„Şi au mers după El mulţimi multe şi le-a vindecat!” (Matei 19, 2)

Pelerin în cartea vieţii: Israel – ţara întâlnirii cu DumnezeuCarmen Elena Enache 15.03.2017

Ţara sfântă? Un vis frumos care aş vrea să nu se mai sfârşească!

Păşesc în Locurile Sfinte cu o emoţie similară aceleia de la începuturile vieţii. Timpul şi spaţiul se estompează, ritmul inimii se adaptează din ce în ce mai rapid la ceea ce pot numi clipă sfântă. În Ţara Sfântă până şi aerul este binecuvântat. Un vis frumos care aş vrea să nu se mai sfârşească. Un amestec vrăjit compus din bucuria de a fi putut călca pe urmele lui Dumnezeu şi din tristeţea de a nu putea şti dacă această experienţă se va mai repeta vreodată.

Pământ impregnat de prezenţă

Pustiuri cu nisip înfierbântat de credinţă, mări nesfârşite îmbrăţişate de apusurile rupte parcă din picturile fantasmagorice ale lui Dali, nori desenaţi naiv pe pânza azurie a cerului de un artist nevăzut, munţi binecuvântaţi cu biserici, veritabile oaze de spiritualitate, mii de flori strălucind de prospeţimea picurilor de rouă ce le ating timid corolele înmuiate în culorile curcubeului, palmieri ce amintesc de drumul Floriilor şi lumânări aprinse la fiecare pas, ce îşi înalţă spre cer flacăra vie miruită de aburii de tămâie. Ţara Sfântă este mai mult decât toate aceste minuni care se dezvăluie ochiului hipnotizat. Ţara Sfântă este în acelaşi timp Betleemul, în care Fiul lui Dumnezeu vine în lume în chip de prunc născut din pântecele pecetluit al Fecioarei Maria; râul Iordan, în care Acesta Se botează cu apă prin marele prooroc Ioan Botezătorul; Muntele Taborului, pe care Se schimbă la faţă, oferindu-ne pilda de transfigurare a vieţii; Muntele Fericirilor, pe care predică în faţa mulţimilor însetate de Dumnezeu; Marea Galileei, pe care săvârşeşte pescuirea minunată; Grădina Ghetsimani, în care se roagă cu lacrimi de sânge Tatălui; Golgota, pe care este răstignit pentru păcatele întregii lumi; mai înseamnă Sfântul Mormânt, din care înviază în lumină şi bucurie, înnoind firea noastră cea căzută.

Dincolo de cuvinte

O clipă în Ţara Sfântă echivalează cu o viaţă de om. Intensitatea trăirilor este nebănuită. Dumnezeu pare atât de aproape de poarta inimilor noastre! În Israel înţelegem mai mult decât în orice alt colţ al lumii că Dumnezeu este viu, este prezent concret în viaţa noastră şi ne aşteaptă cu braţele deschise pe cărările mântuirii.

În primul moment, sufletul rămâne fără cuvinte în faţa miracolului care îi este dat să-l experimenteze, urmând ca pe parcurs să călătorească cu steaua, cu magii, cu păstorii şi cu Sfânta Familie, să se bucure împreună cu îngerii şi cu sfinţii, să vadă cerurile deschizându-se şi pe Duhul Sfânt pogorându-se pe creştetul Mântuitorului, să asiste la vindecări şi învieri din morţi, să guste din apa transformată în vin prin harul lui Dumnezeu la nunta din Cana Galileei, să păşească cu durere pe Drumul Crucii, murind şi înviind cu Hristos în slava Treimii.

Aici, în Israel, timpul urii devine timpul iubirii, gândul pătimaş se topeşte în meditaţie şi har, viaţa capătă noi valenţe de mister şi lumina miroase a busuioc.

Alături de noi, pe urmele Mântuitorului

Începe călătoria spre Dumnezeu, având drept finalitate Raiul bucuriei, al luminii, al fericirii şi al nemuririi în Hristos cel înviat. Vă invităm deci să vă alăturaţi pelerinajului nostru în Ţara Sfântă prin intermediul numerelor viitoare ale Conştiinţei.