Apocalipsa și Antihristul în opera lui Nil DOROBANȚU (I)Silviu Alupei 10.11.2020

■ După „Vremurile de PRE-PARUSIE” (subiect abordat constant în revista noastră, între 2018- 2020) iată-ne ajunși în cele de „START-PARUSIE” (conform percepțiilor unor creștini sensibili față de mersul apocaliptic al lumii de azi).

■ Între 1957-1977, preotul-monah Nil (Nicolae) Dorobanțu a redactat sub cumplită prigoană bolșevică, mii de pagini cu caracter apologetic și omiletic, o adevărată operă teologică testamentară.

■ Diortositorul operei teologice a martirului Nil Dorobanțu este pr. Ionel D. Adam, originar din Adjud, paroh în satul Borșani, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

■ Teologul-martir Nil Dorobanțu (1920-1977) a anticipat/ intuit/ profețit/ prevăzut multe din evenimentele petrecute în lume după moartea sa mucenicească (sfârșit de mileniu II și început de mileniu III).

■ A fost nepot al generalului Gh.I.Dorobanțu (Casa Militară Regală) și coleg de clasă cu M.S. Regele Mihai (Colegiul Sf. Sava).

■ Ofițer de „Vânători de Munte”

■ Convertit pentru monahism de părintele Arsenie Boca

■ A absol­vit, la sfârșitul Răzoiului, Teologia, Dreptul, Filosofia și Literele (toate cu „Magna cum laude”)

■ Cunoștea 12 limbi străine

■ Considerat „ge­niul intelectual al generației post­belice”

■ Doctorand la Teologie, la pr. prof. dr. D. Stăniloae (cu teză nesusținută din cauza prigoanei comuniste!)

■ Duhovnicul său, pr. Benedict Ghiuș, îl recomandă pa­triarhului Nicodim, care îl primește în monahism, la Cernica

■ Ierodia­con, în 1948

■ Ieromonah, în 1949

■ Tuns în schisma mare, în 1952, la Sihăstria

■ Secretar eparhial și director de studii la seminarii mo­nahale (Galați, Vrancea, Neamț)

■ Stareț și duhovnic la 15 mănăstiri din Moldova, Transilvania, Banat

■ Prima arestare, în 1956

■ Bătăi grele, torturi cumplite

■ Din 1957, ascuns în catacombe (beciuri, poduri, grajduri, case părăsite, păduri, peșteri etc.) în­cepe „misionarismul de prigoană” („cu biserica în spinare” – adică purta în rucsacul militar Sf. Anti­mis și Sf. Euharistie, cu care slujea, în secret, Sf. Liturghie în sute de sate și localități).

■ Până la prin­derea sa și torturarea bestială (în martie 1977, la Focșani) a scris permanent.

În lucrarea „Apocalipsa” (vol. I și II), avva Nil a lansat avertismente teribile: „Va veni un timp de tiranie, în care ateismul dus la paroxism va corupe tot cosmosul. Vicleșugul, mânia, desfrânarea, minciuna vor grăbi venirea Antihristului, a cărui lucrare a început în formă incipientă. Și înainte­mergătorii lui pregătesc calea spre iadul asfaltat al întregii umanități. Deci poate fi înțeleasă Apocalipsa de oricine azi, în mod practic și experimental ad-hoc, vizibil și palpabil [...] Peste voi vor veni prigoane subtile, de nesuferit. Mai e un VAI la urmă, mai prelung și mai sfâșietor, ca al omului în agonie (vol. I, p. 16).

[...]Azi, pecețile se deschid, a înce­put prigoana. E «începătura durerilor», dar va veni și mai rău. Va mai fi liberta­te pentru creștinism, comunismul se va prăbuși, dar va fi înlocuit cu alte forme de ateism și negație. Ateismul se meta­morfozează mereu, ascunzându-se sub alte măști, însă Ortodoxia creștină nu va putea fi biruită” (vol. I, p. 19).

„Babilonia aceasta...”

„Babilonia aceasta, în care zac minciuna și prigoana, ne deschide min­tea să pricepem Apocalipsa. Altfel, am putea crede că toți oamenii au înnebunit pe pământ. Nu se poate tâlcui nimic din ea, dacă nu privim orgiile, ororile, tira­nia, temnița și minciuna antihristică în față. De aceea avem datoria să o demas­căm pentru vremurile viitoare” (Apoc. vol. I, p. 22).

„Fiecare timp, spațiu și generație are apocalipsul ei, dar azi este împlini­rea întregii Apocalipse” (Apoc. vol. 1, p. 29). „Cum vreți să biruiți fără Biruitor? Cum vreți să rezistați fără Euharistie în acest veac antihristic? (p. 54). [...] O să vedeți voi, pe canavaua timpului, în ce stare va ajunge omenirea văduvită de Hristos și de Euharistie!” (vol. I, p. 89).

„Prigoană și... MĂȘTI”

„Voi antihriștilor, atei materialiști, sunteți Fiara a patra, cu 11 coarne, ce ați supus trei regi, dând război cu sfinții și învingându-i azi prin temnițe și cata­combe. Ați cutezat să schimbați timpu­rile, sărbătorile și legile, urmărind pe Sfinții Celui prea înalt” (p. 164).

„Sub apanaje și MĂȘTI (s.n.) ipo­crite se ascunde cea mai sistematică pri­goană, împotriva Euharistiei și teofaniei. [...] Cum v-ați găsit, euharistomahilor, să loviți tocmai în Euharistie?” (p. 198).

„Dar azi am trecut și de capitolul 13 (al Cărții Apocalipsa din Biblie – n.r.), pentru că începând din 1789, din 1917, din 1945 etc., fiara – care s-a suit din marea popoarelor internaționale – a în­ceput a defăima pe Hristos și a da război sfinților. Iar antihriștii au început a avea peceți nu numai pe frunte, ci și pe mâini­le drepte, ca să lucreze contra dreptății și spre stânga” (vol. I, p. 298).

„Cele șapte urgii”

„Suntem sub semnele când se varsă pe pământ potirele mâniei și ur­giei divine (Cartea Apocalipsei, 16,1), pentru cei ce nu se adapă din Sfântul Potir Euharistic. [...] Ateilor, care cereți semne, puteri și minuni, nu vedeți și nu simțiți semnul mâniei lui Dumnezeu și semnul lui Iona? [...] În timp ce voi muriți nebuni, în fruntea dictaturilor și putreziți îmbuibați pe tronuri, iată că noi, cei flămânzi și prigoniți, suntem vii și lucrăm chiar la miezul nopții, în via Domnului.”

[...] Înainte de mileniul și de vea­cul al optulea, vin cele șapte urgii, ca semn mare și minunat. Iată minunile sub ochii voștri. În Nazaretul Galileii, curge azi sânge în revolte, în Asia e ciumă, în Africa e război, calamități pe toate cele cinci continente și frica v-a pătruns tuturor în oase” (Apocalipsa, vol. I, p. 479).

„O BUBĂ REA”

În vol. II al lucrării sale „Apo­calipsa”, teologul-martir Nil (Nicolae) Dorobanțu interpretează, în duh profetic (parcă pentru anii secolului 21, marcați de regimul pandemiei CORONAVIRUS-COVID-19) tocmai capitolul 16, verset 2 din ultima carte a Bibliei (redactată de Sf. Ioan în insula Patmos, acum 2000 de ani): „Și s-a dus cel dintâi și a vărsat cupa pe pământ. Și s-a ivit o BUBĂ REA (s.n.) și vătămătoare pe oamenii care aveau semnul Fiarei și care se închinau chipului Fiarei”.

„Pământul și trupul vă sunt rănite”

Iată comentariul părintelui-mar­tir Nil Dorobanțu: „Voi, care mereu răniți pe Hristos cu păcatele voastre, veți fi răniți de moarte; mai mult ca fiara rănită, durerea vă va sfârși [...]. Voi, cei însemnați de fiară, care vă închinați chi­pului diavolului încă de pe acum sunteți loviți de rană rea și dureroasă și nu vă mai găsiți pacea. Tot pământul și tot trupul vă sunt rănite [...]. Mânia este în curs și v-a atins pe toți de-a valma, ca un seceriș apocaliptic; toți gem sub rana lo­viturii dureroase [...]. Toată societatea vă e întemeiată pe minciună, convenție, fal­să știință și materialism grosier, ateu [...]”.

„Nu mai sfârșiți cu revoluțiile și cu războaiele reci sau calde și toți, dar absolut toți, vă zbateți pentru materia­lism [...] pentru zeul pântec, mai rău ca fiarele, fără sărbătoare și fără odihnă [...] Sângerați de răni, muriți ca urșii în mie­re și ca viermii în rană, numai pentru materie” (pp. 16-17).

„[...] Va veni peste voi mai întâi mânia celor patru stihii și a lumii ne­văzute MICROFIZICE (s.n.), iar dacă nu vă pocăiți va izbucni urgia îngerească [...]. Iată numai câteva însăilări și idei pe marginea textului apocaliptic, în ceea ce vă privește” (Apocalipsa, vol. II, p. 143).

„Genealogia bestiei”

Tot în vol. II al „Apocalipsei”, părintele Nil ne atenționează asupra „înaintemergătorilor Antihristului”, în vremurile de PRE-PARUSIE: „Iată că așteptați să apară antihrist cu mul­te capete și cu cap de fiară, de aceea înșelați lumea cu genealogia bestiei, ca să fie obișnuită când va vedea fiara. [...] Încercați, ca înaintemergătorii antihris­tului, de a induce lumea în eroare, spre a fi pecetluită pe frunte sau pe mâna dreaptă, ca bestiile. Iată de ce se despart două turme deosebite, că voi așteptați pe satan. Iar noi, turma cea mică, așteptăm a Doua Venire a lui Hristos („PARUSIA”, în limba greacă – n.n.), conform Matei 13,49. Nu vedeți deja că îngerii vă despart pe unii de alții? Și mai întâi pe voi, cei răi, vă adună la obști demonice, secte și erezii. Apoi, pe cei buni în biserici” (p. 464).

„Iată sfârșitul bate la uși și babilo­nia e în floare, fără nicio putere, dar noi răbdăm până la sfârșit, ca să ne mântu­im” (p. 465).

„Dar să avem înțelepciunea șarpelui spre a ne apăra în aceste pri­goane înfricoșătoare (Matei 13,48). Semnele sfârșitului lumii s-au plinit mai ales între noi. Hristos a prelungit ne­mernicia noastră. Vremea și-o va scurta din nou, în zilele acelea, când va vrea El (Matei 24,3; 1 Tesaloniceni 5,1). O, ce înfricoșător va fi sfârșitul! O, ce taină mare gravitează deasupra noastră! Ar trebui să ridicați ochii spre ceruri, că aproape este mântuirea!” (p. 465)

„Moarte bacteriologică”

Părintele-martir Nil Dorobanțu a profețit, sub prigoana atee (comunistă) a secolului 20, că moartea va veni, în vre­murile din urmă prin armele moderne și chiar prin cea BACTERIOLOGICĂ (VIRU­SOLOGICĂ)! Azi, în plină „PLAN-DEMIEˮ mondială, când „noul coronavirusˮ (CO­VID-19 - COVID-20 etc.) terorizează pla­neta, cuvintele de mai jos ne par că ar fi fost scrise de avva Nil exact pentru anii 2020-2030.

„Noi, cei din urmă, Îi slujim lui Hristos zi și noapte, împărtășiți și albiți prin Sângele euharistic. Prigoniți din bi­serici și mănăstiri, noi ne împărtășim, purtăm pe umeri toată Sfânta Biserică Ortodoxă, suntem în comuniune cu tot cerul și cu toți sfinții ce ne ajută. Suntem chiar cei despre care este scris că venim din necazul cel mare.ˮ

„ [...] În cerul astronomic și în vă­mile de sus ale văzduhului, e azi război de rachete, de sateliți, comete, meteoriți, semnale radio teleghidate etc. Nu vedeți că de sus va veni moartea atomică, elec­tronică, BACTERIOLOGICĂ (s.n.) etc.? Voi, balaurii, ați înșelat toată lumea, dacă v-ați lăsat aruncați pe pământ cu demoni și cu atei. [...] Satan înșeală au­zul și vederea cu explozii, foc fals și investigații meteorologice etc., dar în realitate tot bolnavi și muritori pe Ter­ra, zăcețiˮ (Apologetica vol. II, pp. 470- 472).

„Ploaie de flageluri”

Teribila scriere „Apocalipsaˮ (vol. I) este încheiată astfel de mar­tirul Nil Dorobanțu, care a văzut salvarea întregii omeniri (apostazi­ate!) venind doar de la Fiul lui Dum­nezeu: „Numai de Hristos depinde ca să ne izbăvim de calamitățile apocaliptice. E prigoană de jos, din dreapta, stânga, înainte, înapoi, dar va veni și mânia divină de Sus. Unde vedeți vreo ură și vreo răzbunare în Creștinism, când scris este «să mai aștepte puțin», pentru că trebuie să mai fie uciși și alți martiri?ˮ.

„Cartea cu șapte peceți este urgia ce va să vie peste voi. Voi ate­ii sunteți ucigașii, călăii, ighemo­nii și împlinitorii. Așa că urâți și vă răzbunați în timp ce noi mergem ca oile în mijlocul lupilor și murim în fiecare zi pentru Hristos. Ioan este Apostolul Iubirii și vă avertizează cu milă despre toiagul de fier, despre teascul mâniei lui Hristos și despre toată ploaia de flageluri[...]ˮ (pag. 510). (va continua)

De același autor