Avertismentul episcopului vizionarSilviu Alupei 14.06.2018

■ După 45 de ani de comunism și alți 28 de ani de post-comunism, Bi­serica Ortodoxă Română (B.O.R.) dă semne, tot mai vizibile, prin anumiți ierarhi deosebit de curajoși, că își recapătă statutul de forță spirituală într-un spațiu geo-politic și militar vânat (și azi) de “toate marile imperii ale lumii”.

■ P.S. Gurie Georgiu, Episcopul De­vei și al Hunedoarei, a publicat un text de-a dreptul uluitor, intitulat “Portretul ideal al liderului religios în era mutațiilor structurale”.

■ În secțiunea “Pastorație și mi­siune creștină”, din revista “DACIA CREȘTINĂ” (periodic al Episcopiei, numărul semestrial ianuarie-iunie 2018), ierarhul B.O.R. Gurie Geor­giu problematizează și actualizează situația creștinismului și a Ortodo­xiei, la început de mileniu III. Epocă de transformări incredibile (milita­re, economice, geo-politice, ideolo­gice și religioase).

■ Cu spirit vizionar rarisim, în rân­durile intelectualității românești post-comuniste, și cu abilități de strateg pe “câmpul de luptă al … mântuirii”. Ierarhul B.O.R., ne invi­tă la realism, pentru a vedea viito­rul Creștinismului fără ochelari, cu lentile “de Moscova”, “de Bruxelles” sau “de New York”.

Deși revista Episcopiei are titlul “DACIA CREȘTINĂ” (cu subtitlul în siglă “De la Dacia Romană la România creștină”), episcopul Gurie nu se lasă amăgit de ideologia anesteziantă a post-comunismului moscovit (cu șablonul “Mama Rusie ortodoxă ne apără și ne iubește…”). Ierarhul B.O.R. știe că Putin a spălat… putina din spațiul S.U.E. (Statele Unite ale Europei) – realitate geo-politică și militară semnalată de revista CONȘTIINȚA în nr. 148/ianuarie 2018, articolul intitulat “România între S.U.A. și S.U.E.”.

“Noua Ordine”

Episcopul Gurie Georgiu face următoarea constatare (dureroasă, reală, provocatoare, înspăimântătoare poate pentru unii, utilă pentru alții), chiar la începutul fenomenalului text din “DACIA CREȘTINĂ”:

“Mutații structurale imprevizibile, dar decisive: ne aflăm la un moment de răscruce în istoria lumii civilizate, cum nu a mai existat de la sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial. O super-putere consacrată – respectiv Statele Unite ale Americii – pare că va începe să se concentreze «pe sine», abandonând vechea poziție vigilentă, de prezență dinamică în plan internațional, cu scopul păstrării unui echilibru mondial. (Această intenție se ascunde în spatele devizei îndelung uzitate: AMERICA PE PRIMUL LOC!)”.

“Cu alte cuvinte, asistăm la sfârșitul vechii ordini mondiale și la începutul unei noi ordini internaționale: se prefigurează, așadar, mutații de plăci tectonice, zguduiri profunde, cutremure de mare magnitudine în plan politic, economic, cultural; toate însă cu repercusiuni și în plan religios”.

“Fără anticorpi”

Doza de realism pe care ne-o servește ierarhul B.O.R. ar trebui recomandată tuturor clericilor și laicilor (în special intelectualilor mireni ai B.O.R., dar și multor teologi) care au rămas blocați intelectual în jocul antagonic Moscova - Bruxelles.

Episcopul Gurie ne trezește cu “un ceai din plante … reale”:

“[…] O lume pentru care calmul și liniștea este o realitate a trecutului; de aceea, nu greșim dacă vom spune că primele caracteristici ale societății de mâine sunt instabilitatea, incertitudinea, frustrarea. Această stare de spirit colectivă este cauzată, în adâncuri, de îndepărtarea voluntară, treptată și fermă de valorile care au creat CIVILIZAȚIA EURO-ATLANTICĂ (s.n.), respectiv creștinismul. Iar pe de altă parte, de agresiunile radicalismului Islamic în perimetrul cultural de inspirație creștină, care demonstrează tuturor cum civilizația noastră a devenit o lume fără anticorpi, vulnerabilă, expusă exterminării din exterior”.

“Șansa pastorației”

Ierarhul B.O.R. folosește și tehnica “dușului scoțian”(una caldă, alta rece!) pentru a ne trezi la viață, la viața secolului XXI, a anului 2018:

“Ce am fost și ce suntem noi, Uniunea Europeană? Din punct de vedere religios, integrarea României în Uniunea Europeană a fost o mare șansă de misiune și de pastorație. Dar, la nivel mondial, cum a fost și este percepută Uniunea Europeană? Căci se pare că foarte mulți doresc dezintegrarea ei cât mai rapidă. În raport cu Statele Unite, noi ne-am autoperceput ca un aliat, o putere complementară, fundamentată pe aceleași valori, în origine creștine, proclamatoare în lume a unei axiologii antropocentrice. Descoperim de curând că Uniunea Europeană a fost percepută de alții drept concurent păgubitor pentru Statele Unite ale Americii, iar alții, în contrast, au văzut-o ca pe o simplă anexă militară și prelungire a puterii Americii în lume”.

“Care este viitorul blocului comunitar? În ce direcție să punem umărul noi, creștinii, fără să greșim? […] Dacă Europa însăși va abdica de la principiile care i-au asigurat pacea până acum, se va ajunge la un război intern, care se va repercuta rapid în exterior, devenind – volens-nolens – mondial. Oricum, Europa are experiență, a mai început două Războaie Mondiale. Într-o lume globalizată, Europa va fi sau unită, sau nu va mai exista deloc […]. Deci, fără să își dea seama, cine dorește dezmembrarea blocului comunitar, urzește declanșarea celui de al Treilea Război Mondial”.

“Era post-occidentală”

Curajosul Episcop Gurie Georgiu abordează și problematica periculoasă din Estul Europei, generată de viziunea imperialistă a Moscovei asupra civilizației post-occidentale, dar și de planurile și proiectele Noii Ordini Mondiale (care ignoră Creștinismul european). Ierarhul B.O.R. – atent și la Forțele Oculte din Est, dar și la Forțele Oculte din Vest – dovedește că este la curent cu literatura “Anti-Europa creștină”, mai ales că indică și unele surse bibliografice de acest gen (Denis, C. - “Securitatea europeană și demersul Rusiei pentru o lume post-occidentală”, Global/Europa, Reacție rapidă, 20 februarie 2017).

Finalul textului lansat de ierarhul B.O.R. este tulburător pentru creștinismul european, nu numai pentru Ortodoxia românească:

Prăbușirea anumitor valori care au constituit pilonii de susținere ai civilizației occidentale va însemna intrarea lumii într-o etapă post-occidentală. Nucleul gândirii și al acțiunii statelor din spațiul euro-atlantic a avut permanent un embrion creștin, uneori camuflat, alteori prezent subtil și identificabil de o gândire riguroasă. Noua ordine mondială ce se prefigurează este posibil să fie însă de o altă inspirație decât cea creștină, dacă religia creștină nu demonstrează prezență de spirit și nu-și activează dimensiunea misionară, pentru a nu lăsa spațiu agresivității religiilor ce urmăresc topirea civilizației născute de creștinism. De aceea, rolul, poziția, orientarea și atitudinile liderului religios din spațiul euro-atlantic au o importanță capitală pentru viitorul religiei și pentru locul credinței în viitoarea arhitectură de ansamblu a civilizație”.

“Problematizare și actualizare”

Vizionarul Episcop, părintele Gurie Georgiu abordează și delicata problemă a supraviețuirii Ortodoxiei în spațiul euro-atlantic și chiar în era unei “Europe post-occidentale”.

Revista CONȘTIINȚA își asumă, iată, un risc, aducând în atenția comunității ortodoxe din România ceea ce subtilul analist politic și militar Rareș Mușatoiu a focalizat în studiul (cu titlu șocant!) “Conferința de Securitate de la München. Startul unei ere post-occidentale (2017)”. Ierarhul B.O.R. a utilizat acest studiu de securitate europeană ca sursă de documentare. Încă un semn de realism al Episcopului Gurie Georgiu, care ne avertizează asupra importanței Ortodoxiei (într-o lume post-modernă, invadată de New Age, de neo-păgânism – o lume incapabilă să-și mai dorească mântuirea sufletească):

“ORTODOXIA este o religie focalizată eshatologic, care pune accent pe lumea de dincolo, pe schimbarea inimii omului, pe întoarcerea la Dumnezeu, pe experiența intensă a Harului”.

“Dar Ortodoxia nu abandonează nici problemele stringente ale lumii, tocmai pentru a facilita concentrarea omului pe problemele esențiale, sufletești, supra-temporale. Ortodoxia este datoare să proclame, în spațiul public, punctul ei de vedere, care trebuie să fie însă conform Legii lui Dumnezeu, și să aducă în lume pace, stabilitate, echilibru, liniște, armonie, evoluție. [...]Drept urmare, ORTODOXIA știe că există o soluție individuală, care poate fi extinsă la nivel comunitar, pentru toate marile teme ale momentului”.

N.B. Iată ce înseamnă, în secolul XXI și la început de Mileniu III (New Age!), problematizare și actualizare în gândirea teologico-ortodoxă.

 

De același autor