„Şi au mers după El mulţimi multe şi le-a vindecat!” (Matei 19, 2)

Micro-testamentul monahiei DANIELASilviu Alupei 09.03.2021

■ La 01 februarie 2021, de ziua Înainte a Prăznuirii Dom­nului, la vârsta de 90 de ani, a ple­cat (la Cer) Maica Daniela, stareța Mănăstirii Vladimirești, din județul Galați (născută în comuna Liești, județul Galați, în 1930).

■ Ca reporter Conștiința, am participat la înhumarea acestei ero­ine a monahismului românesc post­belic, care a traversat – cu viața sa – trei dictaturi succesive, în plus de al Doilea Război Mondial, apoi se­ceta (1946-1947) și sărăcirea (je­fuirea) Țării de către armata de ocupație sovietică, dublată de bar­bara prigoană anti-religioasă…

■ Maica Daniela (Sevastița Ne­delcu) a făcut parte din generația monahilor care a străbătut final de secol XX și de mileniu, cu început de secol XXI și de mileniu III.

■ Maica Daniela s-a dus în fața Mântuitorului Hristos cu un „C.V.” cutremurător (pentru atei), înălțător (pentru creștinii Bisericii…).

■ Adolescența și „liceul” – la Mă­năstirea Vladimirești, ca„ soră” la vârsta de 16 ani și apoi ca monahie…

■ „Facultatea” – în închisorile comuniste pentru femei creștine, pentru monahii, începând cu anul 1955, după desființarea barbară a mănăstirii, prin arestarea și prigonirea continuă a celor 320 de călugărițe, fecioare (a îndurat ani grei de chinuri în cumplita închisoare de femei de la MISLEA!)

■ „Masteratul” – efectuat sub prigoană atee, bolșevică, după anii de închisoare comunistă, cu interdicția de a mai purta vreodată rasa călugărească și încadrarea în vreo mănăstire din „R.P.R – R.S.R”!

■ „Doctoratul” – dat în… Cata­combele Ortodoxiei Românești (cu slujbe, Sfinte Liturghii în ascuns; cu posturi aspre și rugăciuni curate către Măicuța Domnu­lui, pentru prăbușirea dictaturii comunis­te atee, cu rugăciuni speciale pentru ierta­rea păcatelor Neamului nostru).

■ A avut un talent înnăscut pen­tru artă (provenea dintr-o familie cu multe rude „pictori”) – talent cultivat apoi, în condiții grele, pentru a obține atestatul de „pictor de biserici” și „pictor de icoane”; a pictat 28 de biserici ortodo­xe din întreaga țară și a realizat nenumă­rate icoane, după ce a înființat, organizat și dezvoltat un mare și important atelier de pictură bisericească, în cadrul Mănăs­tirii Vladimirești, după 1990, cu binecu­vântarea Patriarhiei B.O.R.).

■ La vârsta de 75 de ani, Mai­ca Daniela și-a asumat responsabili­tatea de a primi postura de stareță a mănăstirii, după trecerea la Domnul a Maicii Veronica, în anul 2005 (fonda­toarea așezământului monahal de la Vladimirești - Galați).

■ Cu binecuvântarea P.S. Casian, Episcopul Dunării de Jos, Maica Daniela a condus obștea monahală timp de 16 ani, continuând munca tenace a Maicii Stavrofore Veronica, pentru dezvoltarea și înflorirea materială a mănăstirii.

■ Maica Daniela a viețuit îm­preună cu o parte din elita monahismu­lui românesc interbelic și postbelic. Mă refer și la maica mare muceniță Mihae­la (prof. Marieta Iordache din Nicorești, județul Galați, șefa de promoție a Aca­demiei Naționale de Educație Fizică și Sport, considerată geniul moral al stu­dentelor românce din epoca interbeli­că; maica Mihaela Iordache a intrat în monahism la Vladimirești, după căderea dictaturii antonesciene, ajungând repe­de iconom al mănăstirii, jefuite sistema­tic de comuniștii barbari; Supranumită și „Sfânta Închisorilor”, maica Mihaela Iordache a fost martirizată de Securita­tea NKVD în închisoarea de femei de la Miercurea Ciuc, aruncată într-o groapă comună, acolo unde cu peste 20 de ani în urmă, sfârșise, tot ca martir, și fratele său, universitarul Nicoară Iordache, asa­sinat de dictatura carlistă).

■ Maica Daniela Nedelcu a stat apoi în preajma monahiei – filolog inega­labil, cărturar și poet mistic al temniței – Zorica Teodosia Lațcu, care a tradus 80% din conținutul lucrării FILOCALIA (cu binecuvântarea părintelui martir Arse­nie BOCA); Maica Teodosia Zorica Lațcu știa cinci limbi străine, la perfecție (un geniu lingvistic al Neamului Românesc, în epoca interbelică); ambele monahii, mucenițe ale lui Hristos – Maica Mihaela Iordache și Maica Teodosia Lațcu – au mormintele, azi, în cimitirul mănăstirii Vladimirești, acolo unde este acum și crucea cu mormântul eroinelor monahii, starețe, Maica Veronica și Maica Daniela.

■ Maica Daniela s-a format duhovnicește, în spirit de jertfă perma­nentă pentru ortodoxismul românesc carpatin, în preajma curajosului teolog, monah, cleric ortodox Ioan (Silviu) IO­VAN – vocea teribilă a monahismului pri­gonit, în anii staliniști, care – în calitate de duhovnic al mănăstirii Vladimirești, a semnalat lumii printr-un memoriu zgu­duitor, adresat autorităților comuniste și Patriarhului BOR (PF Iustinian Marina) și preluat, mai târziu, de „Radio Europa Liberă” și „Vocea Americii”, cu tipărire în volum special după 1990; Martirul pr. Ioan Iovan scria, în acel document (în­registrat chiar și la Cancelaria Sinodului BOR) că „mănăstirea Vladimirești este prigonită cumplit, deoarece reprezin­tă un centru mistic în coasta Rusiei sovietice, bolșevice[...]”.

■ Iată parte din „C.V.”-ul unei eroine a monahismului românesc post­belic, Maica Daniela! Cu 70 de ani pli­ni de suferință cristică la final de mi­leniu II și cu 20 de ani plini de lacrimi fierbinți pentru întoarcerea la credință a societății românești post-comuniste, în mileniul III (invadat după cum vedem azi, de pandemism, de neo-marxism și de globalism satanist; fapt care nu a sur­prins-o pe maica Daniela, anul trecut, în 2020, la 20 septembrie, când împlinise 90 de ani, dar care i-a provocat neliniște din cauza lipsei de reacție a oamenilor cu carte din România, a intelectualilor creștini, care au uitat repede ce a însem­nat comunismul și marxismul!)

■ Reproduc un fragment din mi­cro-testamentul Maicii Starețe Daniela: „Răbdare în Hristos și rugăciune cu viață curată, ca să ne vedem DINCOLO, mântuiți!”

 

De același autor