”Navigăm în nesiguranță”31.10.2019

Zicea Amma Sincletica…: „Trebuie să fim tot timpul înarmați împotriva demonilor, fie că vin dinafară, fie că se mișcă dinăuntru. Sufletul, ca o corabie, ba este împroșcat de valurile dinafară, ba se îngreuiază de mâlul dinăuntru. Tot așa și noi, ba ne ducem la pierzanie din pricina păcatelor dinafară, ba ne stricăm din pricina gândurilor dinăuntru. Trebuie, prin urmare, nu doar să ne păzim de atacurile dinafară, ci să îndurăm și țâșnirile gândurilor lăuntrice.”

A mai zis: „Aici, jos, nu putem deveni fără grijă. Scriptura zice: Cine crede că stă în picioare, să ia aminte să nu cadă.Navigăm în nesiguranță. Psalmistul spune că viața noastră este o mare; or, unele locuri din mare au stânci, altele sunt pline de fiare, iar altele sunt liniștite. Noi credem că navigăm în partea liniștită a mării, în vreme ce oamenii din lume navighează pe valuri învolburate. Navigăm ziua, cârmuiți de soarele dreptății. De multe ori însă, se întâmplă ca mireanul să se trezească și să-și salveze barca din noianul întunecat de ape, iar noi să ne scufundăm, din nepăsare, în apa liniștită, deoarece am lăsat din mâini cârma dreptății.


Darul viețiiSabina Ene 29.10.2019

“A vedea că viaţa are un sens înseamnă a crede în Dumnezeu” (Ludwig Wittgenstein).

Fiind oaspeţii lui Dumnezeu în această lume, noi, creștinii, se cuvine să Îi mulţumim pentru darul vieţii pe care ni l-a dat și în care fiecare dintre noi este la rândul lui un dar; trebuie să știm cum să ne purtăm cu darul vieții și cu darul aproapelui și al nostru, să învățăm acest lucru, să înţelegem realitatea complexă în care trăim și în care avem de respectat singura condiție care ni se cere, aceea de a ști să fim fericiți.

citește articolul


A apărut nr. 167-168, august-septembrie 2019

Din sumar:

Instrucțiuni de zbor - pr. dr. Claudiu Băzăvan

Imperativul de-sovietizării învățământului - Silviu Alupei

Un nou început, o nouă șansă - Gabriela Băducu

Toamna satului românesc - Eduard Ioan Rădună

Coborând de pe Tabor - Florina Steliana Vasilescu

Eșuarea în materie - Nicușor Nacu

Partea plină a paharului - Eugen Cojocaru

„Învață-mă, Doamne, taina fericirii!” - Georgiana Ionescu-Iordache

Semne și însemne - Dr. phil. Cătălina Ene Onea

Dimensiuni - Sabina Ene

Curs de recuperare a bucuriei de a fi (II)- Teodora Moldovan

Ceasul care o ia mereu înainte - Cosmin St. Georgescu

Îndemn - Eduard Ioan Rădună

O linguriță de sănătate - Dr.Roxana Constantinescu

Sarmale în foi de viță-de-vie - Valentina Georgescu

Răul atacă structurile - Constantin St. Dogaru

Tăcerea sfinților

PARTENERI