântului Apostol Pavel, Ioan, împreună cu Petru și Iacov, erau văzuți ca fiind stâlpii Bisericii din Ierusalim (Gal. 1:9). A propovăduit Evanghelia lui Hristos în Efes și în toată Asia.”

De la Sfântul Apostol Ioan am primit inocența și iubirea aproapelui, fără vreun fel de răsplată. După părerea mea, a fost apostolul care a înțeles cu adevărat ce reprezintă Hristos pentru umanitate și direcția în care vor merge lucrurile. Probabil era “cel iubit Domnului”, pentru că sufletul lui curat a rezonat cu prezența Sfintei Treimi.

Sfântul Apostol Petru

Sfântul Apostol Petru, fratele Sfântului Apostol Andrei, era ca și acesta pescar pe Marea Galileii când a fost chemat de Domnul să devină “pescar de oameni”. (Mat. 4:19) Inițial s-a numit Simon, însă a primit ulterior numele de Petruchiar de la Iisus. Acesta a fost răspunsul Mântuitorului la declarația lui Petru: “Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui Viu” (Matei 16:16), iar Domnul i-a zis, “Tu ești Petru, și pe acestă piatră voi zidi Biserica Mea (Mat. 16:18)”.

Despre Sfântul Apostol Petru se spune că deține cheile de la Împărăția Raiului. Dar tot el s-a lepădat de trei ori de Hristos.Câți nu ar fi făcut-o, dacă ar fi fost înlocul lui? Sau, mai bine zis, de câte ori pe zi ne lepădăm de Hristos? De la Sfântul Apostol Petru putem învăța că orice greșeală poate fi iertată dacă ne căim cu adevărat.Putem ajunge la sfințenie dacă asta ne dorim și dacă suntem stăruitori în fapte bune și rugăciune.

SfântulApostolToma

Sfântul Apostol Toma, numit “geamănul” era originar din Paneida, cetatea Galileei. El a fost acela care a pipăit rănile Domnului după Învierea Sa. Potrivit tradiției Bisericii, Sfântul Apostol Toma a predicat în Persia, Edesa și India, unde este cinstit ca întemeietor al Bisericii de aici.”

”Toma necredinciosul”,așa îl ținem minte. Sfântul Apostol Toma a crezut în Iisus și în Învierea Sa, având la bază dovezi, dar, așa cum spune Mântuitotrul: Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut!

Însă Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalți ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu însemnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Și, după opt zile, ucenicii Lui erau iarăși înăuntru, și Toma era împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijlocul lor și a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele, și adu mâna ta şi o pune în coasta Mea, și nu fi necredincios, ci credincios! A răspunsToma și I-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu! Iisus i-a zis: Pentru că M-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut! Iisus a făcut înaintea ucenicilor Săi și alte minuni, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și, crezând, viață să aveți în numele Lui.” Ioan 20, 19-31

Putem vedea lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Să credem în Hristos, crezându-l pe Toma. Vrem dovezi(pe care nu le merităm)? Le găsim la Toma ”necredinciosul”.

Iuda Iscarioteanul

“Acest ucenic, pentru totdeauna simbol al trădării, fiu al lui Simon, era originar din orașul Kerioth (de aici “Iscariot”). Potrivit Sfintei Scripturi, a furat din banii comuni care i-au fost oferiți spre păstrare (Ioan 12:5-6) și L-a vândut pe Mântuitorul pentru treizeci de arginți (Matei. 26:14-15). După răstignirea lui Hristos, Iuda a aruncat arginții înaintea mai marilor templului, după care s-a spânzurat. Cu acei bani, a fost cumpărat un teren (Țarina Sângelui) unde urmau să fie înmormântați străinii. (Matei 27:3-10).”

Înainte de a-l huli pe Iuda, ar fi bine să ne uităm înăuntrul nostru. Poate, prin faptele noaste, nu doar ne-am lepădat de Hristos, poate L-am și vândut pe mai puțin de 30 de arginți. Și de la Iuda avem ce învăța, el fiind exemplul de ”așa nu!”. Totuși, dacă nu ar fi ales să săvârșească cel mai mare păcat, sinuciderea, poate ar fi avut o șansă de a se mântui. Iisus a știut că va fi trădat, dar a sperat până în ultima clipă la îndreptarea păcătosului.

În final, puneți-vă o întrebare: dacă Fiul Lui Dumnezeu ar veni a doua oară pe pământ, ce apostol din voi ar ieși în întâmPinarea Lui?

Oameni dragi, avem toate „armele” necesare pentru a porni lupta cea mare împotriva răului din noi și Îl avem, mai ales, pe Hristos călăuză, în mijlocul nostru, până la sfârșitul veacului.

 

De același autor