Deschiderea cărții

O carte A-TIPICĂ: „TAINA OMULUI – FIRESCUL RUGĂCIUNII”Silviu Alupei 29.02.2024

  • Dacă ar exista un top/clasament al cărții religioase ortodoxe, editate de BOR (entru anul 2023, lucrarea „TAINA OMULUI – FIRESCUL RUGĂCIUNII / Experiența isihastă în mileniul al III-lea” s-ar situa, probabil, în primele cinci apariții publicistice.
  • Revista CONȘTIINȚA semnalează acest eveniment. Cartea a fost tipărită la editura BASILICA și constituie o dovadă că mistica bizantină a supraviețuit veacurilor netrebnice și că isihasmul ortodox a traversat deja două milenii (timp de mare încercare pentru Biserica lui Hristos) .
  • Astăzi, în vremuri de START-PARUSIE, o astfel de lucrare teologică poate fi un colac de salvare religioasă (în plus de cea metafizică și... mistică) pentru creștinii de pretutindeni, indiferent de confesiune/denominațiune, care tind a se cufunda în depresie spirituală din cauza fenomenului de secularizare, ajuns la cote apocaliptice, conform unor voci de trăitori adevărați ai Ortodoxiei bi-milenare.

citește articolul


Un idealist eshatologicSilviu Alupei 27.07.2023

Fragmente din prefața semnată de pr. prof. univ. Gheorghe Petraru (de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași), pentru volumul „APOLOGETICA” (nr.3) scris, sub prigoană, de martirul Nil Dorobanțu (carte apărută la Ed. „Floarea de April” – 2023/www.nildorobantu.ro)

Pr. Prof. Dr. Gheorghe Petraru

citește articolul


România culturală de dincolo de România geografică și diamantele ruseşti din cenuşa Imperiului roşuPr. Bogdan-Costin Georgescu 09.03.2023

Obişnuiesc să numesc cu două cuvinte englezeşti o carte bună… Formula este must have (trebuie procurat / trebuie deţinut)!… Da, există cărţi de tipul must have… Cărţi care nu trebuie să lipsească din biblioteca nimănui!… Aici se situează şi cele două cărţi pe care vi le prezint aici, acum…Daniela Şontică, 30 de scriitori români din exil: (1945 – 1989[i] şi Gheorghiţă Ciocioi, Spovedaniile unui pelerin valah în Ortodoxia rusă: prin cenuşa Imperiului roşu[ii]. Ambele cărţi sunt foarte actuale şi vom vedea, pe rând, de ce…

Cei 30 de uriași

citește articolul


Vocaţia pedagogică a laicilor în BisericăSilviu Alupei 05.01.2023

  • Eveniment editorial (noiembrie 2022) pentru cultura teologică şi pentru comunitatea intelectualilor din BOR: a apărut lucrarea „Vocaţia pedagogică a laicilor în Biserică” (Ed. Universităţii din Bucureşti).
  • Autorul este preotul conf. univ. Vasile Creţu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti (Catedra „Catehetică”), slujitor la biserica „Sfântul Ilie” – Gorgani, un temerar dascăl universitar şi tânăr predicator cu mare forţă intelectuală.
  • Părintele V. Creţu şi-a asumat, la început de secol 21, în această carte cu un titlu excepţional, riscul de a aborda „problema laicilor în BOR” (subiect „delicat”, pus la index de ideologii NKVD-KGB, pentru ca teologii, ierarhii şi clericii să se distanţeze de mirenii intelectuali).
  • Laicii (în limbaj teologic european) sau mirenii (în cel slav/rusesc) constituie şi azi (incredibil!) o spaimă pentru puterile politice anti-creştine/ne-creştine. Pentru creştinismul carpatin, „problema laicilor” rămâne, în continuare, incomodă, deoarece în „micul parlament al BOR”, adică în A.N.B. (Adunarea Naţională Bisericească), procentul prezenţei mirenilor este de 2/3, iar al clericilor de 1/3. Aşa prevede valorosul şi utilul „Regulament de funcţionare al BOR”, elaborat de nemuritorul mitropolit Andrei Şaguna.
  • Indispensabila lucrare a părintelui V. Creţu urmează editării altor două cărţi, dedicate strict „problemei laicilor”. Cu regret, consemnez că sunt doar două astfel de cărţi (de pionierat) publicate de trei teologi (probabil cu acelaşi curaj... bisericesc) la început de secol 21. În rest, doar simple articole, mici studii apărute în diverse reviste etc.

Ne referim, aşa cum am descoperit în bibliografia lucrării, la cartea „Laicii şi misiunea creştină: realitate istorică, vocaţie personală, necesitate eclesială”, publicată de pr. prof. univ. Ion Vicovan şi de Emilian-Iustinian Roman, la Ed. Doxologia, Iaşi, 2014, şi la cartea „Apostolat şi responsabilitate. O viziune teologică asupra misiunii laicatului”, Ed. Presa Univ. Cluj, 2015.

citește articolul