„Și să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții…” (Rom. 12, 2)

Cât cer într-o colibă!Constantin St. Dogaru 20.07.2021

Arsenie Papacioc, acest călugăr de la malul Mării, un Ovidiu al Ortodoxiei românești...

„Nimic mai bun decât femeia bună, nimic mai rău decât femeia rea, pe acest pământ”.

„Cum să facem părinte să scăpăm de d...? Dar ce ne-am face fără el? Vedeți, aici rolul lui pozitiv?...”

„Mare meșteșug să fi om...”

„Iubirea nu e târguială, e putere, înțelegeți?”

„Nu nevoința, ci trezvia continuă, prezența harului...”

„Cât cer într-o colibă!... Am auzit glasul, foșnetul unei frunze căzând și    mi-am zis că aici, în acest foșnet e prezent Cel de Sus”.

„Cum am rezistat? S-au făcut minuni cu mine? – mă întrebați? Nici una; faptul că exist e o minune! Înțelegeți?”

„De ce să ne ferim mintea (capul) ca șarpele? Pentru că mintea e Hristos, e Capul și Capul trebuie ferit... Nu există un loc sau un timp fără sens. Vedeți, chiar faptul că sunt aici, cu voi și vă spun ceea ce vă spun are un sens. Sensul e mântuitor dacă-l simțiți.”

De același autor