„Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită!” (I Petru 5, 8).

Ipocrizia afundă RomâniaGabriela Băducu 17.10.2018

„Că iată, vrăjmașii tăi s-au întărâtat și cei ce Te urăsc au ridicat capul. Împotriva poporului Tău au lucrat cu vicleșug și s-au sfâtuit împotriva sfinților Tăi.” (Psalmul 82)

7 octombrie 2018, o zi care ne-ar fi putut duce cu o treaptă mai aproape de mântuirea colectivă a neamului, s-a dovedit a fi catastrofală. Va rămâne în istorie drept ziua în care românii au avut ocazia să-L mărturisească pe Dumnezeu, însă au refuzat.

Antifoanele, la mare căutare

Inițiativa pentru redefinirea familiei în Constituție a eșuat, pentru că noi am permis eșecul. Da, referendumul a fost boicotat, pentru că noi ne-am lăsat a fi boicotați. Pentru că plecăm urechea la ce spune fiecare individ, unul mai neavizat decât celălalt, dar când vine vremea să ascultăm cuvântul Domnului, antifoanele sunt la mare căutare. Vrăjmașul este puternic și versatil, niciodată de subestimat, iar acum a ieșit triumfător. A aruncat momeala și i-a prins pe toți în mreaja ipocriziei, însă vinovații au fost creștinii declarați care nu au văzut mai departe de vălul ignoranței, care nici măcar acum nu reușesc să vadă adevărata față a celor care s-au opus cu vehemență familiei formată dintr-un bărbat și o femeie.

”Fățarnicilor!”

În ciuda faptului că mulți au fost împotrivă, proiectul de lege pentru modificarea articolului constituțional privind defniția familiei a fost adoptat. Referendumul a fost organizat, românii s-au prezentat.... în proporție de 20,10%, așa încât pragul electoral pentru validare nu a fost atins, iar fățarnicii au răsuflat liniștiți. Ba mai mult decât atât, discută acum, cu un aer condescendent, despre unde, cum și cine a greșit în acest demers. Dați-mi voie să consider că nu este altceva decât ipocrizie să afirmi, în calitatea ta de ”influencer”, că nu vei merge să votezi, pentru ca în ziua imediat următoare referendumului să concluzionezi cu surprindere că slaba prezență la vot se datorează faptului că poporul român este leneș. Dați-mi voie să consider că este ipocrizie, iar nu prostie, faptul că juriști de profesie socotesc că definirea clară a familiei încalcă dreptul de a dispune de tine însuți, drept reglementat în Codul Civil în capitolul intitulat Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente, Titlul II Persoana fizica,  Cartea I Despre persoane, când problema care s-a ridicat viza baza familiei, adică dreptul la căsătoria dintre un bărbat și o femeie, drept a cărui reglementare se găsește în Cartea a II-a Despre familie. Mai mult decât atât, să ai funcția de asistent universitar în cadrul catedrei de drept public a unei facultăți de drept respectabile, dar să publici un articol de specialitate în care să menționezi că cea mai importantă lege din țară este Codul Civil, cu toate că le spui în fiecare an studenților că legea fundamentală a României este Constituția, dovedește din plin ipocrizia. Dar să nu te oprești doar la atât, ci să susții că referendumul nu are nicio utilitate practică, întrucât  căsătoria dintre un bărbat și o femeie este deja instituită în Codul Civil, fără să adaugi că o simplă ordonanță de urgență poate modifica această lege, pe când revizuirea Constituției este întotdeauna supusă votului popular, nu demonstrează o eroare care ar putea fi trecută cu vederea, ci fățărnicia la care în ultimul timp s-a aderat în masă.

Pribegia minții nu scuză

Mulți dintre cei chemați să-și exprime opinia vor încerca să-și justifice absența, argumentând că întrebarea imprimată pe buletinele de vot nu a fost destul de clară, făcând loc interpretărilor. Bieții cetățeni au fost încurcați de vaga exprimare, care nu a oferit nicio garanție că niciun alt articol al Constituției, cu excepția celui privind familia, nu se va modifica. Cum vă așteptați să fiți credibili acum, când informația ne bombardează de peste tot, când presa scrisă, buletinele de știri televizate ori emisiunile radio nu au lăsat vreo zi să treacă fără să abordeze mult disputatul subiect? Când legea privind organizarea referendumului este la un search distanță, nimic nu scuză confuzia gravă în care ați alunecat. Potrivit acesteia, atunci când se propune modificarea Constituției, „cetățenii care participă la referendum au dreptul să se pronunțe prin DA sau NU la următoarea întrebare scrisă pe buletinul de vot: Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma aprobată de Parlament?” (Legea 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului)

Ura din spatele iubirii

De hoinăreala minții multora a profitat majoritatea și jocul i-a ieșit. Timp de câteva săptămâni s-au năpustit asupra noastră și ne-au năucit cu argumentele lor. Ne-au acuzat că instigăm la ură față de semeni, că suntem lipsiți de orizont și nu suntem capabili să înțelegem că iubirea poate fi și diferită. Au batjocorit valorile creștine, folosindu-se de versete biblice scoase din context și ne-au bătut obrazul doar pentru că am îndrăznit să opinăm altcumva. Niciun moment înverșunarea lor nu a contat. Nicidecum nu s-a sesizat că toleranța lipsește din tabăra lor, iar nu dintr-a noastră. Nu puteți acuza pe nimeni de neîngăduință, atât timp cât toleranța voastră e precară. Nu ne puteți acuza că îi urăm pe cei de o altă orientare sexuală, când voi înșivă arătați dispreț față de mărturisitorii creștini. Ne-au atenționat că prin exprimarea votului riscăm să încălcăm drepturile unei minorități. Cum poate fi încălcat un drept care nu este reglementat? Conform legislației românești,  persoanelor de același sex încă nu le este permis să se căsătorească. În schimb, dreptul la libera exprimare și dreptul la informație sunt instituite și apărate chiar prin Constituție. Și astfel mă întreb de ce vă deranjează atât de mult părerea noastră, când „libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile”(art. 30, alin (1) Const.)? Sau de ce v-ați străduit atât de mult să distorsionați adevărul și să transmiteți ideile trunchiate, când „dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal[…] Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice” (art.31 alin. (1)-(4) Cons.)? Oare apărarea drepturilor operează în funcție de subiectele acestora și de preferințele unora ori ale altora? „De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și bârna din ochiul tău nu o iei în seamă?” (Matei 7, 3)

Libertatea croită după tipare dictate

Dacă potrivit afirmațiilor voastre, modificarea definiției constituționale a căsătoriei este o dovadă de neînțelegere a conceptelor de libertate și egalitate, faptele voastre unde ar trebui să fie încadrate? Despre ce libertate discutăm, în momentul în care tindeți să înăbușiți orice susținere a adevărului creștin? Prin ce prismă priviți conceptul de egalitate, când umiliți oamenii doar pentru că încearcă să respecte poruncile lui Dumnezeu? Am fost încolțiți de lupii moraliști și din păcate mulți au fost lipsiți de iscusința vulpoiului din fabula lui Grigore Alexandrescu. S-au lăsat păcăliți și au ales. Neîncrederea oamenilor în politicieni a fost mai mare și a biruit încrederea în Dumnezeu. Au ales o Românie laică, care să adere la valorile vestice, o țară în care toleranța domnește și libertatea caracterizează pe fiecare cetățean. Că toleranța nu e reciprocă, vom vedea. Că nu e libertatea întru iubire despre care ne vorbește Sfântul Apostol Pavel „Căci voi, fraților, ați fost chemați la libertate; numai să nu folosiți libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiți unul altuia prin iubire. Căci toată Legea se cuprinde într-un singur cuvânt, în acesta: Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți.” (Galateni 5, 13-14), ci capcana celui viclean, mai devreme sau mai târziu se va constata. Iar consecințele vor fi pe deplin meritate, pentru că „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 10, 32-33) Cât despre adevărații creștini, cei câțiva care au decis să nu rămână pasivi, mesajul este clar: „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă Împărăția.” (Luca 12, 32).

„Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile”(art. 30, alin 1 Constituția României)

De același autor