Bune și nebune

Trădarea şi delaţiunea ca un „sport național”Stelian Gomboş 05.03.2019

A (re)devenit turnătoria o activitate pozitivă?

■ La evrei, la poporul ales, în vre­mea Vechiului Testament, trădătorii şi prădătorii, alături de mulţi alţi păcătoşi, erau alungaţi, scoşi din cetate şi ucişi cu pietre. În timpul Noului Testament, adică sub Legea Creştină a Harului, Iisus Hris­tos îi amenda şi sancţiona drastic pe unii ca aceştia, numindu-i pui de năpârci, vi­cleni, faţarnici şi ipocriţi, întâlnindu-se şi confruntându-se cu această maladie chiar în interiorul corpului Său apostol­ic, prin trădarea lui Iuda!...

citește articolul


Invidia care ...ne unește - ”Abesalom! Abesalom!”Eugen Cojocaru 26.02.2019

  • Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu stau, câteodată, şi mă gândesc ce vremi şi români mai erau prin părţile acestea înainte de a pustii „comunismul asiatic” România noastră cea Întreagă… Şi nu cred să greşesc prea mult a crede că eram mult mai uniţi, mai încrezători, în cuget şi simţiri, unii în alţii!

Dar aceasta se întâmpla, desigur, înainte ca Lucifer să facă o „vizită de lucru”, jos „la cazane”, unde asudau toți „bătu-i-ar crucea” întreţinând focul şi împingând înapoi, „la căldurică”, pe cei care încercau să fugă… Numai unul stătea plictisit lângă „căzănelul” său, răsfoia Plaiul cu boi, bea Martini cu gheaţă şi nici cu coada nu se uita la treaba lui… Ce faci aici? De ce nu lucrezi?!, se răsteşte Mai-Marele-’Ncornorat. - Şefule, nu mai pot! Ia-mă de-aici - mă plictisesc de moarte! - Cum aşa?!, se miră Şefu’. Păi eu răspund de secţia români’… - Şi? - Şi nu-mi rămâne nimic de făcut! - Cum asta?! - Uite-aşa: Cum încearcă unul să scape, imediat îl trag ceilalţi înapoi!!”

citește articolul


Recurs pentru o ţară normalăStelian Gomboş 24.01.2019

■ Să ne trezim, să ne revenim! Da, trebuie, musai, să facem acest lu­cru: să (re)devenim normali, fireşti şi naturali. Fiindcă, altfel, va fi foarte greu pentru România, căci „toate au ajuns cu susu-n jos şi cu josu-n sus”!...

■ Noi, românii, am ajuns să nu mai ştim să zâmbim. Să nu mai putem să ne bucurăm. Să nu mai putem să plângem. Să fim incapabili în a gân­di şi a cugeta raţional şi sănătos. Să fim neputincioşi în a lucra în echipă, în a avea atitudine, comportament şi discernământ, consistent, suficient şi eficient; să nu mai ştim să râdem cu cel ce râde, să plângem cu cel ce plânge.

citește articolul


La 100 de ani: Ce-am avut şi ce-am pierdut?Marian Scarlat-Ghițeanu 05.12.2018

“Ferdinand a fost adoptat de Româ­nia şi s-a comportat ca un adevărat fiu al ei. Printre români, au fost unii care au colaborat cu ocupantul german în primul război mondial, în timp ce Ferdinand căuta împreună cu cei mai buni români drumul spre Unire.” – Regele Mihai cel Devotat

Cu o privire foarte largă asu­pra veacului de Unire pe care îl sărbătorim – timid, discret, cu un sentiment inexplicabil de jenă, parcă, ve­dem că în 1916, înţelepţii Ţării, cu regele Ferdinand în frunte, au decis ieşirea din neutralitate şi intrarea în război alături de Antantă – Franţa, Anglia (şi Rusia), con­tra alianţei Puterilor Centrale, formată din Germania şi Austro-Ungaria, pentru România Mare. Este de menţionat rolul special pe care l-au avut Statele Unite ale Americii în primul război mondial, în general, şi în sprijinirea năzuinţelor românilor pentru Reîntregire, în mod special.

citește articolul


Viitorul copiilor noștri?Marian Scarlat-Ghițeanu 31.10.2018

“Cărui bărbat nu-i plac femeile? În primul rând le iubeşti pentru farmecul lor. Şi în al doilea rând le iubeşti pentru că fac oameni.” (Petre Ţuţea)

- Degeaba Ştefan cel Mare şi Sfânt a luptat aproape o jumătate de secol împotriva turcilor păgâni pentru a-i apăra pe ai săi de jafurile otomanilor dar şi de pidosnicia spahiilor şi ienice­rilor!

citește articolul