„Și să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții…” (Rom. 12, 2)

Câtă dăruire neînțeleasă!Constantin St. Dogaru 13.12.2022

Lumea în care trăim cu toate ale ei, bune și rele, e de „actualitate”, imediată, dar nu reală, lumea în care ar trebui să trăim e reală, dar lipsită de actualitate. Pur și simplu nu ne interesează.

***

Eu-l nostru cel de toate zilele... sfințească-se numele meu în lumea aceasta... vie împărăția și puterea mea, facă-se voia mea... și du-ne pe noi în ispită și ne unește cu cel viclean, ticălos, că a noastră este puterea și slava: în jeepuri, vile și bani acum și pururea, adică în clipa, în eternul de azi.

***

Lumea de azi nu duce lipsă de credință, ci de dragoste. Credințele (crezurile) ne despart, dragostea ne unește. E mult mai ușor să crezi, mai greu este să te dăruiești iubind. „Dacă aș avea credință încât să mut munții, dar dragoste nu am, nimic nu sunt” (Sfântul Apostol Pavel, I Corinteni XIII, 2). Știa evreul dinTarsul Ciliciei ce știa... Iisus: suprema întrupare a iubirii pe pământ. Câtă dăruire neînțeleasă! Și răstignirea e dovada.

De același autor