Vremuri de Pre-Parusie? - Identitatea de Sex-Rol: ofensivă New Age!Silviu Alupei 01.03.2019

 • Trei veşti au pus în alertă comunităţile creştine din România, la acest început de an: 1.Parlamentarii Franţei sunt pe punctul de a finaliza legea de schimbare a numelor de „mamă” şi „tată” în ... „părinte 1” şi „părinte 2”; 2.Legea „Parteneriatului civil” (care permite „căsătoria uni-sex”) a intrat în agenda Parlamentului României; 3.Ideologia aberantă a identităţii de sex-rol este ... împinsă spre aplicare sistematică în unităţile şcolare ale României.
 • Revista „Conştiinţa” a descoperit unul din documentele de bază ale fundamentării (zis „ştiinţifice”) pentru noua doctrină (parte din New Age) intitulată „IDENTITATEA DE SEX-ROL”.
 • Documentul (vezi facsimil şi foto), care va deveni bibliografie obligatorie pentru învăţătorii, profesorii, diriginţii, psihologii, pedagogii sistemului şcolar) se intitulează „IDENTITATEA DE SEX-ROL” – alchimia masculinităţii şi feminităţii. Autor este (incredibil!) un absolvent al Universităţii Bucureşti – Mircea Radu. Susţine că este psihoterapeut, psiholog clinician şi psiholog şcolar(!).
 • Lucrarea a apărut în 2017, la editura „Sper” – acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS). Deci este vorba de o oficină a Statului Român care a tipărit o carte-document, patronată de CNCSIS-MEN şi girată drept „lucrare ştiinţifică” pentru fundamentarea (la fel de ... ştiinţifică!) a IDEOLOGIEI/IDENTITĂŢII DE SEX-ROL.

Sănătate psihică?

 • La pagina 40 se justifică ... normalitatea comportamentelor sexuale aberante, numite „orientări sexuale”. Iată un pasaj:

„Indiferent de orientarea sexuală şi dimensiunile sociale, elementele diferenţiatoare între indivizi în ceea ce priveşte sănătatea psihică şi gradul de cristalizare armonioasă a identităţii se găsesc la nivelul proceselor intra-psihice şi               inter-personale”. Să înţelegem, deci, că indiferent de orientarea sexuală manifestată, un individ de acest gen este sănătos ... psihic?

 • La pag. 42, în capitolul „Orientarea sexuală, componentă a identităţii sexuale” descoperim, scris negru pe alb, că trebuie să ne obişnuim cu adopţiile de copilaşi în cadrul „parteneriatului homosexual” (sau căsătoriei UNI-SEX – cum a semnalat Revista „Conştiinţa” în ediţia nr. 156/septembrie 2018, pe prima pagină: „Căsătoria uni-sex, dezintegrarea familiei”). Iată pasajul cu conotaţii apocaliptice...:

„Orientarea sexuală nu este doar o problemă abordată de psihologie, ci şi o problematică socio-culturală, iar ca fenomen social este analizat din mai multe perspective: stereotipuri, prejudecăţi şi mituri legate de orientarea sexuală, dinamica familială, problematica generativităţii, dinamica grupurilor aparţinând minorităţilor sexuale, fenomenul adopţiei în cuplurile homosexuale, etc.”

 • La pag. 53, în capitolul „Raportarea la modelele parentale ni se vorbeşte clar, deci „ştiinţific 100%”, despre familia cu părinţi homosexuali!!! Pasajul este înspăimântător (pentru părinţii creştini ai familiei tradiţionale, constituită dintr-un soţ-bărbat şi o soţie-femeie):

„În construirea identităţii de sex-rol, părinţii joacă un rol fundamental. Sarcina părintelui de acelaşi sex este de a-l diferenţia pe copil din punct de vedere sexual. Cu ajutorul lui, copilul află că este bărbat sau femeie. (E.Anghel, 2009, p.26) [...]”.

Manual NEW-AGE?

 • La pag. 124, în subcapitolul „Şedinţa nr. 4 – „Războiul sexelor” găsim „principiile” şi „filosofia” de lucru cu elevii de liceu – parte din capitolul „Metode şi instrumente de intervenţie experienţial-unificatoare în adolescenţă”. Parcă am avea în faţă un manual NEW AGE”:

„[...] Genurile (femeiesc/bărbătesc – n.m., S.A) sunt doar o convenţie, care îmbină roluri, aşteptări, dogme nescrise şi „reţete” de viaţă [...]”.

Aşadar, faptul biologic/biochimic/chimic/biofizic, că bărbatul se diferenţiază de femeie prin cel puţin 8000 de elemente anatomice şi fiziologice nu mai contează! Conform ideologiei „IDENTITATEA DE SEX-ROL” totul este o „convenţie” cu „reţete de viaţă”!!!

 • Pentru a silui ... ştiinţific biochimia sexelor opuse, aberanta lucrare de „psihoterapie experienţială unificatoare” propune adolescenţilor nişte exerciţii speciale de DEGHIZARE sexuală, cu această pregătire (cităm):

„Adolescenţii – băieţi vor intra în pielea unor FEMEI, pe când adolescentele vor intra în pielea unor BĂRBAŢI” (p.124)

Zeul IANUS

 • La pag. 146, în subcapitolul „Şedinţa 9 – Vizita în Templul lui Ianus”, ideologia identităţii sex-rol îşi dezvăluie şi mai mult fundamentele neo-păgânismului ... „ştiinţific”:

„Principalul obiectiv al şedinţei este explorarea dinamicii separare-individuaţie şi dezvoltarea unor mecanisme de gestionare a pierderii fără daune a identităţii (a genului/sexului femeiesc sau bărbătesc – n.m.S.A.) [...]”

„Scenariul are la bază legenda regelui IANUS, zeul Porților, al sărbătorii şi riturilor de trecere şi al fenomenelor de tranziţie [...]”.

 • La pag. 149, adolescenţii români vor afla că pot fi ajutaţi în viaţă nu de Dumnezeu, de Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos, ci de zeii „Păgânismului” de tip NEW AGE.
 • La pag. 156, subcapitolul „Şedinţa 11 – Licitaţia de îngeri”, conţine idei şi experienţe din (cităm) „dramaterapia” doamnei prof. univ.dr. Iolanda Mitrofan, numită „Licitaţia de îngeri”. Pentru a nu ofensa, a nu batjocori credinţa creştină și învăţătura Sfintei Scripturi, ne vom opri aici cu citatele din această „lucrare ştiinţifică”.

Vremuri de „PRE-PARUSIE”, cum tot am repetat în ediţiile anului 2018 ale revistei „CONŞTIINŢA”!

De același autor