Maria din BasarabiaMarian Scarlat-Ghițeanu 11.04.2018

Maria Caşu, o tânără inte­lectuală din Basarabia, cu du­blă cetăţenie, moldoveneas­că şi română, a acordat un in­terviu revistei Conştiinţa, în anul Centenarului Unirii şi în preajma aniversării a 100 de ani de la revenirea Basarabi­ei strămoşeşti la Patria-Mamă.

În 2010, Maria a venit în România, la Bucureşti, pen­tru a urma Facultatea de lim­ba şi literatura română din ca­drul Universităţii Bucureşti.

Născută în anul independenţei Moldovei

“Sunt Maria Caşu, din Basarabia. Provin dintr-o familie de moldoveni, de basarabeni, sigur. M-am născut în oră­şelul Basarabeasca, în sudul Republicii Moldova, la hotar cu Ucraina. Raionul Basarabeasca, satul Carabetovca, un sat de moldoveni români, n-avem ruşi, nu se vorbeşte rusa. Am făcut liceul în sat, 12 clase, liceul Ştefan cel Mare, cu profil mate-info. Am venit în Bucureşti în 2010, la Facultatea de limbi şi lite­raturi străine, română-franceză, mi-am luat masteratul în studii culturale slave, tot la Universitatea din Bucureşti. Acum lucrez la o companie de microfinanţare germa­nă”, îşi face Maria o scur­tă prezentare.

Prietena noastră basarabeancă este mân­dră că s-a născut în anul în care Moldova de peste Prut şi-a obţinut inde­pendenţa statală: “M-am născut în mai 1991, în anul în care Republica Moldova şi-a căpătat in­dependenţa, în august. Sunt cetăţean român şi moldovean. Satul meu, Carabetovca, este a o su-ta localitate care a decla­rat, simbolic, Unirea cu România!”

Profesorul de istorie Ion Cazacu, un mare patriot

Maria ne-a povestit şi cât de greu a fost pentru copiii basarabeni să în­veţe istoria adevărată a românilor: “La liceu, nu prea s-a vorbit foarte mult de lucrurile astea, de 27 martie 1918. Nu că nu prea s-a vorbit, ci practic deloc nu s-a vorbit! Mai mult, când eram în clasa a XII-a de liceu s-a dat un decret şi s-a scos manualul de istorie a românilor, pe care îl aveam, şi s-a introdus manu­alul de istorie moldovenească şi istorie universală, în care nu era nimic despre români.

Norocul a fost cu profesorul nostru de istorie, care era pro-român, domnul Ion Cazacu, un om extrem de deştept, de deschis, care ne vor­bea liber, ne spunea că el este obligat să ne dea acele manuale, dar noi nu o să învăţăm după ele şi avea alte cărţi de istorie, mai vechi, din biblioteca şcolară, şi la fel a rămas istoria românilor şi în­văţam după ele. El ne-a spus din start că nu este de acord cu ma­nualul de istorie moldovenească, pentru că nu există aşa ceva, nu există o istorie doar moldove­nească. Există o istorie a tuturor românilor, dintre care suntem şi noi... Când făceam educaţia muzi­cală, de fiecare dată începeam cu Imnul României, de acolo l-am şi învăţat.”

Boicot informativ

“Din presă şi din radioteleviziu­nea din Moldova nu prea se ştie nimic în partea asta, pentru că posturile nu mai transmit nimic. Cândva erau pentru o legătură cu România, acum ştirile, fil­mele, toate au fost tăiate, asta este după alegeri. Mi-a povestit mama, în prima zi de după alegerile lui Dodon, când a dat drumul la televizor nu mai era nimic din emisiunile pe care le ştia, din România, dar noroc că are internet şi le urmăreş­te acolo. Lumea pe acolo se cam fereş­te să vorbească despre lucrurile astea, nu vrea unire, vrea doar linişte. Lumea înţelege unirea cu România, aşa, ca o oază de linişte. Acolo nimeni nu vrea să mergem toţi cu România sau să mergem toţi cu Rusia, nu! Vrea doar să rămână acolo, să lucreze acolo şi să nu mai ple­ce de acolo. Sunt şi unionişti extremişti pe care eu, sincer, nu-i înţeleg. Se axează doar pe faptul că Basarabia este Româ­nia. Eu sunt de acord că avem o istorie comună, că suntem moldoveni de ori­gine română dar nu cred că e bine să meargă pe extrema asta unionistă fără ca să se gândească dacă trebuie făcut un pic mai bine acolo şi apoi să se gândeas­că să facem Unirea!”, spune Maria.

Propagandă rusească anti-unire

“Cred că ar trebui făcută mai mul­tă informare. Eu cred că informarea este esenţială. De exemplu, părinţii mei, anul trecut când au fost alegeri la noi în sat, mama găsea în fiecare dimineaţă, la poar­tă, aduse cu poşta, ziare în limba rusă, doar în rusă. N-am nici o problemă să vorbesc în rusă, dar în rusă erau lucruri foarte urâte despre Unire, că noi suntem ruşi şi Rusia este foarte bună! Nu era nici măcar o cale de mijloc: e Rusia, care e Ra­iul, şi există Europa, Uniunea Europeană, pentru că România este asociată cu UE, şi uitaţi cât de rău trăieşte lumea în Uniu­nea Europeană şi uitaţi ce bine se trăieş­te în Rusia!!! Nu se arată părţile rele ale Rusiei! Eu ştiu, mă informez, ştiu despre ce este vorba, interacţionez cu oameni de acolo, şi nu arată lucrurile negative de acolo! Tinerii nu vor să se implice, nu sunt interesaţi să facă ceva, să rezolve ceva, ei vor să plece cât mai repede în Europa şi atunci cei care rămân sunt oamenii bătrâni pe care îi dezinformea­ză. Se merge pe dezinformarea oamenilor care mai merg la bi­serică, a acelor cu un intelect mai jos, a celor alcoolici... Re­venind, mama mea, Veronica, îmi zicea că mer­gea dimineaţă pe stradă şi le strângea pe toa­te de la porţi şi le arunca... Pen­tru că noi ştim cum stau lucru­rile. Avem rude în Ucraina, spre exemplu. Şi una este să fi obiec­tiv şi alta să scoţi în evidenţă doar părţile negative. Asta este doar p r o p a g a n d ă ”, povesteşte, dez­amăgită, Maria Caşu.

“Mi-e ruşine că Dodon este preşedintele Moldovei!”

“Acum, acolo la Chişinău, lumea a tăcut. Când erau alegerile, toate par­tidele făceau pe eroii, că dacă câştigă ăla nu ştiu ce face... După ce s-a câştigat şi toată lumea ştie cum s-a câştigat, incorect... Pentru că vorbeam şi cu pri­etenii mei de aici sau cu cei din Londra sau Paris, şi ei figurează că au votat în satul lor când de fapt erau plecaţi de mult în străinătate şi au votat acolo, când ştiu că au votat şi morţii, la propriu, când ştiu că am stat la Consulatul Moldovei la Bucureşti până la 11 seara şi ni s-a dat buletine în rusă... Atunci când s-a ales Dodon... Din ce ştiu eu, doar 2-3 la sută dintre basarabenii din Bucureşti au votat cu Dodon. Oricum, şi atât mie mi se pare foarte mult! Mama îl vede pe Dodon ca pe un om incult. Mama îmi spunea că şi ea e de la ţară, dar ea n-ar sta de vorbă cu el, pentru că el nu ştie să vorbească, pentru că are o faţă de incult! Nu înţelege cum poate să reprezinte o ţară un om care nu ştie să vorbească, care nu respectă Moldova, nu respectă moldovenii, el se consideră rus, el zice că e rus: atunci de ce ai mai venit?! Du-te acolo cu Dumnezeu, scăpăm şi noi de tine şi tu de noi, fă ce vrei! Deci este un incult, de care mi-e ruşine că e preşedintele ţării de unde sunt!”, declară, revoltată, prietena noastră basarabeancă.

 

De același autor