Deschiderea cărții

Un idealist eshatologicSilviu Alupei 27.07.2023

Fragmente din prefața semnată de pr. prof. univ. Gheorghe Petraru (de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași), pentru volumul „APOLOGETICA” (nr.3) scris, sub prigoană, de martirul Nil Dorobanțu (carte apărută la Ed. „Floarea de April” – 2023/www.nildorobantu.ro)

Pr. Prof. Dr. Gheorghe Petraru

citește articolul


România culturală de dincolo de România geografică și diamantele ruseşti din cenuşa Imperiului roşuPr. Bogdan-Costin Georgescu 09.03.2023

Obişnuiesc să numesc cu două cuvinte englezeşti o carte bună… Formula este must have (trebuie procurat / trebuie deţinut)!… Da, există cărţi de tipul must have… Cărţi care nu trebuie să lipsească din biblioteca nimănui!… Aici se situează şi cele două cărţi pe care vi le prezint aici, acum…Daniela Şontică, 30 de scriitori români din exil: (1945 – 1989[i] şi Gheorghiţă Ciocioi, Spovedaniile unui pelerin valah în Ortodoxia rusă: prin cenuşa Imperiului roşu[ii]. Ambele cărţi sunt foarte actuale şi vom vedea, pe rând, de ce…

Cei 30 de uriași

citește articolul


Vocaţia pedagogică a laicilor în BisericăSilviu Alupei 05.01.2023

  • Eveniment editorial (noiembrie 2022) pentru cultura teologică şi pentru comunitatea intelectualilor din BOR: a apărut lucrarea „Vocaţia pedagogică a laicilor în Biserică” (Ed. Universităţii din Bucureşti).
  • Autorul este preotul conf. univ. Vasile Creţu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti (Catedra „Catehetică”), slujitor la biserica „Sfântul Ilie” – Gorgani, un temerar dascăl universitar şi tânăr predicator cu mare forţă intelectuală.
  • Părintele V. Creţu şi-a asumat, la început de secol 21, în această carte cu un titlu excepţional, riscul de a aborda „problema laicilor în BOR” (subiect „delicat”, pus la index de ideologii NKVD-KGB, pentru ca teologii, ierarhii şi clericii să se distanţeze de mirenii intelectuali).
  • Laicii (în limbaj teologic european) sau mirenii (în cel slav/rusesc) constituie şi azi (incredibil!) o spaimă pentru puterile politice anti-creştine/ne-creştine. Pentru creştinismul carpatin, „problema laicilor” rămâne, în continuare, incomodă, deoarece în „micul parlament al BOR”, adică în A.N.B. (Adunarea Naţională Bisericească), procentul prezenţei mirenilor este de 2/3, iar al clericilor de 1/3. Aşa prevede valorosul şi utilul „Regulament de funcţionare al BOR”, elaborat de nemuritorul mitropolit Andrei Şaguna.
  • Indispensabila lucrare a părintelui V. Creţu urmează editării altor două cărţi, dedicate strict „problemei laicilor”. Cu regret, consemnez că sunt doar două astfel de cărţi (de pionierat) publicate de trei teologi (probabil cu acelaşi curaj... bisericesc) la început de secol 21. În rest, doar simple articole, mici studii apărute în diverse reviste etc.

Ne referim, aşa cum am descoperit în bibliografia lucrării, la cartea „Laicii şi misiunea creştină: realitate istorică, vocaţie personală, necesitate eclesială”, publicată de pr. prof. univ. Ion Vicovan şi de Emilian-Iustinian Roman, la Ed. Doxologia, Iaşi, 2014, şi la cartea „Apostolat şi responsabilitate. O viziune teologică asupra misiunii laicatului”, Ed. Presa Univ. Cluj, 2015.

citește articolul


Declarație livrescă de prietenie (epistolă către un prieten)Pr. Bogdan-Costin Georgescu 28.07.2022

Ca să înţelegi că Dumnezeu sparge limitele atunci când este nevoie trebuie să-I simţi prezenţa prin actele Sale în acele locuri unde te-ai aştepta ca El să intervină cel mai puţin. Pudibonderiile blochează accesul omului liber la acele zări şi etape, cum ar spune Blaga, inhibându-l şi betonându-l programatic într-o paradigmă rigidă şi fixată. Dacă aş fi rău aş adăuga: fixistă!… Dar aşa sunt doar glumeţ!…Dar cum gluma bună precedă totdeauna lucrurilor serioase, trebuie să realizăm că îţi trebuie un bun simţ al măsurii, cum i-ar spune Ionel Brătianu marelui Profesor Nicolae Iorga, pentru a măsura dimensiunea grădinii lui Dumnezeu. Marele Grădinar este însuşi Dumnezeu şi multe specii de fenomene se pot adăposti în acest orizont… Măsurarea Marii Grădini se face numai cu sufletul sau cu mintea coborâtă în inimă, ca într-o isihie…

”Mare Ți-e Grădina, Doamne!”

citește articolul