„Și să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții…” (Rom. 12, 2)

Harul: energia fundamentală!Constantin St. Dogaru 07.06.2018

Cunoaşterea (ştiinţa) a descoperit de-a lungul istoriei multe forme de energie: mecanică, electrică, calorică, psihică, etc., nu şi energie harică. Harul este Energia fundamentală: ne mişcă (mecanică), ne atrage, ne aprinde (electrică), ne încălzeşte (calorică) şi ne uneşte (harică, psihică). El ţine existenţa, o menţine. De aceea, Dumnezeu este numit a-tot-ţiitorul, nu numai Făcătorul, Creatorul, iar  „inima” harului este dragostea. Dragostea lui Dumnezeu.. Focul primordial.

***

Nu numai că mistica e cea mai adâncă teologie şi teologhisire, dar este forma supremă a cunoaşterii, a oricărei ştiinţe depre om, lume, Dumnezeu... Nu pot gândi la vârsta mea decât din perspectiva ei; şi când mă gândesc că sunt doar la poalele ei...

 

De același autor