„Cuvânt bun răspuns-a inima mea; grăi-voi cântarea mea Împăratului!” (Ps. 44, 1)

Rugăciune către Duhul SfântMonahia Zosima 04.07.2017

O, Duhule Sfinte, Duh nevăzut și nealcătuit,

Care porți pe aripile Tale apele de deasupra tăriei și

pe cele de sub tărie, cum porți neputința și sărăcia

mea?

O, Duhule Sfinte, Porumbel Sfânt, Care cu

adierea harului atingi creștetul Stăpânului și faci

Iordanul să-și întoarcă fața, cum nu Te întorci

atingând creștetul capului meu nevrednic și

nesupus?

O, Duhule Sfinte, Izvor veșnic de energia

harului, Care Te cobori în Liturghie și prefaci pâinea

și vinul în Taine mai presus de minte și cuvânt, cum

îngădui să se prefacă inima mea ticăloasă într-o

taină ce străină îmi este?

O, Duhule Sfinte, Zbor nesfârșit, Înțelepciune

veșnică și Dumnezeu deplin, cum dai minții mele

îngândurate de sine, gânduri îmbrăcate în liniște

sihastră?

O, Duhule Sfinte, bogăție nesfârșită și

Vistierul celor bune și de folos sufletului meu, cum

poți revărsa mereu peste mine daruri nedorite,

nesperate, nemeritate, dar vrednice și

mângâietoare?

O, Duhule Sfinte, Viață purcesă din Tatăl

Vieții, Carele dă viață celor create, cum Te atingi de

inima mea moartă în păcate, cum înviezi lutul meu

trecător?

O, Duhule Sfinte, Pecete de har și bucurie

negrăită, cum cobori din Cerești locașuri și dai

minții mele gânduri mântuitoare și-mi umpli inima

de zâmbet ceresc?

De același autor