„Și să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții…” (Rom. 12, 2)

Priviri primejdioaseConstantin St. Dogaru 28.09.2020

Augustin: “Voluptas oculorum istorum carnis meae” (“patima acestor ochi, ai cărnii mele) – apud H. Irenee Marrou –Sfântul Augustin şi sfârşitul culturii antice, Humanitas, 1997, p. 288. “Concupiscentia oculorum” (pofta ochilor) adică acea înclinaţie senzuală a ochilor spre cele trupeşti.

Bossuet extinde această “concupiscentia oculorum” la toate simţurile în ideea că tot trupul e vedere, că prin toate cele cinci simţuri trupul se lasă pur şi simplu expus vederii.

ochiiCa şi cum descoperindu-se  s-ar răzbuna pe invizibilul din el, pe ceea ce neputând ascunde, arată.

Acesta e pariul lui cu viaţa, realitatea. Cu cât se revelează mai mult, cu atât îşi măreşte taina. Nu ştii, în definitiv, ce ascunde în el un trup gol, de aceea trupul e o capcană, altfel spus simţurile lui aşa cum sunt s-ar putea să nu fie decât o provocare pur şi simplu, o imagine ispititoare îndărătul căreia să nu dai de nimic esenţial.

Aşa ajungem , uneori, să ne plictisim…

 

 

De același autor