A fi ortodox astăzi,Stelian Gomboş 15.03.2019

A fi ortodox astăzi, ca întotdeauna, înseamnă să-l urmezi pe Singurul Dumnezeu Adevărat - El fiind Adevărul Suprem care ne va face liberi!...

A fi ortodox înseamnă să te faci împlinitor învăţăturii, rânduielii şi voinţei Sale Divine, asemănându-te cu El şi cu toţi ucenicii şi discipolii Săi, începând de la Preacurata Sa Maică până la ultimul Sfânt al Bisericii!...

A fi ortodox (mai) înseamnă a-ţi iubi semenul, fratele şi păcătosul dar a dispreţui păcatul, adică a-l aborda şi trata cu milă pe omul neputincios şi vulnerabil însă a-ţi fi silă de patimă!...

A fi ortodox înseamnă a apăra dreapta credinţă, a propovădui, prin cuvânt, exemplu şi fapta, dreapta vieţuire şi a mărturisi, corect, deplin, onest şi complet Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie a Bisericii căci "cerul şi pământul vor trece dar cuvintele Mele nu vor trece!..."

A fi ortodox înseamnă a (te) lupta, permanent, cu tot răul acestui veac, ce se manifestă şi lucrează pretutindeni, în tot locul şi în tot ceasul!...

A fi ortodox înseamnă a-ţi recunoaşte şi asuma, în mod responsabil, limitele, slăbiciunile şi neputinţele tale, căutând/urmărind, cu timp şi fără timp, trasformarea şi convertirea lor în gesturi, fapte şi virtuţi bineplăcute lui Dumnezeu!...

A fi ortodox înseamnă a te (po)căi neîntrerupt, a te smeri şi a te ruga neîncetat!...

A fi ortodox (mai) înseamnă a călători cu întrebarea, sfatul şi binecuvântarea!...

Curând vom prăznui Duminica Ortodoxiei!...

Dea Dumnezeu ca Ortodoxia noastră veritabilă să fie/să devină Ortopraxie autentică în viaţa noastră!...

De același autor