MARTIRUL din CRAINICISilviu Alupei 03.08.2023

■ Încă un sac din manuscrisele martirului schiarhiereu Nil Dorobanțu (1920-1977) au văzut lumina tiparului la Ed. Floarea de April, sub diortosirea părintelui Ionel D.Adam (un teolog curajos, născut în Adjud).

■ Tipărirea operei genialului apologet Nil Dorobațu (doctorand al pr. prof. Dumitru Stăniloae) a ajuns la volumele cu nr. 39 („Apologetica” – tom 3) și cu nr. 40 („Exegeze”).

■ Sub tipar se află „Apologetica” – tom 4 și impresionantul, uluitorul volum „ESTETICA” – după seria lucrărilor de mare anvengură teologică și culturală: „SOCIOLOGIA”, „LOGICA”, „PSIHOLOGIA”, „ETICA”, „TEOFANIA”, „APOCALIPSA” etc. Toate, recenzate în revista noastră, cu citate din gândirea acestui inegalabil, unic teolog al spațiului ortodox european.

■ Inestimabila operă apologetică a părintelui Nil Dorobanțu tipărită în avalanșă, în ultimii ani, confirmă ceea ce am intuit, în baza primelor manuscrise, publicate între 2015 – 2018, că omenirea a intrat într-o spirală apocaliptică, dar mântuitoare.

■ Am semnalat, conform gândirii profetice a martirului-schiarhiereu Nil Dorobanțu, că parcurgem VREMURI DE PRE-PARUSIE (2018- 2019), VREMURI DE START-PARUSIE (2020-2022) și – iată – VREMURI DE ȘOC PARUSIE, începând cu anul 2023, când se pregătește instalarea „Guvernului Mondial”, potrivit directivelor oculte ale Agendei „DAVOS – 2030”! Pandemia și războiul sunt aperitive!

„Ateism, estetism”

„E foarte limpede că degenerarea și slăbirea morală este rezultatul pierderii Dumnezeului celui viu. În jocul artistic ateu, desfăcând și slăbind datoriile etice, omul începe a se moleși. Sentimentul și fantasia în sunet, parfum, chipuri văzute, dezlănțuirea urii și a părții inconștiente bestiale de fiare, îmbătarea de viciul înfrumusețat, ura cântată și păcatul poleit vă degradează până la babilonie. Sunteți tari la beție, crimă, senzualitate, dar nu la virtute, că vă lipsește cu totul factorul vitejesc al vieții, încât înrudirea între ateism și estetism și curvie sare în ochi. V-ați încovoiat nemăsurat și ați ajuns ca un obicei ateist în fața desfătării trezite prin ură și înfățișări mincinoase ca să vă înșele. V-a slăbit afirmarea puternică a voinței fiindcă nu țintiți decât plăcerea și desfătarea. În ateism și în estetism aveți scârbă față de urât, dar nu față de urâțenia faptelor rele materialiste pe care le iubiți. De asta ajungeți la un adânc de fărădelegi și vă pierdeți puterea de rezistență și vă țineți simțurile într-o stare de moliciune. Ba încă tocmai voi, materialiștii, materializați idealismul și idealizați senzualitatea și păcatul, dându-l ca lege și ca morală.”

„Chipul fiarei”

„Voi vă purtați ca și cum ar exista numai flori și parfumuri, dar niciun viguros trunchi de cruce. Ba încă ați dărâmat și crucea și icoana și altarul și tot ce-i sfânt. Ateismul e feminism lipsit de nervi și decadent. Războiul, politica, ura, răzbunarea, vicleșugul, frica vă animă. Deși vă trufiți cu munca, totuși fugiți de durere și de lucru, vrând ore reduse și salarii mai mari. Vă înfășurați de disciplină și vi se zbârlește părul în eroism. Trăiți la hotarul artei și priviți cu vanitate totul și vă duceți viața cu o îndemânare de amatori. Suferiți trăind, dar sunteți blazați și lucrați singuri la osânda voastră.

Bogați leneși și atei proletari, toți negați pe Hristos deopotrivă. Nu se știe azi de nicio iubire și nici n-aveți vreun respect pentru Dumnezeul cel viu. Umblați numai pe la marginile lucrurilor și vă lăudați cu lucrul, dar nu mergeți niciodată în adânc, căci n-aveți ochi decât pentru desfătare și impresii senzuale. O, paraziți ai culturii înaintate! O, reacționari ai progresului! Cum vă intitulați voi progresiști? Nu vă vindecați decât dacă împrejurările vieții vă vor mai scutura vreodată cu putere în războaie sau dacă va veni sfârșitul și nici atunci. De ce? Că vă iubiți chipul mai mult ca viața. Iar în viață v-ați ratat cu totul, negând pe Hristos și viața veșnică. Iată realitatea prozaică în care vă zbateți. Vai de armonia și de arta voastră estetică! Ba încă faceți prin cibernetică să grăiască chipul fiarei, spre a se închina toți înaintea civilizației, culturii și științei deșarte trecătoare. Iată în ce impas vă zbateți și cum trebuie să vă cercetați, spre a vă da socoteală de realitate, de viață și de adevăr. Voi vă iubiți ca Narcis mai mult chipul vostru decât viața lui Hristos sau schimbarea vieții voastre. Aveți estetism fără bărbăție, dar sunteți viteji și bărbați la vicii.” (volumul „ESTETICA”, sub tipar)

De același autor