Doar două căi: în sus sau în josPr. Bogdan-Costin Georgescu 04.05.2023

Este mai bine să fii cu Dumnezeu și obosit, și în pace, decât obosit, fără Dumnezeu și strâmtorat.

Numai prin harul lui Dumnezeu putem suporta micile suferinţe.

Iubirea lui Dumnezeu este o Taină; nu numai frumoasă și nemeritată, ci și puternică și gratuită.

Dumnezeu dă un har deosebit celor credincioși care trăiesc însinguraţi. Este darul sărăciei cu duhul, care cunoaște nevoia și prezența lui Dumnezeu.

Dragostea profundă a lui Hristos trebuie văzută în suferința Sa și ascunsă într-o atotcuprinzătoare bucurie în împărtăşirea cu Duhul Sfânt.

Hristos ne-a dat doi ochi; unul pentru veghere, celălalt pentru compasiune. Hristos ne-a dat două urechi, una pentru ascultare și cealaltă pentru discernerea adevărului. Hristos ne-a dat doar o singură gură, așa că trebuie să o folosim cu înțelepciune.

Când ne rugăm „Facă-se voia Ta” și îi înţelegem taina sensului, atunci Dumnezeu ne reduce opțiunile până când înainte rămâne o singură cale.

Hristos este Calea, Adevărul și Viața, Alfa și Omega și fiecare moment de veşnicie între ele.

Amintiți-vă că destinația noastră este Împărăția Cerurilor, toate celelalte, potrivit credinței,  sunt obstacole în drum.

Providența lui Dumnezeu continuă printre sfinți ca o armonie de dulce taină.

Semnul distinctiv al unei înțelegeri seculare a lumii este că ea trivializează magnitudini și mărește trivialitățile.

Când suntem presați de patimi, încercări și ispite din toate părțile, există doar două căi: jos sau sus – alege sus, alege pe Hristos, alege Împărăția cerurilor!

În calitate de creștin ortodox englez, nu fac parte din nicio diasporă, fac parte din Comunitatea strânsă a Împărăției lui Dumnezeu. (cf. Luca 13, 29)

„Dumnezeu nu face afaceri, El dezvăluie – la fel și noi suntem chemați să inspirăm mai degrabă decât să conspirăm.”

Dumnezeu a dat Bisericii Ortodoxe Viața Sa, adevăruri mântuitoare pentru a le împărtăși altora; dacă nu suntem misionari, atunci ar trebui să ne întrebăm dacă suntem cu adevărat creștini ortodocși!

De același autor