"Știința fără conștiință este ruina sufletului" François Rabelais

La Nașterea Maicii Domnului08.09.2017

Preacurată Doamnă şi Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, primeşte această smerită rugăciune de la noi, păcătoşii tăi robi, la preaslăvita naştere a ta, ceea ce ai fost aleasă dintre toate neamurile şi te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cereşti şi pământeşti. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor şi prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu şi ne-am învrednicit de sfântul Trup şi de preacuratul Lui Sânge. Nu înceta, Preasfântă Stăpână, să te rogi pentru robii tăi nevrednici ca să ne izbăvim de sfatul celui înşelător, de toată primejdia, nevoia şi ispita. Însoţeşte-ne totdeauna cu rugăciunile tale, păzindu-ne pe noi neosândiţi la înfricoşătoarea Judecată a Fiului Tău. Ca prin ocrotirea şi ajutorul tău fiind mântuiţi, slavă, laudă, mulţumire şi închinare să aducem Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!