PANDEMONIA – sfârșitul erei creștin-umanist-democraticeEugen Cojocaru 27.01.2021

De multe ori, lumea nu vede (invers!)... pădurea de copaci! Sunt multe falsificări și denaturări crase ale realității cu această Pandemonie, cum am botezat-o (dețin patentul -n.m.), pentru a instaura Noua Ordine Mondi­ală / NeOM-ul (tot patentul meu)!

„Guvernul mondial” din um­bră a pregătit de mult „îngroparea” Creștin-Umanismului! Nostradamus, în Profețiile sale (înaintea descope­ririi Americilor!), prevedea ridica­rea „Imperiului Diavolului de dincolo de Marele Ocean” în secolul 21! Iată Planul...

Ce vremuri trăim, ce va veni?! Până în secolul 20 am avut Era celor 2500 de ani ai Umanismului, cu cei 2000 ai Creștinismului (din secolul 19 având Democrația în Europa: aici s-a „stabilit” progresul omenirii).

Totul vine de la marii înaintași greci, inventatorii artelor, științelor, fi­losofiei și democrației cu Triada Impe­rativului lor Suprem: Binele, Frumosul și Adevărul.

Pe acest teren propice a venit Ii­sus Cristos care ne-a propulsat în Era Umanității cu dimensiunea sa socială de Iubire și Întrajutorare.

Preluate de greci și răspândite de romani în lume, aceste sfinte dezi­derate au mobilizat elitele spirituale să îndeplinească acest Ideal, în ciuda multor „încălcări” din partea puterilor lumești.

Nu întâmplător, lupta de elibe­rare și luminare a popoarelor (secolul 18: Epoca Luminilor) a fost tot în Eu­ropa - consecința firească: impunerea statelor naționale, bazate pe legi de­mocratice în secolul 19.

„Bazele instalării NeOM”

Bazele NeOM-ului s-au pus tot în secolul 19: atunci s-a făcut planul general pentru înrobirea întregii lumi de către bancherii care dirijau, deja, lumea! S-a hotărât ca USA să preia conducerea Terrei și să o realizeze. Bolșevizarea Rusiei a fost planul lor de a măcina și slăbi Europa, apoi, prin „terminarea” Rusiei, să intre în „linie dreaptă” spre „visul suprem”!

Primul mare pas e realizat când Banca Centrală de Stat a fost privati­zată în 23.12.1913 (neconstituțional/ nu de Congres!), în cunoscuta Fed/ Federal Reserve System în mâna „agenților” din umbră: J. P. Morgan, Rotschild, Rockefeller, Cecil Rhodes: marii bancheri nu vor da raport și jus­tificare nimănui, de acum înainte. Ca să înțelegeți ce s-a întâmplat: până la Fed statele erau obligate să emită atâ­ta monedă, câtă rezervă au și pot ga­ranta în aur. Așa s-au evitat inflațiile devastatoare – doar în războaie erau. Pentru a avea o imagine: secole până la 1913 inflația a fost cvasi-0, adică o pâine, o bere etc. costa tot atât cât la 1653! Între 1913 și 1983, „tipărirea” arbitrară de bancnote a mărit de 50 de ori prețurile tuturor produselor - de atunci, încă de 10 ori! Știm asta, de ex., din Germania sau România imediat post-belică.

„Brațul înarmat”

Președintele Woodrow Wil­son, care a eliberat Europa de im­periile care o sufocau, dăruindu-le democrațiile și statele suverane naționale, va spune mai târziu: „A fost cea mai mare greșeală a mea!” Și-a dat seama târziu, după terminarea celui de-al doilea mandat: tot nu putea opri „hidra mondială”! 1913 e considerat de specialiști „Anul în care a murit Constituția SUA”!

După al 2-lea Război Mondi­al vor crea FMI / Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, „brațul înarmat” financiar cu care controlează fiecare stat, pe glob, impunându-și oamenii lor. Facem un salt în prezent: așa se explică „una­nimitatea & unitatea” lacheilor de la conducerea tuturor țărilor, care le în­deplinesc ordinele pandemonice! Ad­denda: Ceaușescu și consilierii săi și-au dat seama de asta și au plătit toate datoriile – e una din cauzele pentru care a fost înlăturat! Eroarea lor: au lăsat prea puțin pentru un trai decent al poporului!

„Planul diabolic”

A „doua moarte” s-a înfăptuit în 1947 cu Legea Securității Naționale și crearea CIA, & Co., tot anti-democra­tice și neconsituționale! S-a cerut ca vital-necesar în „războiul rece”, dar președintele Harry Truman, a zis și el, după terminarea mandatului, că a fost păcălit: „O instituție cu buget propriu, care nu dă socoteală nimănui, într-un stat democratic, se transformă în dic­tatură!” Acesta e „Brațul de fier din umbră”!

A „treia moarte”: președintele Ike Eisenhauer a aprobat, în 1947, „brațul economic” al ocupării lumii: The Military Industrial Complex - sub­ordonează imensa industrie ameri­cană scopurilor militare până azi. E economie de război cu peste 85% din firmele și forța lor de muncă! Nu poți cere pacea în lume cu „stilul de indus­trie” – altfel, ar intra în colaps...

Tot în acest „plan diabolic” mondial e „Operațiunea Mockingbird”, care a „adunat” întreaga mass-medie planetară în mâinile lor: planul le-a fost „aranjat” de magnatul australian Rupert Murdoch, care deține cca. 90% din cele importante. Compania sa se numește, nota bene, New Corp / Noul Corp – ce potrivit pentru... Noua Ordine!

Internetul și CFR

Lovitura finală dată cetățe-nilor și democrațiilor a fost „revo-luția” electronică a internetului, cu marii giganți care lucrează direct cu CIA, FBI și alte organisme aser­vite scopului NeOM! Ați observat că mass-media mainstream din toată lumea, inclusiv România, nu permite vreo critică la planurile de „salvare” pandemică, care vor duce exact la contrariu. John Whitehead, renumit avocat și luptător pentru drepturile civile, democratice și constituționale ale cetățenilor, au­tor a multor cărți tematice, con­silier al Tribunalului Suprem al SUA: „Azi suntem într-un lagăr de concentare electronic! Intimitatea constituțională e moartă!” Iar „cre­ierul” care „monitorizează” totul e CFR / Code of Federal Regulations: ei sunt cei care organizează așa-zisele întâlniri „Bilderberg”, când aserviții, la cel mai înalt nivel din toate domeniile, vin să dea raportul ce au făcut și primesc indicațiile în perspectivă. Deși avem de-a face cu prim-miniștri, directori de bănci, firme, instituții internaționale, ma­nageri concerne/mass-media/cul­tură etc., ei sunt doar executanți...

„Acțiuni finale”

Primul clopoțel” de final l-a sunat program militar american Strategic Defense Initiative, lansat de Ronald Reagan la 23 martie 1983. A fost un uriaș efort industrial și de cer­cetare (100mld. $ în 8 ani!) pentru un „scut spațial” de apărare și atac, menit să îngenuncheze financiar „imperiul răului”, Uniunea Sovietică – 1990: căderea Zidului Berlinului. După, s-a renunțat la SDI!

Al 2-lea „clopoțel final” a fost dat pe plan medical prin „lovitura de palat” când Organizația Mondială a Sănătății / OMS-ul condus până în 2005 de un Consiliu Științific format din 18 persoane - 12 oameni de știință și 6 reprezentanți Big Pharma – a fost dinamitat & inversat: 12 Big Pharma - 6 specialiști: de atunci, statele lu­mii sunt conduse (și) medical de Big Pharma=Big Bankers=CFR!

Ei au „votat” (și) schimbarea definiției „pandemiei”, care se declara „fără nici o victimă” - absurd! Au urmat fictivele „pandemii aviare&porcine”, care au costat zeci de miliarde € statele lumi pentru „vaccinuri” nefo­losite!? Ce vor încasa, e de 100x mai mult!

„Implementarea NeOM”

Implementarea NeOM a fost stabilită după terminarea Războiului Mondial 1939-1945, prin cunoscuta „epocă McCarthy-stă”. Planurile au fost, din păcate doar amânate, de fai­moasa mișcare Flower Power a tine-rilor americani, preluată în Europa de Vest, unde era („întâmplător”!) același fenomen: ani de revolte pen­tru pace, libertate, democrație și (mai puțini știu) egalitatea femeii!

Avântul lor liberal și democrati­zator, anii ’60-’70, va fi anihilat din anii ’80, prin politica establishment-ului de dezavuare a majorităților și insti­garea (divide et impera!) minorităților contra lor și între ele. Apoi s-a „rezol­vat” căderea „lagărului Socialist”. Fără legătură, aparent, cu „pandemismul” e „mișcarea” BLM / Black live mat­ters cu distrugerea statuilor unor personalități care s-au făcut „vinovate de rasism”…

Multe sunt simboluri ale Creș-tinismului, Umanismului și Demo-crației! Iubitul președinte ameri­can, Theodor Roosevelt: „Nimic nu e întâmplător în istoria lumii!” „Imperi­ul Răului” a împiedicat adevăratul Imperiu al Diavolului să-și atingă scopurile: paradoxal schizofren!

„Stare de război”

Acest plan conține, din secolul 19, atacul asupra Creștinismului și a Familiei: stâlpii de coeziune cei mai puternici ai societății valorilor Erei (greco-romane) Creștin-Umanist- Democrate. Ei vor să distrugă exact ce ne-a învățat IISUS: IUBIRE - și prin ea egalitatea tuturor popoarelor, pentru femei, săraci, bolnavi etc. De aceea, îl numește Nostradamus Imperiul Dia­volului: vrea să ne ia toate acestea!

Cu discernământ, se constată că Pandemonia a îndeplinit „visul” orică­rei tiranii: toți stau în casă, nu e voie mai mult de 4 afară ori în casă, toți cu „botnițe”, nici o critică, cine îndrăznește e „dușmanul poporului și a sănătății”, cenzura e totală, legile democratice sunt suspendate prin „stare de răz­boi”, e cerută delațiunea în masă ca-n bolșevism și fascism, viața familială și socială, slujbe religioase, nunți, bote­zuri, aniversări etc. - interzise!

State polițienești

Peste tot state polițienești de suprimare!! E o epidemie normală de gripă, dar „perfecționată & scăpată” din laborator militar chinezo-ameri­can, OMS-ul lui Big Pharma declară „pandemia”, autopsiile, testele serolo­gice super-ieftine și sigure etc. sunt in­terzise în favoarea pcr-ului de 10x mai scump, care e test molecular și n-arată vreun virus (asta e medicină „curati­vă”?!), doctorii cumpărați de Big Phar­ma cu procente grase la cât mai multe „(f)leacuri” date și invitații gratuite la „congrese medicale” în țări exotice etc.

Datele oficiale zic că s-au „tes­tat” (16.3-15.11) 5 milioane, adică tot al 3-lea român (4-5 sunt „în afară”) – fiecare din noi trebuie să știe sute în cercul lor de cunoștințe, ceea ce nu este cazul. Ne întoarcem la Stalin, care i-a răspuns lui Petru Groza, îngrijorat că nu „câștigă” comuniștii alegerile: „Nu contează cine numără voturile - cine anunță rezultatele!” Înlocuiți vo­turile cu „testele” și aflați adevărul de azi...

 

De același autor