"Știința fără conștiință este ruina sufletului" François Rabelais

Postul Crăciunului, postul bucurieiDr. Roxana Constantinescu 20.12.2023

”Există mai multă preocupare pentru îndelunga pregătire a mâncărurilor decât pentru ștergerea răului din inimă”

Postul Crăciunului este unul dintre cele patru posturi de mai multe zile din timpul anului bisericesc. Este primul post din anul bisericesc și ultimul din anul civil. Durata Postului a fost stabilită în anul 1166 la Sinodul de la Constantinopol, ținut sub președinția Patriarhului Luca Hrisoveghi. Suntem chemați să postim pentru a ne bucura deplin de sărbătoarea Nașterii Domnului.

citește articolul


ÎN CĂUTAREA CELUI PROMISPr. dr. Claudiu Băzăvan 19.12.2023

Se așezară în așa fel încât fiecare să vadă fața celuilalt. Nu se cunoșteau dinainte, dar acea voce stranie, mai frumoasă decât toate vocile auzite vreodată, îi vorbise fiecăruia despre misiunea încredințată lui și celorlalți doi. Nu știau exact timpul sau locul de întâlnire, se încredințaseră pur și simplu Duhului care îi ghidaseră din direcții opuse în acea parte a deșertului, aproape de ora înserării.

Capetele li se înclinară simultan, mâinile li se încrucișară pe piept și rostiră împreună această rugăciune de mulțumire: ”Tată a toate, Dumnezeule, ce avem aici de la Tine este. Primește mulțumirea noastră și ne binecuvintează și fie să facem pe mai departe voia Ta!” Odată cu ultimul cuvânt ridicară ochii și se uitară unul la celălalt cu uimire. Fiecare vorbise într-o limbă neauzită până atunci de ceilalți și totuși fiecare înțelesese perfect ce se spusese. Sufletele lor se înfiorară de emoție divină, căci prin acest miracol recunoscură Prezența divină.

citește articolul


Să pregătim ieslea, vine Domnul! Gabriela Băducu 18.12.2023

”Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul!” (Luca 2, 10)

A sosit timpul cel mai frumos din an și totodată șansa de a îngropa trecutul și a pune bun început: „Ea va naște Fiu și vei chema numele Lui Iisus, căci El va mântui poporul său de păcatele lor.‟ - Matei 1, 21 – Dar începutul lunii decembrie, care ar fi trebuit presărată cu entuziasm și bucurie, s-a dovedit a fi un amalgam de stări dintre cele mai întunecate, absurdul, haosul și ostilitatea descriind cel mai bine realitatea pe care o trăim în aceste zile.

citește articolul

A apărut nr. 218-219 noiembrie - decembrie 2023

Din sumar:

În căutarea celui pomis - pr. dr. Claudiu Băzăvan

„Ce-i patriotismul pentru tine?”... mă întreabă un prieten - Nicușor Nacu

„Iată, Vă binevestesc bucurie mare!” - Gabriela Băducu

România, între sublim și trădare - Lorena Pastor

Rămâneți creștini! - Marian Scarlat Ghițeanu

Cei mai religioși și cei mai corupți? - Pr. dr. Ioan Alexandru Mîzgan

Poetul cuvântului hristic - Liliana Georgeta Lupoaie

Colindă la marginea timpului - Carmen Elena Toader

Evenimente cinematografice de importanță internațională - Dr.phil. Cătălina Ene Onea

Firul auriu care ne leagă viața - Principesa Ileana a României

„Nu, mulțumesc!”

Despre ecoul originar - Sabina Ene

Sub bagheta Marelui Dirijor - Constantin St. Dogaru

Ce îi este drag lui Dumnezeu?

Postul Crăciunului, postul bucuriei - Dr. Roxana Constantinescu

Fior - Adina Lorena Pastor

Curcan cu măsline - Marian Paraschiv

PARTENERI