„Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor.” (Ps. 33, 14)

APOLOGET CARPATIN PENTRU SECOLUL 21Silviu Alupei 08.08.2023

”Prin Sfânta Înviere și Înălțare nu mai depindem de gravitație.”

„Sateliți artificiali”

O, ateilor, aveți nevoie de vedenii și de descoperiri întru cele de sus! Măcar artificiale, dacă nu naturale și supranaturale. De aceea Hristos vă dă minte ca să-L căutați în spații interastrale, după ce L-ați izgonit din sufletele voastre și din viața voastră. Așa se explică faptul că vă lansați deznădăjduiți în containere sau din sateliți artificiali în nave cosmice și interastrale. Așa se explică de ce aveți nevoie de comete artificiale de natriu și de orice aparataj pentru aflarea ionizării, presiunii etc. Noi Îl credem pe Hristos pe cuvânt și nu avem nevoie de aparate pline de sângele și de sudoarea poporului subjugat. Făgăduiți odihnă după muncă istovitoare normativă silnică, după ce se va epuiza generația voastră și toată lumea, dar veți trece cu sunet în munca veșnică din cea vremelnică putregăioasă și tot nu veți ajunge în binele material preconizat. Că doar bunurile și materia nu  sunt  create de atei,  ci Hristos vă dă soare și ploaie și vouă, nedrepților și răilor nemulțumitori, dar va și sfârși pământul. Lampa fluorescentă care înlocuiește electrificarea sau fluorescența de rezonanță nu pot înlocui lumina lui Hristos care luminează tuturor. Cometa  artificială  de  natriu  și  aparatajul  pentru  formarea  ei  este  iluzoriu  față  de teofaniile și revelațiile supranaturale.

„Lut materialist”

Vă zbateți să stăpâniți spațiul de deasupra atmosferei? Dacă vreți să valorificați în scopuri științifice, pașnice, astronautice,  spațiul aerian, trebuie să vă împăcați  mai întâi cu Hristos, Împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre. Vreți să stăpâniți și cerul în colectiv, după ce ați acoperit  pământul și lutul? Pesemne simțiți că va pieri tot pământul și chiar cerul, însă cuvântul lui Hristos va rămâne în veci biruitor. Libertatea spațiului n-are valoare de vreme ce vreți să-L alungați pe Hristos de deasupra lagărului vostru, după ce L- ați expulzat din școli, cazărmi, temnițe, spitale și alte instituții. Viermilor fără aripi ce sunteți! Singuri v-ați prigonit iubirea, credința, nădejdea și v-ați osândit etern uitând adevărul infinit. Dreptul spațiului aerian și dincolo de gravitație vi se pare știință nouă în secolul XX, dar Hristos a revelat acest drept la anul I și 33 al erei creștine prin Întrupare, Înviere și Înălțare. Prin Sfânta Înviere și Înălțare nu mai depindem de gravitație, precum a dat și celor trei sfinți putere și chiar tuturor sfinților ortodocși creștini. Faceți probleme juridice din drepturile spațiului? Dar pentru toți se va sfârși timp și spațiu. Noi ne ocupăm de ceruri și de Hristos, de infinit și de veșnicia care nu se va sfârși. Vă arogați drepturi asupra gunoiului și lutului materialist, dar va veni Hristos la straja întâi sau la straja a doua, sau la miezul nopții păcatului, ca fulgerul pe nori și pe cer. Prostiți lumea că vor veni ființe de pe alte sfere, dar nu credeți că va veni Hristos să vă ceară socoteală în dreptatea transcendentă de viața, vorba, gândul și fapta voastră și de talantul încredințat.

Dacă voi afirmați că satelitul și racheta și astronava nu sunt vis, ci realitatea viitorului apropiat, apoi cu cât mai vârtos Hristos, cerurile și eshatologia! Religia e numai cea revelată, vie, adevărată, actuală, prezentă și reală, Ortodoxia. Așa că religiile păgâne, mitologiile, ideile false, superstițiile, ateismul pot fi criticate, negate, pe când Ortodoxia ne eliberează pe toți de iluzii, ca să putem gândi, acționa, să ne făurim pocăința debarasată de iluziile ateismului, ca fiii risipitori care ne-am venit în fire și în sine, ca să ne mișcăm în jurul Soarelui dreptății, Răsăritului de sus, Hristos.

„Mașini electronice”

„Mașinile electronice de calculat problemele matematice, electronice, mecanice, statistice, automatice, fiziologice, bazate pe lucrarea cibernetică a lui Norbert Wienner, înlocuiesc munca a zeci de mii de oameni, refăcând calculele și avertizând erorile  ecuațiilor. Dacă veți inventa grădini artificiale, sere luminate cu energie atomică, cu bazine nutritive suprapuse, fără sol, soare și ploaie, înseamnă că tocmai voi, cei mai materialiști, vă privați de materie și credeți în spirit, de vreme ce electronul nu se vede și tot există și e undă, ci nu corpuscul. Construirea superioară a comunismului e vis îndepărtat după nevoi, de vreme ce vă conduceți tot după muncă. Dacă veți automatiza totul, atunci îi veți ucide pe semeni pentru că nu veți avea la ce munci să-i mai puneți. De aceea încercați să schimbați natura, relieful, clima, globul. Ucideți cu legea în mână, ca să vă ridicați în selecția artificială peste cadavre la putere. Chiar de-ați întrece pe toți în progres, apoi în ce-i tot depășiți? În prostie, în cele terestre, în cele deșarte, putrede, în cele lumești, în confort, în risipă, în crimă, în tiranie, în ură, în răzbunare, în mâncare, în zidire babilonică, în mașini moarte. N-aveți întru ce să vă lăudați, decât în carne, lume, păcat și în satan, pe când noi ne lăudăm în Hristos și în Sfânta Cruce. Vai de lauda voastră pieritoare întru cele putregăioase!”

De același autor