„Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu!” (Psalmul 45, 10)

Credință și știință

Linii de forţăSabina Ene 03.05.2018

”În căutarea lor comună, ştiinţa şi religia sunt prietene, nu vrăjmaşe.” (John Polkinghorne)

Dorinţa omului de a se apropia de taina supremă, de a înţelege rostul lucrurilor şi sensul vieţii, se poate împlini dacă gândirea, cunoaşterea şi credinţa se întâlnesc armonios, subtil şi împreună reuşesc, după afirmaţia Sfântului Maxim Mărturisitorul, să urce „mintea omului care a lucrat virtuţile la înălţimea lui Dumnezeu prin asemănare”.

citește articolul


Taina frumuseţiiSabina Ene 20.03.2018

”Frumusețea e pretutindeni, dar nu se dezvăluie decât dragostei”. (Emil Male)

Universul a fost înzestrat de Dumnezeu cu ordine raţională, pe care explorările ştiinţifice întreprinse de om în căutarea adevărului îl ajută să o înţeleagă în corelaţie cu structura lui.“Dacă sufletul raţional n-ar fi în trupul raţional constituit, legat de lumea raţional organizată, sufletul nu s-ar putea ridica prin gândire la Dumnezeu” (Părintele Stăniloae)

citește articolul


ParadoxSabina Ene 03.01.2018

”Pentru a crea, Dumnezeu a iubit chiar şi ceea ce nu exista”

În viaţa noastră, dragostea este sentimentul sacru care reprezintă subiectul principal dintotdeauna, la care ne raportăm atât pe verticală, într-o infinită urcare către Dumnezeu, cât şi pe orizontală către aproapele, agape şi respectiv, eros.

citește articolul