Pribeag și călător

Pelerin în cartea vieţii: Israel – ţara întâlnirii cu DumnezeuCarmen Elena Enache 15.03.2017

Ţara sfântă? Un vis frumos care aş vrea să nu se mai sfârşească!

Păşesc în Locurile Sfinte cu o emoţie similară aceleia de la începuturile vieţii. Timpul şi spaţiul se estompează, ritmul inimii se adaptează din ce în ce mai rapid la ceea ce pot numi clipă sfântă. În Ţara Sfântă până şi aerul este binecuvântat. Un vis frumos care aş vrea să nu se mai sfârşească. Un amestec vrăjit compus din bucuria de a fi putut călca pe urmele lui Dumnezeu şi din tristeţea de a nu putea şti dacă această experienţă se va mai repeta vreodată.

citește articolul


Ostrov. Mănăstirea dintre apeVeronica Rădună 03.02.2017

Mănăstirea Ostrov cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” se află pe o insulă naturală a Oltului, în dreptul staţiunii balneo-climaterice Călimăneşti-Căciulata de care este legată printr-un pod rutier. Din vechime, cei ce au cunoscut-o au numit-o Mănăstirea dintre ape.

Biserica mănăstirii este ctitoria lui Neagoe Basarab (1512-1521) şi a soţiei sale, doamna Despina, fiica despotului Ioan Brâncovici al Serbiei, şi a fost rezidită pe locul unei biserici mai vechi din secolul al XIV-lea sau începutul secolului al XV-lea, între anii 1520-1521. Este prima mănăstire de maici din Ţara Românească. După moartea soţului său (15 septembrie 1521) doamna Despina se retrage aici devenind monahia Platonida. În acest schit s-a mai călugarit şi mama lui Mihai Viteazul, care şi-a luat numele de Teofana.

citește articolul