Focus

In Memoriam – Pr. Prof. Univ. Adrian Gabor Apostolat Intelectual, Teologie LuptătoareSilviu Alupei 23.05.2018

■ În data de 02 iu­nie 2018, se împli­neşte un an de la tre­cerea la cele veşnice a reputatului profe­sor de „Istorie Bise­ricească” preot dr. Adrian Gabor, consi­derat de colegii săi de generaţie (Semi­nar, Facultate, Şcoală Doctorală), drept o inteligenţă sclipitoa­re, un teolog viu, un intelectual adevărat, un universitar in­transigent.

■ Dar şi un luptă­tor anticorupţie, în rândurile B.O.R. – imposibil de intimidat şi imposibil de înşelat atunci când acţiona pentru binele învăţământului teologic post-comunist, pentru apărarea Ortodoxiei, pen­tru asanarea comportamentelor şi mentalităţilor comu­nist-securistoide din viaţa clericală, pentru de-KGB-iza­rea structurilor B.O.R. şi a Facultăţilor de Teologie, pen­tru deconspirarea informatorilor şi agenţilor (ofiţeri de Securitate) din viaţa religioasă a României post-decem­briste.

citește articolul


Dispărem sau înviem? Genomul poporului românSilviu Alupei 12.04.2018

■ Acum, în luna aprilie 2018 a Sfintelor Paști, când ÎNVIE­REA Mântuitorului Hristos ne trezește la viață – fiind și anul sărbătoririi primului Centenar al ROMÂNIEI UNITE – să ne întrebăm, ca moștenitori ai jertfelor Marelui Război de ÎN­TREGIRE , cum ar fi cu putință:

1. ÎNVIEREA Neamului;

citește articolul


1918-2018: Centenar sau parastas?Silviu Alupei 08.03.2018

Disoluția societății post-comuniste și degene­rarea (iremediabilă?) a Neamului Românesc sunt fenomene psiho-socio-politice mai mult decât vizi­bile.

Sunt fenomene TRAGICE, adică premergătoa­re sucombării noastre ca națiune, în secolul XXI. Mai precis, sunt avertizări asupra dispariției biolo­gice a Poporului Român din spațiul carpato- danu­biano-pontic.

citește articolul


Am spus-o de 100 de ori: ROMÂNIA UNITĂ!26.01.2018

2018 -Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Aul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918

• Prin această Proclamaţie solemnă de la 1 ianuarie 2018, Biserica Ortodoxă Română a pus sigiliul de CREDINŢĂ CREŞTINĂ şi de SÂNGE de EROI peste Centenarul ROMÂNIEI UNITE .

citește articolul