„Cuvânt bun răspuns-a inima mea; grăi-voi cântarea mea Împăratului!” (Ps. 44, 1)

PotirMonahia Zosima 09.02.2018

„Am învățat că oricât de mult te-ar iubi cineva,

iubirea lui nu te poate umple ca iubirea lui

Hristos.”

 

Prieten adolescenței mele convertite,

Pahar la Cină sacră rostuit,

Cuprins de mâini cerești – înlănțuite,

Înconjurat de serafimi înghenunchiați,

Privit de heruvimi uimiți de slavă,

Și-n cor de sfinți în salbă-nmănunchiați.

O, Sfânt Potir, izvor de veșnicie,

Tu porți în pântece Neîncăputul,

Cel ce-a zidit o lume cu Cuvântul,

Și sângerezi din Trupul Sfânt.

Hrănești flămânde inimi la altare,

Împarți Lumină, din Lumina dulce,

Potir preaplin, de Har și de Cuvânt,

De Trup... de Sânge...

De același autor