„Și să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții…” (Rom. 12, 2)

Tot mai sus, spre LuminăConstantin St. Dogaru 20.04.2023

Întruparea nu e altceva decât Trupul Logos-ului din veșnicie destinat înomenirii (la plinirea vremii). De aceea Întruparea se și încheie cu înălțarea, cu Trupul la cer al Logos-ului care pune firea de-a dreapta Tatălui. Căzută prin neascultare de-a stânga, în păcat și corupere, Fiul lui Dumnezeu – prin ascultare și asumare, prin jertfă și răscumpărare – o restaurează, adică o ridică la starea cea de dinainte de cădere, îndreptând-o către Tatăl, îndreptățind-o în esența ei; dar n-o lasă numai aici: îndreptarea nu este suficientă:

jertfă → răscumpărare  → restaurare = îndreptare

(o soteriologie de tip justițiar). Înălțarea, îndumnezeirea ei. Acesta este scopul final.

De același autor