HOMONLINE şi FIINŢA POSTBIOLOGICĂ – VIAŢĂ ARTIFICIALĂ ŞI TRANSUMANISMSilviu Alupei 18.02.2022

  • Ceea ce ni se întâmplă din februarie 2020 încoace a fost profeţit nu doar teologic/religios, ci şi inginereşte/ştiinţific, înainte de lansarea  „plan-demiei Wuhan”.
  • Timp de doi ani (2020-2021) s-au publicat, sub diverse forme, anumite profeţii biblice/teologice (unele de-a dreptul zguduitoare) care se împlinesc „matematic” (cum ar spune părintele-martir Arsenie Boca) sau „milimetric” – potrivit scrierilor lăsate de ava Nil Dorobanţu, de părintele Iustin Pârvu, de părintele athonit (român) Dionisie Ignat, de Sfântul Paisie Aghioritul etc.
  • Există însă şi anticipări inginereşti, previziuni în plan tehnic/tehnologic, făcute de specialişti/experţi laici, cu sau fără viziuni religioase, asupra evoluţiei (involuţiei?!) omenirii secolului 21 către „post-adevăr”, „post-normalitate”.

„Viitorul tehnologic al fiinţei umane – FIINŢA POSTBIOLOGICĂ” este titlul unei lucrări anticipative, extraordinare, realizată de prof. univ. ing. Victor Emil Lucian de la Universitatea Politehnică Bucureşti. A fost publicată în anul de graţie 2019 la Editura Universitară (acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice).

„Schimbări radicale”

Omul post-modern, omul digital şi „homonline”-ul secolului 21 nu se lamentau că nu au fost preveniţi asupra unor schimbări radicale în viaţa socio-economică. Aceste „schimbări” sunt rodul a două sute de ani de dezvoltare rapidă a ştiinţelor fundamentale.

După „Căderea din Rai”, omul biblic nu s-a mai oprit din utilizarea „pomului cunoaşterii” (bine/rău). „Omul căzut” a avut un singur ţel: cunoaşterea cu orice preţ. Chiar dacă acum 2000 de ani Fiul lui Dumnezeu ne-a dovedit că, pe lângă acea CUNOAŞTERE LUCIFERICĂ, omul (fie el şi de... ştiinţă) trebuie să se axeze pe CUNOAŞTEREA HARICĂ. În textele sale de cugetare metafizică ortodoxă (de pionierat pe această temă), genialul filosof creştin PETRU P. IONESCU (1903-1979) a focalizat, în plan teologic, diferenţele dintre „cunoaşterea luciferică” şi cunoaşterea harică”. Consecinţele excesului de cunoaştere luciferică” le simţim/trăim azi, în secolul 21, la început de mileniu 3, când toţi mai mulţi creştini ortodocşi cred că trăiesc vremuri de „PRE-PARUSIE” sau chiar de „START-PARUSIE”...

Aşadar, la o altă scară, în alt plan (cel ingineresc/ştiinţific/tehnologic),prof. univ. ing. Victor Emil Lucian ne-a oferit, în România, acest semnal, această carte şocantă, cu un an înaintea declanşării (la ordin) a plan-demiei bio-tehnologice. În realitate, o pandemonie mondială care pregăteşte omenirea pentru apariţia „FIINŢEI POSTBIOLOGICE”.

Reproducem pasaje, redăm citate din această excepţională lucrare ştiinţifică, editată – repet- în 2019. Creștinul care va avea curajul să şi-o procure şi să o lectureze cu seriozitate  va ajunge la o singură concluzie: că trebuie să-şi plece genunchii la rugăciune, cu post aspru.

„Implanturi bionice”

„Primele schimbări pot să apară foarte curând. [...] Ne vom petrece cea mai mare partea a timpului trăind în REALITATEA VIRTUALĂ (s.n.). Un studiu realizat pe platforma xpatjobs.com susţine că până în anul 2040 oamenii vor concura cu roboţii pentru a obţine anumite slujbe. De aceea, trupul lor va fi nevoit să se adapteze noilor cerinţe şi condiţii. Este posibil, dacă nu necesar, ca unii oameni să folosească implanturi BIONICE (s.n.), care să le permită să lucreze la fel ca un robot. [...] Telefoanele mobile şi tehnologia bluetooth vor fi înlocuite cu implanturi în ureche” (pp. 166-167).

„Oamenii cibernetici”

„Inteligenţa colectivă, implanturi şi cyborgi [...]. Pe lângă oamenii cibernetici există şi o grămadă de roboţi, pentru uz personal sau nu, care prestează servicii de life hacking. [...] Ideea din spatele umanismului este dorinţa oamenilor de a se folosi de MAŞINI NANOMETRICE (s.n.) care să optimizeze inteligenţa, să repare celule, să vindece instantaneu orice boală.  Transumanismul este o mişcare intelectuală şi culturală care profetizează şi lucrează în scopul transformării condiţiei umane prin dezvoltarea tehnologiei [...]. Anul 2045 va fi – conform lui Ray Kurzweil – anul Singularităţii sau momentul în care vom deveni una cu maşinile. Clipa în care chiar o să trăim în totalitatea şi pentru totdeauna în INTERNET (s.n.)” (pp. 214-215).

N.R.: În anul 2007, un preot ortodox, dintr-un oraş de provincie, a publicat o carte cu titlul şocant/sugestiv „INFERNETUL”...

„Omul electronic”

„Predicţii despre viitorul omenirii [...] Anul 2019 – sistemele de emisii şi recepţii de date, informaţii şi energie electrică se vor extinde la toate dispozitivele construite, astfel că tot sistemul de cabluri de forţă, măsură, comandă şi control va fi înlocuit”.

Anul 2021 – INTERNETUL (s.n.) va fi folosit ca principal mijloc de comunicare, informare a populaţiei”.

Anul 2022 – numărul roboţilor va fi aşa de mare, încât rar omul va mai face diverse activităţi; mai mult va sta ca să supravegheze activitatea acestora. Va avea loc o schimbare de atitudine fizică, mentală, morală”.

Anul 2024 – maşinile vor fi în majoritate electrice, cele poluante vor dispărea total, cu timpul; vor fi schimbări majore în exploatarea resurselor de hidrocarburi şi prelucrarea lor”[...].

Anul 2025 –[...] Spitalele îşi vor schimba radical modul de activitate; bolile vor fi după concepţii şi metode total diferite de cele din prezent”.

Anul 2030 – nanotehnologia va crea o altă viziune total diferită de cea cunoscută, materialele vor avea proprietăţi şi caracteristici surprinzătoare [...]”.

Anul 2032 – problema alimentării populaţiei se va rezolva prin culturi ARTIFICIALE (s.n.)”.

Anul 2040 – va dispărea rolul naţiunilor, al specificului naţional, al statului”.

Anul 2043 – vor dispărea sau se vor abstractiza noţiunile de frumuseţe, plăcut, iubire, dragoste, sentimente între oamenii dotaţi cu inteligenţă artificială. Constituirea şi întemeierea familiei nu va mai exista”.

Anul 2050 – undele gravitaţionale şi levitaţia vor fi controlate, astfel că masa şi greutatea vor putea fi compensate şi nu se va mai consuma energie pentru deplasare. Vor fi folosite forţele de atracţie sau/şi respingere dintre corpuri în folosul omului”.

Anul 2099– omul electronic, dotat cu inteligenţă ne-biologică, va fi cucerit deja tot universul [...] Vor exista doar sentimente create artificial pozitive”(pp. 220-221).

„Realitate augmentată”

„Sisteme de control, de comandă şi reglaj de la distanţă [...]. Sunt sisteme fără fir - „RF CONTROL”. Cu acestea se vor realiza dispozitive care funcţionează pe baza recunoaşterii amprentei digitale sau a amprentei faciale personalizate”.

„Ce este tehnologia 5G şi de ce va schimba lumea? Simbolul 5G , cu litera G, este abrevierea de la GPRS (General Packet Radio Service)”.

„Tehnologia 5G  e mai mult decât un viitor standard de telecomunicaţii – Revoluţia care e deja în pregătire ar urma să ne transforme radical vieţile. [...] Creator Edition este o pereche de ochelari de REALITATE AUGMENTATĂ. E capabilă să proiecteze obiecte din lumea virtuală peste tot ce există deja în mediul înconjurător”(pp. 270-272).

N.R.: Pe parcursul anului „plan-demic” 2020, cu decret/ucaz de blocare în case a românilor, de exemplu, pe timp de noapte, ca din întâmplare, au fost instalate aparatele/antenele sistemului „5G” (tip BIG-BROTHER). Noapte bună, omenire!

„DILEME ETICE”

„Revoluţia AI – Provocări majore sau dileme morale. Dezvoltarea fără precedent a ROBOTICII (s.n.) propulsată de algoritmi tot mai avansaţi, cu performanţe super-umane, va schimba aproape orice activitate umană, economică, inclusiv forma şi obiectul muncii noastre; va crea oportunităţi sociale şi economice enorme, dar şi provocări majore, însoţite de DILEME ETICE (s.n.)”.

„Mulţi se tem că acele computere inteligente vor lăsa numeroşi oameni şomeri, fie că sunt dirijori, muncitori agricoli. [...] Pe de altă parte, unii s-au simţit ameninţaţi că avansul maşinilor va genera mai mulţi şomeri, va duce la scăderea salariilor şi va deturna toate profiturile obţinute către/spre patroni. [...] Roboţii şi Revoluţia AI ameninţă locurile de muncă, salariile şi egalitatea economică”(pp. 299-300).

N.R.: Deja, la început de ani 2022, în START-PARUSIE, observăm apariţia acestor... realităţi!

„Economia GIG”

„Va trebui să învăţăm toată viaţa. Piaţa muncii şi sistemul educaţional se vor transforma radical. Nu doar ideea unui loc de muncă asigurat pe viaţă, ci şi ideea unei singure meserii practicate până la pensie vor dispărea în următorii 30 de ani. Va trebui să învăţăm toată viaţa şi asta va crea dificultăţi suplimentare, pentru că nu vom şti exact ce să-i învăţăm pe copiii noştri”.

„Noua paradigmă se va reflecta în ascensiunea unui nou tip de economie: ECONOMIA GIG. Într-o astfel de economie, piaţa muncii devine dominată de contracte temporare, de scurtă durată, cu job-uri la comandă sau de tip free-lancers. [...] În economia GIG va exista un permanent surplus de forţă de muncă, ceea ce îi va obliga pe unii lucrători să-şi reducă pretenţiile salariale sub nivelul acceptabil. Mulţi vor trebui să lucreze ore suplimentare, în ritmuri accelerate, cu termene de predare scurte”.

„Brăţară de monitorizare”

„Adăugaţi la aceste probleme: stresul şi anxietatea cu care se confruntă cei care îşi caută un nou job. Volatilitatea pieţii muncii, insecuritatea şi stabilitatea job-ului actual au declanşat deja o cascadă de probleme psihologice; americanii anului 2017 sunt deja candidaţi serioşi la medaliile de aur ale Jocurilor olimpice ale Anxietăţii”.

„Brăţări de monitorizare pentru maşini, animale, bătrâni, copii. [...] Monitorizare în timp real, direct, pe website [...]; Antene GSM şi GPS integrate; Memorie internă pentru memorarea traseelor parcurse când nu este semnal GSM; Alarma GEO-FENCE când trackerul a părăsit un perimetru stabilit”(pp. 302-305).

N.R.: Iată unde a ajuns sărmana omenire, după un secol de electronică, mecatronică, bionică, tehnologii HAARP-Tesla, tehnologie bio-metrică... CIP-area, cipurirea cu pecetea „666” sunt acum la un click...distanţă. Omenire, dormi în pace! Slugile lui Anti-hrist lucrează pentru tine... Vorba profetică a părintelui-martir Arsenie Boca: „Trăim fericiţi pe pământ şi coborâm cu pace la IAD!”.

„Nano-roboţi”

„O altă ameninţare pentru omenire va fi BIOTERORISMUL (s.n.). Ar putea fi dezvoltată o ARMĂ BIOLOGICĂ (s.n.) extrem de puternică, nimicitoare, cu un microb mortal, de pildă, ce va provoca o PANDEMIE UCIGAŞĂ(s.n.)”.

„[...] Amalgamul combocalipsei. Există şi varianta «combocalipsei», adică o combinaţie de dezastre ce vor forma un lanţ mortal de evenimente, cărora specia umană nu le va putea face faţă”.

„Mileniul Pământului Subpopulat. Declinul fertilităţii umane se va resimţi în acest mileniu care abia a început. Populaţia umană se va împuţina treptat, iar dacă fenomenul va continua se va ajunge la extincţia rasei umane”.

„[...] Teoria numită «grey goo» este un alt scenariu de apocalipsă planetară. Aceasta constă în activitatea nano-roboţilor, care ar putea devora tot ce există în Univers, transformându-l în «grey goo». Cu timpul, robotizarea va acapara viaţa normală, iar oamenii nu vor mai arăta ca... «oameni» din cauza ingineriei genetice şi a tehnologiilor care îi vor face fiinţe de nerecunoscut”(pp. 324-325).

De același autor