„Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită!” (I Petru 5, 8).

Leul răcnind

La vânătoare de sufletePr. Eduard Ioan Rădună 23.02.2022

”În fața marii amăgiri, în confruntarea cu marile capcane ale sfârșitului, e necesar să fie preferat Dumnezeu, chemat Dumnezeu, rugat Dumnezeu.”

Omul poate fi constrâns să păcătuiască, însă păcatul săvârșit în afara voinței proprii sau prin amăgire nu are greutate morală integrală. Este iertare pentru cei constrânși să comită păcat - ne asigură, printre alții, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă păcatul a fost săvârșit cu forța sau printr-o constrângere morală suficientă sau irezistibilă, răspunderea pentru păcatul astfel determinat se transferă (integral sau o parte din această răspundere) asupra autorului silniciei, care devine, astfel, culpabil pentru întreaga acțiune: și pentru silnicie și pentru păcatul propriu-zis și pentru consecințele care decurg de aici.

citește articolul


Către o lume dez-alfabetizatăPr. Eduard Ioan Rădună 12.10.2021

„Ignoranța nu vine la pachet cu fericirea, ci cu sclavajul.”

Rezistența religioasă este singura, probabil, care mai constituie cât de cât o piedică în ceea ce privește dez-alfabetizarea lumii. Dincolo de această rezistență, decăderea maselor din lumea scrisă se produce neașteptat de facil.

citește articolul