„Cuvânt bun răspuns-a inima mea; grăi-voi cântarea mea Împăratului!” (Ps. 44, 1)

Cântec de dincolo de timpCarmen Elena Toader 01.03.2023

“Sufletul zboară câteodată sus de nu-l mai vezi, cu genele lui albăstrui, în azur, şi când se întoarce miroase a alb şi a stele”. (Tudor Arghezi)

Dimineaţa celei de-a opta zile. Frânturi de curcubeie în odăjdii adânci de tăceri. Miracol şi bucurie şi pacea de a fi. Taina revelată plouă în suflete cu roua de cristal a celui nenuntit şi născut din Fecioară. Mai e o clipă până în veşnicie. Acum eu stau la poartă şi bat. Oare îmi va deschide Cerul să îmi înghită întunericul într-o stea luminoasă? Oare îngerii cu săbii ca nişte făclii îmi vor vorbi ca nişte faguri din lut umpluţi cu sângele Mielului?

Îngeri și sfinți deasupra Ceaslovului

Cuvintele necuvinte… Lacrima nelacrimă… Somnul nesomn… Vis… Deşteptare… Neant…Pescăruşi de spumă răstigniţi în eter…

Mă pierd şi mă regăsesc printre iluzii nescrise în mărgeanul mărilor. Sorii şi lunile înstelatei galaxii îmi sorb sufletul în potire de rugăciune. Ȋngeri şi sfinţi plâng cu smirnă şi tămâie peste Ceaslovul învechit, rechemând parcă din uitare regi şi supuşi, laşi şi viteji, lumină şi întuneric.

Doamne, mă copleşeşti cuprizându-mă în Tine, iartă-mi neghiobia şi hazardul din privire… Umple-mă de Tine ca de un absolut robit de eternitate. Mângâie-mi rănile cu petale de crin şi porunceşte să îmi crească fluturi în loc de aripi. Fluturi mari, albaştri, cât o fâşie mare de cer.

Liniștea începuturilor

Ȋn a opta zi peste toate se lasă o mare linişte. Liniştea începuturilor, când orice cuvânt parcă ascunde o taină. Când parcă orice răspuns naşte o întrebare. Când orele par clipe şi clipele se sparg în valuri de lumină la porţile timpului.

Ȋngere, cerne-mi poveţe pastelate pe şevaletul nins de vremi al sufletului! Rezeamă-ţi fruntea ostenită pe slovele din Cartea Vieţii şi fii farul mântuirii mele prin ploaie și ispite. Sunt Fiul cel Risipitor plecat sub povara iluziilor lumii, ameţit de caruselul păcatului, căzut în mocirla neîmplinirilor şi zdrobit de roşcovele porcilor. Atinge-mă cu aripa duhului şi a harului şi fă-mă iar fiu al Ȋmpărăţiei.

Doamne, redă-mi bucuria regăsirii şi fie mie toate! Amin!

De același autor