„Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită!” (I Petru 5, 8).

Mesaj de Centenar pentru tineriIoana-Corina Pădure 06.12.2018

■ Tânărul de azi se zbate între două lumi. Să fie pierdut în griji și desfătări lumești. Sau să fie parte din oastea lui Hristos, luptătoare pentru mântuirea sufletului și salvarea Neamului nostru creștin.

■ Care modele sunt cele adevărate? Cele din lumea mondenă sau cele din Creștinismul bimilenar? Întrebările sunt, bineînțeles, retorice. Știm că se dorește de la cel mai înalt nivel o dez­armare sufletească a tinerilor români și o anulare a existenței lui Dumnezeu.

■ România, ca țară creștină, a câștigat luptele în câmp deschis cu vrăjmașul dezbinării. Acum, românul se află iarăși la răscruce de drumuri. De dru­muri spirituale, morale, etice, care duc către aceeași întrebare: ”Cine sunt eu, românul de astăzi?”.

■ Românul ar trebui să fie același om statornic în dragostea de Neam, de tradiție, de Biserică, fiindcă are acum de dus o nouă luptă cu vrăjmașul. Acest nou vrăjmașeste mai avansat (tehnologic, mediatic, politic, econo­mic). Asemenea unui cameleon, acest vrăjmaș post-modern se camuflează perfect într-o Românie vulnerabilă, ajunsă un sat fără câini. Fără câini de pază ai democrației, fără câini de pază ai Statului de Drept (corupția invadând instituțiile de forță ale statului ).

■ Acest nou vrăjmaș, culmea, împodobește răul, transformându-l într-un bine necesar. Iar binele într-un sacrifi­ciu prea...costisitor!

■ Noi, românii creștini, care te iubim pe tine, Patrie strămoșească, îți vom arăta, în curând, că nu ești înconjurată doar de trădători.

Mărturisire de credinţă

O primă mărturisire de credință, acum, la Centenar, ar fi aceea de a nu mai permite invadatorilor cameleonici să ne influențeze viața și să ne sacrifice FAMILIA.

Familia NORMALĂ, românească, tradițională, foramată – cum altfel? – din­tr-un bărbat și o femeie, așa cum a fost de la începuturile omenirii, nu trebuie să se teamă, în România, că ar deveni o instituție… minoritară!

Fraților creștini sau de alte orientări religioase, dacă ar fi fost o “normalitate” unirea dintre două femei, respectiv doi bărbați, atunci la fel de “naturală” ar fi și perpetuarea speciei prin astfel de cuplu­ri! Însă acest fapt nu este posibil în mod firesc, deoarece o ființă umană poate lua naștere doar din dragsotea unui bărbat și a unei femeie. Suntem deja ameninţaţi că tehnologiile avansate vor permite și cuplurilor de gay și lesby să aducă pe lume fiinţe umane, biete chipuri confuze, lipsite de conștiință.

Așa că, Românie dragă, mai ai oșteni care să-ți apere integritatea morală și normalitatea biologică! Și nu vom per­mite pierderea valorilor tradiționale românești! Nădăjduiesc că în acest scop bătrânii și tinerii să se alieze.

FAMILIA ROMÂNIA

Noi, tinerii României de azi, prin­tr-o familie adevărată, original, am reușit să trăim o viață frumoasă și să creștem spiritual, fără a avea gânduri sinucigașe ori deviații de comportament sexual. Cu siguranță vom oferi și noi viitoare­lor generații același cămin călduros, prin care copilașii României de mâine să aibă o viață normală, înfloritoare, binecuvântată de Dumnezeu.

Noi, fii acestei țări al cărei Cente­nar îl sărbătorim cu atâția vrăjmași dea­supra noastră, în numele dragostei celei adevărate din care se nasc copiii și nu se omoară, vom păzi România și o vom păstra pentru urmași așa cum s-a născut ea: ca o mare familie a românilor creștini. FAMILIA ROMÂNIA! Oare putem accepta ca acest tainic cuvânt, cel mai scump de pe Pământ - cuvântul MAMA - să fie anihilat sau bat­jocorit în favoarea celor de alte orientări sexuale?

Ipotetic vorbind și observând dezlănțuirea vrăjmașilor familiei nor­male după Referendumul recent, România poate avea un viitor sumbru dacă se vor legaliza căsătoriile gay. Conștiința noastră de români trebuie să fie trează și să ne păzească de un astfel de scenariu apocal­iptic.

De ce? Fiindcă, în lipsa repere­lor moralei creștine, generațiile viitoare nu vor mai fi capabile să diferențieze fa­milia NATURALĂ, NORMALĂ, de cuplurile homosexualilor. Mulți copii vor trăi vieți complexate, confuze, chiar abuzate, deve­nind victime ale incapabilitații noastre de a păstra și ocroti valorile UMANE.

Legile dumnezeieşti

Dacă nu reacționăm și acționăm acum, mințile tot mai multor oameni se vor îmbolnăvi, riscând să trăim într-o societate în care “psihopatia să distrugă România”. Deja au fost lansate manu­ale de educație sexuală în care se afirmă clar că nu există familie formată din tată și mamă, ci din “părinte unu” și “părinte doi”. Bunicii vor fi eradicaţi din viețile urmașilor noștri? Iar poveștile cu care mii de generații am crescut se vor transforma în instrumente de maltratare a minților fi­rave de copii pentru a li se inocula, oficial, că a fi gay este o… normalitate!

Prințesa și Prințul au fost înlocuiți de…doi Prinți. Tradiționalismul și toate legile dumnezeiești care ne-au ținut uniți ca popor creștin vor fi smulse și înlocuite cu “libertățile” tentante ale plăcerii și dezmăţului. Consider că e foarte important ca vocea românilor să strige tare că nu vom pleca nici inima, nici mintea, nici capul în fața unor oameni care și-au pierdut valo­rile și care se fac a uita că tot de o MAMĂ și de un TATĂ au fost crescuți.

Sacrificiul martirilor

Nădăjduiesc că nu în zadar s-au sacrificat martirii închisorilor comuniste și mulți alți eroi și mucenici înaintea lor. S-au sacrificat și pentru ca poporul nos­tru să rămână întreg la minte și la suflet. Multe a îndurat această Românie! Iar acum se află din nou la ceas de încercare.

Legea sfântă a Creștinismului spune că binecuvântată este căsătoria între un bărbat și o femeie, pentru a se înmulți și stăpâni pământul. Ce se întâmplă acum e împotria firii omenești. Așa se contureză, încet dar sigur, tabloul unei societăți păgâne, dacă nu trecem re­pede la apărarea familiei creștine.

Familia naturală, tradițională, nu este doar pentru cei care cred în Dumne­zeu și merg la biserică, ci pentru toți oa­menii care își iubesc și respectă familia în care au fost născuți și crescuți, educați și iubiți necondiționat, sprijiniți în fiecare moment al vieții. Suntem noi oare, româ­nii de azi, în stare să ne obligăm viitorii copii să trăiască o astfel de… “viață”?

Dragă Românie, în ceas de Cen­tenar, îți doresc tineri patrioți, curajoși, jertfelnici, pregățiți să îți apere, în con­tinuare, valorile creștine și tradiționale ale Neamului, în baza cărora tu te-ai născut, acum 100 de ani, că stat liber și independent.