Ca o prezență înaintea Prezenței23.01.2023

Avva Nistheroos a zis: „[Creștinul] trebuie să se socotească în fiecare seară și dimineață: ce am făcut după voia lui Dumnezeu și ce n-am făcut după voia Lui? Astfel să se examineze pe sine toată viața. În fiecare zi străduiește-te să stai fără păcat înaintea lui Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu, ca o prezență înaintea altei prezențe, căci El cu adevărat este prezent; nu-ți da singur legi și nu judeca pe nimeni. A jura, a nu ține cuvântul dat, a minți, a blestema, a jigni, a râde sunt lucruri străine creștinului. Cel cinstit și lăudat peste merit își face un rău mare”.

 

citește articolul


Binecuvântările Postului Dr. Roxana Constantinescu 19.01.2023

”Numai cei care își asumă drumul vor ajunge la destinație.”

Ne aflăm în postul Crăciunului, primul post din anul bisericesc cu durata de 40 zile, care ne primenește pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Acest post, specific anotimpului rece, pregătește organismul pentru intrarea în iarnă, ținând cont de încărcătura alimentară specifică sfârșitului de an, respectiv sedentarismului și temperaturilor scăzute care favorizează îmbolnăvirile.

citește articolul


Vocaţia pedagogică a laicilor în BisericăSilviu Alupei 05.01.2023

  • Eveniment editorial (noiembrie 2022) pentru cultura teologică şi pentru comunitatea intelectualilor din BOR: a apărut lucrarea „Vocaţia pedagogică a laicilor în Biserică” (Ed. Universităţii din Bucureşti).
  • Autorul este preotul conf. univ. Vasile Creţu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti (Catedra „Catehetică”), slujitor la biserica „Sfântul Ilie” – Gorgani, un temerar dascăl universitar şi tânăr predicator cu mare forţă intelectuală.
  • Părintele V. Creţu şi-a asumat, la început de secol 21, în această carte cu un titlu excepţional, riscul de a aborda „problema laicilor în BOR” (subiect „delicat”, pus la index de ideologii NKVD-KGB, pentru ca teologii, ierarhii şi clericii să se distanţeze de mirenii intelectuali).
  • Laicii (în limbaj teologic european) sau mirenii (în cel slav/rusesc) constituie şi azi (incredibil!) o spaimă pentru puterile politice anti-creştine/ne-creştine. Pentru creştinismul carpatin, „problema laicilor” rămâne, în continuare, incomodă, deoarece în „micul parlament al BOR”, adică în A.N.B. (Adunarea Naţională Bisericească), procentul prezenţei mirenilor este de 2/3, iar al clericilor de 1/3. Aşa prevede valorosul şi utilul „Regulament de funcţionare al BOR”, elaborat de nemuritorul mitropolit Andrei Şaguna.
  • Indispensabila lucrare a părintelui V. Creţu urmează editării altor două cărţi, dedicate strict „problemei laicilor”. Cu regret, consemnez că sunt doar două astfel de cărţi (de pionierat) publicate de trei teologi (probabil cu acelaşi curaj... bisericesc) la început de secol 21. În rest, doar simple articole, mici studii apărute în diverse reviste etc.

Ne referim, aşa cum am descoperit în bibliografia lucrării, la cartea „Laicii şi misiunea creştină: realitate istorică, vocaţie personală, necesitate eclesială”, publicată de pr. prof. univ. Ion Vicovan şi de Emilian-Iustinian Roman, la Ed. Doxologia, Iaşi, 2014, şi la cartea „Apostolat şi responsabilitate. O viziune teologică asupra misiunii laicatului”, Ed. Presa Univ. Cluj, 2015.

citește articolul


A apărut nr. 205-206-207 octombrie-noiembrie-decembrie 2022

Din sumar:

Bună dimineața, Doamne! - pr. dr. Claudiu Băzăvan

Pe altarul derizoriului - pr. dr. Claudiu Băzăvan

O iubire de care nu te poți sătura - Gabriela Băducu

„Harul este palpabil doar aici, în Ortodoxie” - Tudor Petcu

Fiecare poartă pe umeri Biserica lui Hristos - Silviu Alupei

Studențimea creștină la răs-crucea națiunii - Silviu Alupei

„Să menținem vie biserica și în mileniul 3!” - Silviu Alupei

Armele ne-convenționale și neo-marxismul - Silviu Alupei

Renașterea unei Biserici - Vasile Pascu - pictorul și mărturisitorul: Misiunea VIZIRCA - Florina Steliana Vasilescu

Ce e partiotismul pentru mine - Nicușor Nacu

Spotlight România - Dr.phil. Cătălina Ene Onea

Realitatea harică - Sabina Ene

Câtă dăruire neînțeleasă! - Constantin St. Dogaru

Ca o prezență înaintea Prezenței

Binecuvântările Postului - Dr.Roxana Constantinescu

Străfulgerări de har - Carmen Elena Toader

Sarmale moldovenești - Marian Paraschiv

PARTENERI